Participatívny rozpočet Trnava vs HC 201

Participatívny rozpočet Trnava vs HC 201

Zverejnené 10.9.2019 13:01:27

 

Participatívny rozpočet Trnava vs HC 2019
V Hlohovci sa nám blíži hlasovanie participatívného rozpočtu ( PR). Rada by som Vám pred hlasovaním v našom meste priblížila ako vyzerá hlasovací lístok a celkovo PR v blízkej Trnave. Jednotlivé strany hlasovacieho lístku z Trnavy dávam do fotofóra. Všimnite si tieto skutočnosti. Hlasovací lístok nie je anonymný, ani v papierovej podobe ani na internete. Ten, kto chce za hlasovať za projekty, ktoré dostanú peniaze z rozpočtu mesta Trnava , musí mať trvalý pobyt v Trnave a nesmie mať menej ako 15 rokov. Takto je zabezpečená transparentnosť hlasovania a zabezpečí sa tak aj to, aby za projekt nehlasovali „ naši“ ľudia. Ďalej si veľmi dobre všimnite, aké projekty sa dostali do konečného hlasovania v Trnave a porovnajte to s tými v Hlohovci. Žiadne rozhľadne na chránenom rastlinstve a žiadne investičné projekty ani služby , ktoré má mesto povinnosť robiť zo zákona. Ale všetko seriózne projekty, ktoré pomáhajú zlepšiť život ľudí v meste a v komunitách. Dobrá realizácia PR má vyzerať presne tak, ako v Trnave. Na to, čo sa predvádza od začiatku v Hlohovci a čo pán primátor nazýva participatívnym si spravte každý názor sami. Bude tento rok konečne hlasovanie transparentné len so serióznymi projektami? Alebo budeme znova pokračovať v tej fraške na PR, ktorú tu už máme 4 roky?

Hodnotenie (+89%): Nesúhlasím Súhlasím