Michal Š

Michal Š

Zverejnené 1.1.2017 19:41:55

 

Nový rok
Vážení spoluobčania, na prahu Nového roka 2017, prajem všetkým občanom Hlohovca bez rozdielu veku, rasy, hmotnosti, náboženského presvedčenia : pevné zdravie, rodinnú pohodu, pocit zodpovednosti za veci verejné a splnenie snov a predsavzatí. A poslancom naviac : "štátnické" rozhodnutia, aktívnu a zodpovednú prácu v prospech svojich voličov.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím