Abecedný zoznam:   A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Firmy  ~  Obchody, služby, remeslá  ~  Pohrebné služby

Kvetinárstvo - Pohrebníctvo

- Donášková služba, výzdoba sál - stolov, bytov, kostolov
Hviezdoslavova 21, 920 42 Červeník.
Tel.: 0905 601 618, 0908 756 518  Fax: 033-7342 348

Kvetinárstvo smútočných vencov, kytíc a pohrebná služba

- Kompletné pohrebné služby, prevoz a kopanie hrobu, vybavovanie karu
Cintorínska 5, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 0904 625 536  Mobil: 0907 691 212

Schottert Tibor

- Komplexné pohrebné a cintorínske služby.
Nitrianska 2, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7301 168  Mobil: 0905 604 323  Fax: 033-7301 168