mar

mar

Zverejnené 19.11.2016 3:57:23

 

3. A trieda na Zš Kopernikova
Som zhrozená, že zase chcú zmeniť triednu uč. v 3. A. 1. rok ich učila Kačer.. 2. rok Rieg.. 3. Kačer. ešte ani neviem či nová pani riaditeľka nastúpila, ale už vietor fúka dopredu. Vôbec nikomu nejde o deti. Aj minulý rok len stále boli proti Kačer. a Dud. Aj tretiaci by mali mať nárok na 1 pani učiteľku, nie aby Kač. robila v družine, učila ich len SJL a MaT, ostatné predmety ich učili rôzne učiteľky - no totálny chaos. Prečo aj Kačer. nemá právo učiť normálne ako druhé učiteľky?

Hodnotenie (+11%): Nesúhlasím Súhlasím