eSteban

eSteban

Zverejnené 26.6.2020 22:37:02

 

Rozmohl se nám tady takový nešvar
Je načase obrátiť list, nech to tu nie je len o hádzanej a dotáciách, a začať písať možno nový príbeh, trochu komplikovaný, ale taký je život. Mesto Hlohovec v uplynulých dvoch mesiacoch podpísalo 3 zmluvy o poskytovaní služieb v súvislosti s realizáciou procesu verejného obstarávania (VO) v celkovej hodnote 15.494,00 EUR. Jedná sa o realizáciu VO pre projekty „Mestské jasle pre Hlohovec - výber zhotoviteľa stavby", „Architektonická súťaž návrhov - Obnova námestia sv. Michala v Hlohovci“ a „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Hlohovec“. Prvé dve zmluvy boli uzatvorené so subjektom "Slovenské centrum obstarávania, o.z.", so sídlom Podzámocká 67/6, Bojnice. Tretia zmluva bola uzatvorená so subjektom "Obstarávacie trhovisko Slovenska, o.z.", so sídlom Podzámocká 67/6, Bojnice. Skúsenosť vraví, že pri takejto konštelácii treba byť ostražitý a treba sa pýtať. Ak Hlohovčania dovolia, začnem tu a teraz: "Aký je dôvod, že sa tieto zmluvy neuzatvorili s jedným subjektom?" "Kto doteraz realizoval VO pre projekty mesta?" "Pracujú v súčasnosti na MsÚ osoby, ktoré majú v náplni práce realizáciu VO?" "Prečo proces VO na dané projekty nerealizujú zamestnanci MsÚ v rámci ich náplni práce?" "Realizuje v súčasnosti Mesto Hlohovec toľko VO, že ich nedokáže pokryť vlastnými zamestnancami a musí si platiť externé subjekty?" "Viete, že hodnota týchto 3 zmlúv predstavuje mzdové náklady na 1 zamestnanca s mesačnou mzdou 1.450,00 EUR brutto, ktorý môže pre mesto pripravovať VO po dobu 7 mesiacov full-time?" "Možno v tomto prípade hovoriť o dôveryhodnosti, transparentnosti a hospodárnosti?"

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím