Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Zverejnené 17.8.2017 19:02:20

 

Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia -1. Etapa/časť A, 1.NP
342.352,04 EUR a to bez DPH!!! - a to len do časti 1 podlažia ! Nie je jasné, či doteraz vôbec každý dobre postrehol o čo tu vlastne ide?! Ide sa rekonštruovať len časť tohto podlažia (nazývajú to "1.Etapa" alebo "čast A"), pričom ide ani nie o polovicu každého poschodia zámku. Pri rekonštrukcii tejto časti "1.NP" ide o práce na 1. nadzemnom podlaží (NP). Vo verejnom obstarávaní mesto uvádza: predmetom zákazky je rekonštrukcia 1. NP zámku, ktorá pozostáva z búrania a odstránenia existujúcich konštrukcií, povrchových úprav stien, z vybudovania nových podláh, nových základov, z dodávky a montáže dverí, okien vonotváravých krídel okien vrátane kovania, z realizácie sociálnych priestprov (WC), vykurovania, zdravotechniky, rozvodov atd… Celková predpokladaná hodnota 342.352,04 EUR a to bez DPH!!! Bude sa rekonštruovať to, čo už z väčšej časti OZ Zámok priviedlo svojou prácou do takej podoby, že sme mohli miestnosti využívať a že to tam vyzeralo tak, ako to mnohí sami zažili, alebo ako to poznáme z fotiek. Polovica poschodia dostane nové okná, nové dvere a čo s tou ostatnou polovicou (časťou B ???) Ide do zámku cez 400.000 EUR (z mestskej kasy) a to len do jednej polovice 1.podlažia !!!! Je to dobre pochopiteľné ? Vie to každý občan, čomu sa poslanci prizerajú ? Je to správne zaobchádzanie s hodnotami a vynaloženou prácou ľudí ? Má bežný radový občan Hlohovca vôbec nejakú šancu postaviť sa proti tomuto postupu ? V Trnavskom hlase, bolo 20.5.2017 publikvané : "Mesto Hlohovec mieni do obnovy zámku v najbližších dvoch rokoch investovať podľa primátora Miroslava Kollára zhruba 3 – 3,5 milióna eur z vlastných a externých zdrojov ". Ako vieme, mesto nebolo úspešné v žiadosti o dotáciu z programu Interreg, kde žiadalo okolo 600.000 EUR !!!! Viac k tomu netreba dodať. Treba len niečo podniknúť, aby sa zastavilo toto šialenstvo ! Verejné obstarávanie prebieha aj ohľadne časti A pre 3. podlažie (znovu aj tu len polovice podlažia !) Pritom sa celá záležitosť pohybuje na veľmi tenkom ľade – mesto vie, že jeho vlastnícky vzťah k zámku je spochybnený nárokom dedičov, pomaly ale iste začnú medzi mestom a dedičmi vážne súdne spory o určenie vlastníckych práv. Do čoho sa to púšťame – najlepšou cestou k strate zámku ?, zadlženiu sa a v konečnom dôsledku straty zámku lebo mesto bude nútené ho predať ! A to sme ešte len na začiatku celého sporu.

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím