postreh1

postreh1

Zverejnené 19.10.2016 21:20:19

 

Materská škôlka v Šulekove ala školská koncepcia
Na verejnom zasadnutí Rady školy pri materskej škole v Šulekove sa znovu ukázalo ako fungujú vízie p. primátora. Jeho politika je už priehľadná. Dopredu má vec rozohratú a rozhodnutú. Včera deklaroval, že či sa bude páčiť alebo nie rodičom materskej školy ohľadom zlučovania, tak rozhodne on. Isteže v záujme rozvoja školskej politiky v Hlohovci. Samozrejme, že mal slovo ako vždy k dispozícii, čo mu aj patrilo, ale viditeľne nestíha, nakoľko si vzal na pomoc p. prednostku z PN (ktorá nemá ani páru o životnej situácii Šulekovčanov) a novú šéfku Školstva, ktorá zatiaľ chudera bola v roli štatistu. Moment zlomu a kabaretné vystúpenie nastalo keď mu predseda rady školy Pestún vzal slovo, načo samozrejme Kollár nie je zvyknutý a typicky jeho reakcia ako malého chlapca bola, odchádzam. Potom si zrazu v pol ceste uvedomil, že asi by tým stratil body, tak si opätovne sadol. Vrcholom všetkého bolo, že celé to chceli hodiť na riaditeľku materskej školy, ktorá použila peniaze pri havarijnom stave (voda) z bežného rozpočtu škôlky na jej vyriešenie. Nespreneverila tie peniaze, ale pri komunikácii s vedením sa nevedela dožiadať okamžitého riešenia a keď máte problémy s vodou, viete, že potrebujete okamžite riešiť. Urobila chybu, ale toto nebolo cieľom stretnutia s rodičmi. Zopakoval sa scenár z kina, kedy síce primátor vyzýva opakovane na stretnutia, (teraz bude zastupiteľstvo v Šulekove), ale má to jednoznačne formálny význam. Ak je situácia horúca a malo byť stretnutie, ktoré on prisľúbil koncom júna , tak to išlo do stratena. Teraz využije situáciu dvoch táborov rodičov detí materskej školy, ktorí jednomyselne nechcú zlúčenie školy so škôlkou a rodičov školy s novým vedením, ktorí prirodzene si zas bránia školu. P. Kolníková jasne naznačila, toto je len jeden z dôsledkov nekoncepčného riešenia situácie v Šulekove . Problém nie je iba v škole, ale v tom ako funguje záujem alebo nezáujem o stav, prostredie, infraštruktúru v tejto mestskej časti. Kvalita života upadá v celom meste a dvojnásobne v tejto mestskej časti. Sľuby, sľuby na papieri a v éteri je mizerne málo. Úplne sa marginalizuje táto časť mesta. Ak zlúči škôlku so školou najskôr organizačne, potom(reálny scenár) príde na rad priestorovo je isté, že základnú školu neudrží v Šulekove, ale padne aj materská škola (rodičia budú voziť deti aj do škôlok v okolí), čo je smutné vyústenie vízie školskej politiky vedenia mesta. Materská škola ako samostatný subjekt, ktorý si nedávno vydobil postavenie aj vďake snahe p. Pestúna a Kolníkovej má dobrú úroveň a je len na meste, či jeden z posledných dobrých artiklov života v mestskej časti „Beresek“ sa zachová v takej podobe ako je.

Hodnotenie (+44%): Nesúhlasím Súhlasím