Podnikateľ

Podnikateľ

Zverejnené 1.9.2019 21:12:59

 

Ziskovosť mestských spoločností
Prosím poslancov, aby urobili prieskum vo všetkých spoločnostiach, ktoré Kollár založil. Podľa dostupnych info sú všetky v strate. Je to tak?

Hodnotenie (+50%): Nesúhlasím Súhlasím