OZ Zámok Hlohovec

OZ Zámok Hlohovec

Zverejnené 26.1.2017 10:05:14

 

Grant z Ministerstva kultúry
V Hlohovci po rokovaní 10.11.2016 nám bolo jasné oznámené, že nemôžeme podať grant z MK SR Obnovme si svoj dom, pretože mesto ide podať grant z MK SR na riešenie statiky Bastiónu. Upozorňujeme, že grant Obnovme si svoj dom, program 1 je riešený v niekoľkých podprogramoch: 1.1 až 1.5. Je možné podať súčasne dva granty, čiže mesto cez 1.1 podprogram a Oz-ko cez 1.4 podprogram. Napriek tomu nám to bolo zamietnuté v Hlohovci uskutočniť. To, že to ide, je dôkazom prístupu obce Chtelnica. Obec Chtelnica podala grant v podprograme 1.1. a my ako OZ sme podali grant v podprograme 1.4. Pán primátor deklaroval na osobnom stretnutí, ako aj v rozhovore s HCTV, že požiadali o dotáciu Ministerstvo kultúry na opravu bastiónu. Presvedčte sa sami, či je to tak. Porovnajte si HCTV (1:15) s uverejnenými žiadosťami na ministerstve kultúry. https://dotacie.culture.gov.sk/granty2017/zobraz_ziadosti.php https://www.facebook.com/TVHLOHOVEC/?fref=ts

Hodnotenie (+71%): Nesúhlasím Súhlasím