Michal Š

Michal Š

Zverejnené 19.9.2019 10:34:11

 

výberové konanie
Určite si pamätáte na frašku pri výbere a verejnom vypočutí uchádzača na pozíciu veliteľa mestskej polície v čase, keď primátorom mesta bol pán Dvoran.A ako sa to skončilo ? No uchádzač v dobrej viere a predjednáni s primátorom sa " vyspovedal" pred obecenstvom a potom sa zistilo, že nespĺňa požadované podmienky na danú funkciu. No čo, spravili z neho prinajmenšom, ale to nechcem pomenovať. A včera ? Podobnosť čisto náhodná. Bolo vypísané výberové konanie na funkciu konateľa Vodárenskej spoločnosti. Do výberového konania sa prihlásil jediný uchádzač. A aj ten sa " vyspovedal", predstavil svoju víziu a výsledok ? Hodnotiteľská komisia a musím podotknúť, že to boli uznávaní odborníci v oblasti vodárenstva, nakoniec rozhodli, že menovaný uchádzač nespĺňa podmienky. Samozrejme, že predstavený zámer uchádzača je im na míle vzdialený. Oni vopred vedeli, že uchádzač nespĺňa iné ako odborné predpoklady a predsa ho nechali, aby v dobrej viere vypracoval víziu fungovania organizácie a s nádejou s ňou predstúpil pred ctenú a odborne erudovanú komisiu. A následok ? Príčiny pre ktoré nebol schválený do funkcie, sa diametrálne znásobia a nie len v pracovnej pozícii, ale aj v súkromnom živote. Tak toto je odmena za roky odpracované v organizácii, za hodiny a hodiny strávené pri odstraňovaní porúch a nie len cez pracovné dni, ale aj v čase, keď jeho hodnotitelia si užívali odpočinok v kruhu svojich rodín. Nie som obhajcom menovaného uchádzača , ale to čo v konečnom dôsledku "spackala" komisia sa nedá nazvať inak, len ako bezcharakterný podraz na nevinnom človeku. A na záver. V krátkej dobe sa začne konečne výmena vodovodných rozvodov na ul. kpt. Nálepku. Mohol by mi niekto z členov ctenej komisie prezradiť , kto bude pri tejto tak dlho očakávanej udalosti za stranu objednávateľa asistovať ? To zriaďovateľ opäť poverí odborníka na právne služby, vodu a zdravotníctvo ? ! Ostatné dnes na zastupiteľstve. Príďte, pobavíte sa.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím