Hlohovec

Hlohovec

Zverejnené 2.12.2016 4:18:36

 

Dashboard služieb mesta Hlohovec
Hlohovčania dajte mestu ponuky Mesto hľadá dodávateľa na Dashboard služieb mesta Hlohovec ako informačný, komunikačný kanál s občanmi, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH do 16.000,00. Je to zverejnené od 29.11.2016. Lehota na predkladanie cenových ponúk je len do 05.12.2016 do 14.00 hod. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ostatné k zákazke nájdete na http://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím