Michal Š

Michal Š

Zverejnené 28.7.2020 14:01:15

 

porovnávanie
Pred chvíľou som musel navštíviť bankovú inštitúciu, ale najprv som pozrel na teplomer, ktorý je už v chládku. A číslo ? 33 nad 0. Nikde ani duše, iba tí ktorí museli opustiť aký taký chládok.Ale to preto, že to nie je ešte oddychová zóna. A pozrel som hore na poschodie, zrejme zapnutá klíma a príjemné prostredie. A napadol ma dôvod nepolievania,nezriadenia vodnej sprchy v párku pre deti , ale i pre dospelých . Zapamätajte si to občania ! Keď raz budeme EHMK ( hlavné Evropské mesto kultúry) bude všetko, bude sprcha, sporadický , ale predsa prebehne polievacie auto. Tak je našou povinnosťou vynaložiť úsilie a finančne prostriedky na to, aby sme tam už boli. A potom nebudú chýbať poskytnuté rozhovory pre média vrátane foto a možno aj ohňostroje, samozrejme s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu..Už sa tešíme !

Hodnotenie (+55%): Nesúhlasím Súhlasím