Facebook

Facebook

Zverejnené 5.1.2021 19:24:43

 

Opäť klame
Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka - § 11 Zákona č. 583/2004. Ale primátor na facebooku klame, že rozpočtové provizórium mu znemožňuje realizovať potrebné opatrenia na ochranu zdravia a životov obyvateľov a zabezpečenie prevádzky inštitúcií, najmä škôl. Realita je však taká, že v januári 2021 môže minúť sumu rovnajúcu sa 1/12 minuloročného rozpočtu. Okrem toho na "kovidové opatrenia" dostane mimoriadne peniaze od Štátu. Vážení poslanci, dobre si naštudujte Zákon a pri každom tlačení k múru mu ho citujte !

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím