Antónia Maronová

Antónia Maronová

Zverejnené 3.12.2019 21:39:07

 

Rozpočet 2020 pre Šulekovo
Vážení obyvatelia Hlohovca a predovšetkým tí „za Váhom“. Na základe žiadosti primátora mesta Hlohovec p. Kollára, aby sme sa aktívne podieľali na štruktúre a tvorbe rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2020 a ďalšie roky, spoločne s druhým Vami zvoleným poslancom za mestskú časť Šulekovo p. Jánom Hrobárom sme sa snažili „pretlačiť“ do budúcoročného rozpočtu niekoľko našich požiadaviek. Všetko to boli otlaky, ktoré nám na našej strane Váhu otravujú život už dlhé roky. Konkrétne sme žiadali o peniaze na projektovú dokumentáciu a tiež na realizáciu rekonštrukcie rozvodov, ústredného kúrenia a radiátorov v MŠ Šulekovo, rekonštrukciu Holubyho ulice, zdravotného strediska v Šulekove, Domu Kultúry v Hlohovci, kotolne v ZŠ Vilka Šuleka v Šulekove, Šulekovej ulice III.etapa (od Jednoty k starej škole) a nakoniec zopár stolov a stoličiek do telocvične na základnej škole. A výsledok? Primátor „spred Váhu“ nám do rozpočtu zaradil len 4 000€ na projektovú dokumentáciu rozvodov v materskej škole. Realizácia a teda potrebná výmena je v nedohľadne. Ostatné požiadavky – nevyslyšané. Naopak naviac v rozpočte pribudlo 35 000€ na zavedenie vody a vybudovanie dvoch splachovacích toaliet v dome, ktorý vlastní mesto na Školskej ulici a doposiaľ tam využívajú obyvatelia iba suché toalety – latríny. Či budú vôbec tieto schválené dve položky zrealizované v roku 2020, to nikto nevie. Ak dopadnú ako rekonštrukcia Šulekovej ulice II etapa (od Jednoty po ihrisko), ktorá bola odsúhlasená a peniaze schválené už vo februári 2019, ale podľa najnovších informácií realizácia bude až na jar 2020, bude to bieda. Čo ak, ako sme za posledné roky zvyknutí, jar prakticky ani nebude a zima sa v priebehu dvoch-troch dní prehupne rovno do leta? Povedia nám, že jar nebola, rekonštrukcia Šulekovej ulice sa vykonať nemohla, ale peniaze máme, tak ich šupnime na zámok, tam rekonštrukcia trvá nepretržite a bude ešte minimálne 3 roky trvať, tam sa peniaze „stratia“ na dobrú vec. A obyvatelia „za Váhom“? Koho zaujímajú?

Hodnotenie (+50%): Nesúhlasím Súhlasím