Účastník

Účastník

Zverejnené 16.6.2017 16:04:29

 

Ako to nazvať?
Vypracovať projektovú dokumentáciu v cene 19 530 € na ,,Rekonštrukciu Domu smútku Hlohovec" má podľa zmluvy zadané Ing. arch. Ľudovít Vitko z Piešťan. Čo je na zmluve zaujímavé ? Podľa verejne dostupnej dokumentácie má úplne totožnú adresu s týmto architektom zamestnankyňa Mestského úradu Hlohovec Ing. arch. Jana Vítková - referentka pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus.

Hodnotenie (+42%): Nesúhlasím Súhlasím