eSteban

eSteban

Zverejnené 18.4.2020 14:17:13

 

Hlohovec ako EHMK 2026
Na stole je projekt presahujúci horizont zvoleného vedenia Hlohovca, ktorý však vyvolá potrebu významných verejných investícií a tak stojí za to, sa na chvíľu racionálne zamyslieť a triezvo pouvažovať. ... Máme ako mesto (budeme mať do roku EHMK) kapacitu stať sa hostiteľom celoročného podujatia v rozsahu Európskeho hlavného mesta kultúry so stovkami špičkových kultúrnych podujatí, ktoré sa budú konať postupne počas celého roka? ... Máme (budeme mať do roku EHMK) fyzickú infraštruktúru (kultúrne priestory, ubytovacie kapacity a dopravné spojenia)? ... Máme (budeme mať do roku EHMK) „ľudskú infraštruktúru“ potrebnú na hosťovanie EHMK (aktívny dobre prepojený kultúrny sektor, v ktorom sa spájajú verejné inštitúcie s mimovládnymi organizáciami a útvarmi mesta pripravené pomôcť, služby styku s návštevníkmi mesta s príslušnými zručnosťami, programy na budovanie kapacít atď.)? ... Máme alebo budeme mať stratégiu rozvoja potrebných medzinárodných prepojení? ... Máme potrebnú internú expertízu na realizáciu projektu od jeho najrannejších rozvojových etáp až po prípravu, implementáciu a hodnotenie? Ak nemáme interné kapacity a potrebujeme si pomôcť externou expertízou a konzultačnými službami, ako zabezpečíme, že projekt zostane autentický a aj naďalej bude jeho vlastníkom mesto, jeho obyvatelia a rozmanití aktéri a vízia EHMK bude odrážať ašpirácie mnohých, nielen malej skupiny ľudí? ... Sme ako mesto pripravení prekročiť hranice bežného v oblasti kultúry? ... Sme ochotní objavovať nové spôsoby podpory kultúry, nadväzovať vzájomné vzťahy s našimi kultúrnymi aktérmi a inými sektormi života mesta, podporovať angažovanosť publika z rôznych štvrtí? ... Môžeme si dovoliť navýšiť investície do kultúry na projekt EHMK, pokračovať v úsilí aj po skončení roka EHMK a zabezpečiť tak pokračovanie jeho odkazu? ... Sme ako mesto pripravení otvoriť sa Európe a sme ochotní zapojiť sa do dialógu so zvyškom Európy a sveta a zamyslieť sa nad svojím príspevkom k projektu integrácie EÚ? ... Sme ako mesto pripravení ďalej objavovať mnohoraké kultúrne prejavy - vrátane prejavov migrantských komunít - prítomné na našom území a vystavovať naše obyvateľstvo bohatstvu a rozmanitosti kultúrnych prejavov prichádzajúcich zo zahraničia? ... Odpovedzte si sami Hlohovčania! Veľa šťastia, lebo lacný špás to teda nie je a cez to chystané "potrubie" Vám voda nepotečie!

Hodnotenie (+69%): Nesúhlasím Súhlasím