Ing. Peter Maron

Ing. Peter Maron

Zverejnené 7.2.2020 21:14:29

 

Mikulášsky ohňostroj 2019
Začiatkom decembra 2019 bolo vydané 12-te číslo mesačníka Život v Hlohovci, v ktorom na tretej strane Mestská polícia upozorňovala občanov mesta, aby nepoužívali zábavnú pyrotechniku mimo silvestrovských osláv koncom posledného dňa roku 2019 a začiatkom prvého dňa roku 2020, pretože by sa tým dopustili porušenia VZN mesta Hlohovec č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov. Preto pozvánka na akciu s názvom „Mikuláš na námestí“, ktorá bola zverejnená na 7 strane a ktorú podľa znakov pod pozvánkou organizovali Mesto Hlohovec; Mestské kultúrne centrum mesta Hlohovec; o.z. Fraštačania; All Marketing s.r.o. a občianska iniciatíva Mladí ľudia Hlohovca vyznievala zvláštne, pretože sľubovali ohňostroj. Práve rozpor týchto dvoch oznamov bol podnetom na napísanie žiadosti o zaslanie povolenia na výkon týchto ohňostrojových prác. Žiadosť odoslala 3.12.2019 moja manželka ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva prednostovi Mestského úradu. Odpoveď nedostala. Spýtala sa preto p. prednostu mestského úradu priamo na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 5.12.2019, prečo nebola jej žiadosť vybavená. Odpoveďou jej bolo, že prednosta žiadnu žiadosť nedostal (hoci bola riadne odoslaná elektronickou poštou priamo na jeho meno). Primátor mesta v priebehu zastupiteľstva odišiel teda privítať Mikuláša na námestie, spoločne s prítomnými deťmi odpočítať zažatie vianočného stromčeka a pozrieť sa na ohňostroj. Práve tento ohňostroj, ako primátor oznámil prítomným deťom a ostatným zúčastneným, bol vďaka o.z. Fraštačania, ktorého podpredseda bol vedľa primátora, a ktoré túto atrakciu objednalo a zafinancovalo. Nikomu však nepovedal, že odpálením ohňostroja bolo porušené nielen už spomenuté VZN, ale i zákon 58/2014 O výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Práve porušenie zákona a VZN bolo hlavnou príčinou, prečo som podal trestné oznámenie na o.z. Fraštačania a na primátora mesta Hlohovec. Za tieto podania som bol už viackrát kritizovaný, dokonca p. Hauliš, ako podpredseda o.z. Fraštačania napísal, že bude zvažovať podanie trestného oznámenia na moju osobu za krivé obvinenie a ohováranie. Dnes mi prišlo prvé uznesenie vyšetrovateľa. Aby ma nikto neobviňoval, že si upravujem text podľa mojej vôle, celé uznesenie je v časti Fotofórum. Výsledok šetrenia trestného oznámenia na primátora mesta Hlohovec je taký, že sa skutočne dopustil porušenia zákona a prípad bol postúpený miestne a vecne príslušnému orgánu štátnej správy, konkrétne Obvodnému banskému úradu. Uznesenie má síce 6 strán, ale stojí to za prečítanie – najme žiadosť o povolenie výkonu ohňostroja zo dňa 30.12.2019, teda dva týždne po Mikulášovi. Je tam ale zopár veľmi zaujímavých častí. Napr. že náš primátor podpisuje 300 dokumentov denne a za vecnú správnosť zodpovedajú ľudia, ktorí ich vypracovávajú. Mám tomu rozumieť tak, že podpíše čokoľvek, čo mu podriadení predložia bez toho, aby si to prečítal? Mám dojem, že to je za plat primátora trochu málo. Ale môžem sa mýliť. Vyšetrovateľovi tiež uviedol, že vo svojom príhovore nepropagoval žiadnu politickú stranu, a domnieval sa, že ani žiadnu spoločnosť ani žiadne združenie. Opäť klamstvo, ale kto by to už počítal? Čo dodať na koniec? So záverom, ktorý vyslovil vyšetrovateľ súhlasím len čiastočne, a to v časti, že neobstojí argumentácia, že primátor nečíta čo podpisuje, pretože ako štatutár obce za obsah ním podpísaných dokladov zodpovedá a celá spoločenská udalosť „Mikuláš na námestí“ bola v rozpore so zákonom a on, ako primátor, mohol a mal celú záležitosť zastaviť. Nie úplne súhlasím s druhou časťou odôvodnenia, kde vyšetrovateľ tvrdí, že nie je potvrdená skutočnosť, že by občianskemu združeniu zadovážil neoprávnený prospech vo forme verejnej prezentácie. Túto skutočnosť by som mohol dokázať, pretože mám niekoľko svedkov, ktorí sa tejto prezentácie zúčastnili a sú ochotní ísť pred vyšetrovateľom potvrdiť, že primátor občianske združenie spomínal tak, ako som to opísal. Nebudem však do toho ďalej vŕtať. Nepatrím medzi ľudí, ktorí stoj čo stoj idú, ako sa hovorí, niekomu po krku. Ja som chcel len upozorniť na porušovanie zákonov a VZN niektorých „našich“ ľudí a samozrejme i tých, ktorí by mali na dodržiavanie zákonov dohliadať. To sa mi podarilo a ako sa s tým vysporiada vyšetrovateľ, prípadne prokurátor, to už ja zrejme neovplyvním. A ako sa obyvatelia mesta vysporiadajú so skutočnosťou, ku ktorej sa primátor nechtiac priznal? To nechám na každého samostatne.

Hodnotenie (+70%): Nesúhlasím Súhlasím