Abecedný zoznam:   A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Firmy  ~  Obchody, služby, remeslá  ~  Preklady, tlmočenie

Breston Language Services

- Preklady a tlmočenie z/do anglického jazyk, nemeckého jazyka, maďarského a flámskeho jazyka. Natívna angličtina! Preklady kníh, manuálov, internetových webstránok, jedálnych lístkov, reklám, informačných brožuriek.
č. 30, 920 63 Pastuchov.
Mobil: 0905 851 734

LINGUA English Language School

- Kurzy Aj, denné 1-ročné štúdium AJ, diaľkové štúdium AJ, detské kurzy AJ, Business English, firemné kurzy, individuálna výučba, preklady a tlmočenie
SNP 10 (N-centrum, 2.poschodie), 920 01 Hlohovec.
Mobil: 0905 798 547

Mária Baránková

- Preklady, tlmočenie a vyučovanie anglického jazyka
Bernolákova 67, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7301 395  Mobil: 0908 770 527  Fax: 033-7320 754

Mgr. Katarína Hlbočanová

- Úradné (súdne) preklady do a z nemeckého jazyka.
Podzámska 29, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7421 363  Mobil: 0905 163 751

Mgr. Marcel Hlbočan

- Preklady do a z anglického jazyka. Cena dohodou podľa počtu normostrán a termínu.
Podzámska 29, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7421 363  Mobil: 0905 248 474

Mgr. Nadja Černá

- Vyučovanie španielskeho a nemeckého jazyka, preklady a tlmočenie (nemecký jazyk, španielsky jazyk).
Č. 43, 920 64 Kľačany.
Mobil: 0914 210 674

PaedDr. Ing. Tatiana Škodová

- Súdne preklady v odbore anglický jazyk - slovenský jazyk.
Fraštacká 17, 920 01 Hlohovec.
Mobil: 0908 186 836

PhDr. Mária Žáčková

- Nemecký jazyk - úradné preklady, overovanie prekladov, tlmočenie.
R. Dilonga 6/B, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7423 042  Mobil: 0904 431 174

Preklady, tlmočenie - Mgr. Zuzana Gavorníková

- Nemecký jazyk - overené (súdne) preklady akýchkoľvek úradných dokumentov, neoverené preklady, preklady odborných textov, tlmočenie.
Fraňa Kráľa 10, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7425 603  Mobil: 0908 657 432  Fax: 033-7425 603