michal Š

michal Š

Zverejnené 12.1.2021 10:11:36

 

EHMK
Nedá mi, aby som nevrátil k ostatnému zastupiteľstvu ešte raz. A týka sa to prihlášky do súťaže o EHMK. Pani Maronová pomenovala príbeh prihlášky až po súčasnosť a nazvala to ako súkromnú iniciatívu primátora a žiadala primátora o vyčíslenie doterajších nákladov na tento projekt. No odpoveď nedostala .V jednom z predchádzajúcich zastupitelstiev, pán primátor zdôvodnil plat vedúceho tímu prípravy na EHMK a to tak, že plat ktorý teraz poberá a platom ktorý by mal ak by nebol poslancom, je práve platom p. Surmu. Každému je jasné a logické, že to matematický súhlasí. Doteraz vyčíslené náklady na tento projekt činia cca 53 tis. € a pozostávajú zo mzdových a iných nevyhnutným nákladov. Ale čo pokračovanie. Podľa predložených zámerov pri celom projekte, do predmetnej súťaže sa prihlásili mesta z 11( slovom jedenástich) štátov Európy. To predpokladá, že realizačný tím, celkom oprávnene bude musieť z taktických dôvodov súperiace mesta navštíviť. Na a to vám poviem, to bude turistika za naše peniaze . Verím, že novozvolený hlavný kontrolór nebude zisťovať či účtovníčky fotia pokladničné doklady, ale zameria sa na tento projekt a oprávnené a zdôvodniteľné náklady na detské ihriska , ktoré boli zrealizované v minulom roku. Držme tomu palce.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím