Rudo

Rudo

Zverejnené 27.11.2019 21:15:33

 

Klamlivé tvrdenia
Zákon zakazuje pri informáciách o tovare a službách uvádzať klamlivé informácie, ktoré by mohli niekoho uviesť do omylu. Tak nechápem prečo sa novela zákona o názve politických strán tiež neriadi podobným pravidlom. Ak je na 8. mieste kandidátky strany s názvom ZA ĽUDÍ primátor Hlohovca, tak je to klamlivá informácia s cieľom uviesť voliča do omylu. Nemal by som výhrady napr. k názvu PRE SEBA.

Hodnotenie (+84%): Nesúhlasím Súhlasím