Zoznam daňových dlžníkov-informácia z ww

Zoznam daňových dlžníkov-informácia z ww

Zverejnené 1.12.2019 19:31:37

 

Zoznam daňových dlžníkov-informácia z www. hlohovec.sk
Zoznam daňových dlžníkov na oficiálnej stránke mesta u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla k 31.12.2018 u právnickej osoby 1 600 eur. Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. SPORTA arena s.r.o. 1950,52 EUR, Sporta Slovakia, s.r.o. 8231,82 EUR, MAYNET, s.r.o.2689,39 EUR: Spolu 12871,73 Eur. Odporúčaná stránka na vyhladanie osob spojených s týmito spoločnosťami: www.orsr.sk. Rozdávanie dotáciií z peňazí daňových poplatníkov pre tieto osoby bude prebiehať na mestskom zastupiteľstve dňa 5.12.20019.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím