hloh.oči

hloh.oči

Zverejnené 2.7.2017 15:05:12

 

STRETNUTIE OBČANOV S DEDIČMI - 8.8.2017, 18.hod
Na toto stretnutie OBČANOV S DEDIČMI po poslednom majiteľovi Hlohoveckého Zámku, ktoré sa bude konať 8.8.2017 o 18.hod, v Hoteli Jeleň (v Hlohovci), sú srdečne pozvaní všetci občania Hlohovca, ale aj celého Hlohovecka, ktorí oň prejavia záujem a prihlásia sa cez: [email protected] (boli sme požiadaní, aby sme zverejnili túto kontaktnú e-mailovú adresu). Bude im zaslaná obratom pozvánka, ktorou sa musia pri vstupe prezentovať - pozvaní budú touto, takto obdržanou pozvánkou, jednak s dedičmi na všetky témy zámku aktívne diskutovať, ale i na občerstvenie, pred začatím pogramu (17.30 - 18.30), nakoľko každému, kto príde po celodennej práci, určite dobre padne malé osvieženie. Touto formou chceme zabrániť, aby sa do sály nainvolvovali osoby, ktoré celé úprimne myslené stetnutie budú mať iste len za cieť narušiť a zaviesť na ňom podobné praktiky, ako tomu býva na zastupiteľstvách - osočovanie, vulgárnosti a pod., od čoho sa chce toto stretnutie - organizované za účelom obojstrannej diskusie na túto chúlostivú tému Zámok Hlohovec - už predom rezolútne dištancovať. Cieľom tohoto podujatia je odobrať občanom obavy, že by sa zámok po navrátení dedičom mohol stať uzavretou inštitúciou, do ktorej by široká verejnosť nemohla mať prístup, alebo že by hrozil jeho predaj. Tak tomu v žiadnom prípade nie je ! Občania môžu 8. auguta sami spoznať názory didičov, zámery, plány, snahu investovať do pamiatky aj finančné prostriedky, ale i vyjadriť želané názory, svoje predstavy a potreby, ako by videli oni najlepšie budúcu existenciu tejto významnej dominanty Hlohoveckého regiónu. Nie je to stretnutie primátora s dedičmi, ale občanov s dedičmi! Prizvaní budú len vybraní predtsvitelia za OZ Zámok Hlohovec a je ešte na zváženie, či aj niektorí z poslancov. Ak áno, tak len tí, ktorí by do vtedy ešte prejavili naozaj úprimný záujem, urobiť si o celej momentálne veľmi spornej situácii do hĺbky svoj názor a tento potom boli odhodlani nanieť na ďalšie riešenie mestu, aby sa tak zabránilo dlhoročným súdnym sporom medzi mestom a dedičmi, čo by zaiste celému projektu so zámkom mohlo len značne uškodiť. Dediči hľadajú s mestom formu zmieru a mimosúdnej dohody, nie súdnej konfrontácie - ale pred tým chcú ešte dôsledne spoznať názory občanom celého Hlohovecka.

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím