Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaSprávy

Umenie

Týždenný program SNG 13. 11. – 19. 11. 2017
BRATISLAVA 13. novembra 2017 (WBN/PR)

Aktuálne výstavynestex | nestála expozícia SNGod 17. 1. 2014

Esterházyho palác, 1. poschodie

Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 15008. 9. – 26. 11. 2017

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátor: Dušan Buran

V roku 2010 SNG zakúpila obraz Ukrižovanie z mariánskeho oltára v Okoličnom (1500 – 1510). Jeho reštaurovanie sa stalo podnetom k výstave, na ktorej sa – po prvýkrát v novodobej histórii – podarilo zhromaždiť všetky dostupné tabule a sochy gotického retabula rozobratého už v 18. storočí. Majster z Okoličného viedol ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516).

Analytická výstava s cca 40 – 50 gotickými artefaktmi – oltárnymi triptychmi, tabuľami, skulptúrami a grafickými listami – prezentuje okrem originálov tiež nové poznatky, ktoré vychádzajú z prieskumov oltárnych obrazov alebo kostola v Okoličnom. Okrem katalógu ich návštevníkom sprístupňujeme prostredníctvom nových médií (3D rekonštrukcie, dokumentácia reštaurovania, infračervená reflektografia, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe a pod.).

Fotograf Bazovský17. 11. 2017 — 25. 2. 2018

Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava

Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výstava bude sprístupnená 17. novembra 2017 v bežných otváracích hodinách.

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú výstavu. Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a komponoval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, avšak v Archíve umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor negatívov a ten sa stal základom pripravovanej výstavy.

 

Ponuka sprievodných programovStreda 15. 11. | 18.00Prednáška: Františkánsky kostol v OkoličnomFrantiškánsky kostol v Okoličnom je tak trochu záhadou. Svojou architektúrou by sa hodil oveľa viac do významného prosperujúceho mesta než do malého odľahlého mestečka, akým bolo Okoličné v neskorom stredoveku. Rozmermi aj kvalitou predstavuje úplný solitér medzi stredovekými sakrálnymi stavbami v regióne Liptova. Bol jeho zakladateľom skutočne kráľ Matej Korvín? A kedy bol kláštor v Okoličnom vlastne založený? Postavili ho na mieste staršieho kostola? Týmto a ďalším otázkam bude venovaná prednáška historičky umenia Bibiany Pomfyovej.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 2 €

Piatok 17. 11. 2017Sprístupnenie výstavy: Fotograf BazovskýKurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výstava bude sprístupnená 17. novembra 2017 v bežných otváracích hodinách.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Sobota 18. 11. | 18.00Ars Poetica | Večer európskej poézie VersopolisVečer európskej poézie Versopolis Eva Luka (SK) Semier Insayif (AT) Laura Accerboni (IT) Julien Delmaire (FR) Michal Habaj (SK) Lies van Gasse (BE).

Multimediálne performance Nora Gomringer a Philipp Scholz – Peng! (DE)

Viac o festivale Ars Poetica 2017

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Sobota 18. 11. | 21.00Ars Poetica | Koncert: Nitky & Zuzana Homolová (CZ/SK) + Open End PartyFestival Ars Poetica 2017 vás pozýva na koncert Nitky & Zuzana Homolová (CZ/SK). Zhudobnené básne francúzskej poetky Suzanne Renaud v preklade Alice Škochovej. Po koncerte vás čaká Open End Party pre všetkých.

Viac o festivale Ars Poetica 2017

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Nedeľa 19. 11. | 15.00Siesta v galérii: Nestex – Tvorba F. X. MesserschmidtaSiesta bude venovaná výhradne životu a dielu významného juhonemeckého sochára Franza Xavera Messerschmidta (1736 – 1783). Výklad bude zameraný aj na legendami opradený život tohto umelca, ktorý dožil v Bratislave na predmestí Zuckermandel. Unikátna kolekcia zo zbierok Slovenskej národnej galérie obsahujúca 69 búst, ktorej časť je prezentovaná na výstave Nestex, je príkladom záverečnej tvorby autora, v ktorej zachytáva extrémny výraz až grimasy ľudskej tváre.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené pondelok – štvrtok od 10.00 do 23.00, piatok – sobota od 10.00 do 24.00, nedeľa od 10.00 do 22.00

Vstup na výstavy je v roku 2017 voľný!

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |  +421 2 20 47 61 11

[email protected]

www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Viac k témam: SNG Slovenská národná galéria
Zdroj: Webnoviny.sk -
style="text-decoration: underline">Týždenný program SNG 13. 11. – 19. 11. 2017
© SITA Všetky práva vyhradené.© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

Reklama


Diskusia