Michal Š

Michal Š

Zverejnené 9.3.2017 14:42:07

 

Kontroly
Dnes som si na Facebooku primátora prečítal :Niekto nás má veľmi rád preto , že prebehla kontrola NKÚ, DÚ,SIŽP,SP a dnes sa ohlásil opäť NKÚ. Ja si to vysvetľujem v dvoch rovinách. Rovina prvá: Ak uvedené kontroly boli ukončené, tak po ich ukončení bol vyhotovený písomný materiál o výsledku kontroly. A tam sa uvádza, či kontrola bola plánovaná,či bola vykonaná na základe podnetu, resp. iný dôvod. Ak výsledok kontroly bol akýkoľvek, bolo by logické uviesť, akého obdobia sa predmetná kontrola tykala, čo bolo kontrolované a s akým výsledkom.Ak kontrolované obdobie sa týkalo obdobia éry p. Dvorana a výsledok je nepriaznivý, mal by primátor zase jeden politický bod a dôvod na ohodnotenie svojich predchodcov. Ak kontrolované obdobie sú posledné dva roky a výsledok kontroly priaznivý, mal by primátor opäť dôvod zdôrazniť, aký je poriadok počas jeho pôsobenia.Ak by výsledok kontroly bol nepriaznivý, tak takýto výsledok určite prispeje k zákonnosti a jeho "následník " (tým som myslel nového primátora) nebude môcť v budúcom období obviňovať svojho predchodcu, ako je to zvykom v našich zemiach. Rovina druhá :V každom prípade, vykonaná kontrola je svojim spôsobom štítom a slúži na ochranu kontrolovaného, aby nedochádzalo k škodám na spoločnom majetku. Čim skôr, tým lepšie. Tak že pán primátor, buďte vďačný za kontroly preto, že to neplatíte zo svojho a práve naopak Vás chránia, aby ste to neplatili potom zo svojho.

Hodnotenie (+20%): Nesúhlasím Súhlasím