Antónia Maronová (N)

Antónia Maronová (N)

Zverejnené 12.2.2020 19:53:17

 

Rozpočet pre Šulekovo na rok 2020
V poslednom čase sa na mňa ako poslankyňu obracajú obyvatelia Šulekova, ako to je s rekonštrukciou Šulekovej ulice II.etapa, Holubyho ulice a tiež či sa plánuje urobiť cesta na Humnách. Čo sa týka Šulekovej ulice, tak podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, by sa malo začať na jar tohto roku. Táto rekonštrukcia sa v roku 2019 nestihla, aj keď boli finančné prostriedky schválené, tak verejné obstarávanie bolo zadané neskoro a zmluva bola podpísaná až 17.10.2019 (uvedené vo vestníku č.222/2019 – 4.11.2019). Projektová dokumentácia na novú miestnu komunikáciu Humná-Hlohovec, m.č.Šulekovo bola zahrnutá do rozpočtu na rok 2020 vo výške 8 000 €. V roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia na Holubyho ulicu. Suma na rekonštrukciu bola vyčíslená v hodnote 871 000 €. Už v septembri r.2019 som zadala požiadavku zahrnúť do rozpočtu na rok 2020 rekonštrukciu Holubyho ulice. Okrem tejto požiadavky som dávala ešte rozpočtovú požiadavku na Dom Kultúry v HC vo výške 920 000 €, PD a realizáciu rekonštrukcie rozvodov, ústredného kúrenia a radiátorov v MŠ Šulekovo vo výške 4 000 € projektová dokumentácia a 40 000 realizácia. Položky ako PD na rozšírenie zberného dvora Šulekovo vo výške 5000 € a rekonštrukcia strechy na MŠ v Šulekovo sú v rozpočte na rok 2020 podobne ako rekonštrukcia Šulekovej ulice, presunuté z r.2019. To znamená, že na celý rok 2020 boli v rozpočte pre Šulekovo schválené len DVE položky a to PD do MŠ Šulekovo vo výške 4 000 € a PD Humná vo výške 8000 €. Vážení občania Šulekova za takýto rozpočet som nemohla zahlasovať, pretože pridelenie 12 000 € na Šulekovo v rozpočte na rok 2020 považujem za výsmech nás všetkých a to aj z dôvodu neustáleho navyšovania úradníkov a brigádnikov na úrade, navyšovania výdavkov na správu mesta a predovšetkým neúmernom prideľovaní odmien a to aj bývalým zamestnancom úradu. Aby ste mali predstavu, o akých odmenách píšem, tak za rok 2019 boli vyplatené odmeny vedúcim pracovníkom mestského úradu v celkovej výške 41 232,76 €. Konkrétne a menovite: Tomáš Borovský-4000 €; Denisa Bartošová-5191 €; Lucia Ďuračková-3046 a Evy Pobjecká-834 € (všetky tri ukončili začiatkom roka činnosť na MsÚ a odišli do Piešťan); Ľubomíra Bečarovičová-2632 €; Martina Kováčová-2224 €; Iveta Moravcová-2724 €; Oľga Nikodémová-1250 €, Zuzana Nosková-3524 €; Mária Petríková-3334 €, Dagmar Petrovská-2334 €; Štefan Herzeg-2000 €, Miloslav Drgoň-635 € a Peter Dvoran-7504,76 € (pričom II.zástupca nepoberá mesačne plat, ale mesačnú odmenu za výkon funkcie II. zástupcu primátora). Informácie som získala zákonnou cestou v súlade s & 16 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Celkovo si teda riadiaci pracovníci na odmenách za rok 2019 rozdelili skoro 3,5 násobok schváleného rozpočtu na miestnu časť Šulekovo na rok 2020.

Hodnotenie (+69%): Nesúhlasím Súhlasím