primko

primko

Zverejnené 9.12.2019 12:12:51

 

zivotopis
primátor 2000 – 2014 Inštitút pre verejné otázky (www.ivo.sk) člen správnej rady (2/2014 – ) výkonný riaditeľ (2 – 12/2014) projektový manažér programový riaditeľ (1/2000 – 2/2006) analytik (problematika médií a kultúry, vrátane kultúrnej politiky) vedúci projektu Súhrnná správa o Slovensku (2000 – 2011) autor a vedúci projektu Slovensko 001 - 008. Obrazová správa o stave krajiny (dokumentárna fotografia) vedúci projektu produkcie dokumentárnych filmov (napríklad celovečerný dokument Hej, Slováci!, réžia: R. Kirchhoff; ocenený o. i. na Etnofilme 2002, Čadca; IGRIC v kategórii televízna a filmová dokumentárna tvorba, 2003) Od 2007 HTC media consulting, s.r.o. spolumajiteľ Od 2007 – HTC Hlohovec (tenisový klub) zakladateľ, člen správnej rady a predseda (do 12/2014) 2/2011 – 2/2013 Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (verejná funkcia) – predseda 2008 – 2009 SITA, Slovenská tlačová agentúra, a.s. generálny riaditeľ (7/2008 – 3/2009), predseda predstavenstva (8/2008 – 9/2009) 2002 – 2008 Rada Slovenskej televízie (verejná funkcia) – člen, od 12/2003 do 2/2007 predseda Rady STV 2006 – 2011 Centrum pre výskum etnicity a kultúry (www.cvek.sk) člen správnej rady a expert (problematika médií a kultúry), projektový manažér 2004 mediaportal.sk (internetový portál o médiách) spolumajiteľ, konateľ a šéfredaktor Od 2000 Mediálny inštitút (www.mi.sk) člen Správnej rady výkonný riaditeľ (2002 – 2004) 1991 – 1999 Redaktor, editor Česká tlačová kancelária OS (mesačník) SME (kultúrno-politická príloha Fórum) Mosty (slovensko-český týždenník) Aréna (satirický týždenník) Verejná mienka (dvojtýždenník) ČLENSTVÁ Viceprezident Únie miest Slovenska (od 1/2015) Občiansky aktivista – Lepší Hlohovec, skládka Vlčie hory atď. Člen Rady ministra kultúry pre masmédiá (2003 – 2006, 2011) – o. i. spolupráca na tvorbe mediálnej legislatívy, vrátane ekonomických dopadov Ocenenie v súťaži INFOčin roka za Priateľský čin roka – za výrazné stransparentnenie činnosti Rady STV zavedením online zvukových prenosov zo zasadnutia Rady STV (2005) Nositeľ Ceny Dominika Tatarku 2014 Dlhoročný člen grantových komisií (o. i. napríklad externý hodnotiteľ Nórskeho finančného mechanizmu) Člen poroty Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti Člen poroty filmovej a televíznej ceny IGRIC udeľovanej Úniou slovenských dramatických tvorcov a Slovenským literárnym fondom (2000) Člen Slovenského syndikátu novinárov (1993 – 2004) Licencovaný tenisový rozhodca Slovenského tenisového zväzu JAZYKY nemecký, anglický, ruský, český PUBLIKÁCIE Výber z viac ako 40 publikácií (editor, spoluautor) SLOVENSKO 1997 – 2010. SÚHRNNÁ SPRÁVA O STAVE SPOLOČNOSTI (Inštitút pre verejné otázky – IVO, spoluautor, od roku 2000 spolueditor, cca 30 publikácií v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku) VÍZIA VÝVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO ROKU 2020 (IVO, vedúci projektu, spolueditor a spoluautor) NÁRODNÁ SPRÁVA O KULTÚRNEJ POLITIKE (Ministerstvo kultúry SR – Rada Európy, editor a spolautor) KDE SME? MENTÁLNE MAPY SLOVENSKA (IVO, spolueditor a spoluautor) ODKIAĽ A KAM (IVO, spolueditor a spoluautor) SLOVAKIA. NATIONAL REPORT. In: Nations in Transit 2000 – 2014. Democratization in East Central Europe and Eurasia (Freedom House, New York, spoluautor 8 národných správ) SCEPTICISM AND HOPE (SIXTEEN CONTEMPORARY ESSAYS – antológia súčasnej slovenskej esejistiky) (Kalligram, zostavovateľ a editor) NÁZORY NA TELEVÍZIU VEREJNEJ SLUŽBY NA SLOVENSKU II (IVO, spoluautor) VEREJNOPRÁVNE TELEVÍZNE VYSIELANIE NA SLOVENSKU (Mediálny inštitút, editor + spoluautor) SLOVENSKO NA CESTE DO NEZNÁMA (IVO, spolueditor a spoluautor) Ďalších 30 publikácií, desiatky citácií v zahraničnej literatúre, stovky v domácej.

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím