michal Š

michal Š

Zverejnené 10.1.2021 23:29:12

 

Osvietený
Z určitých dôvodov až dnes som sa dostal k záznamu z ostatného zastupiteľstva. A prečo sa opäť hlásim ? Po primátorovom doporučení kreovať akúsi poradnú komisiu, ktorá si " vypočuje" uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra a následne vysloví svoj názor na jednotlivcov, teda na uchádzačov o spomínanú funkciu. Nebolo povedané, či budú môcť aj klásť otázky uchádzačom a z akej oblasti. A zdôvodnenie zriadenia tejto komisie ? TRANSPARENTNOSŤ ! Ja by som sa chcel opýtať pána primátora, kde bola transparentnosť pri výbere konateľa do Vodárenskej spoločnosti hneď po svojom nástupe do funkcie primátora ? A kde bola transparentnosť pri menovaní jeho nástupcu. No a čo sa tyká odbornosti členov komisii, hlavne jej "hovorcu " , pri výbere ďalších dvoch konateľov ( vlastne konateliek). No to ponechávam na každého z čitateľov tohto príspevku. Ale radšej neskôr, ako nikdy.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím