Marta

Marta

Zverejnené 7.11.2017 16:49:15

 

Dom kultúry
Súčasný primátor perspektívne odsúdil Dom kultúry na zánik. Neveríte? Tak čítajte Návrh Územného plánu mesta Hlohovec – Smernú časť. na str. 120, kde je Dom kultúry, ktorý má kapacitu 500 miest, zahrnutý medzi rozvojové plochy pre bývanie. Nájdete to tiež napr. na str. 132. Čas na pripomienkovanie Návrhu Územného plánu mesta Hlohovec máme už len do 13.11.2017. Preto, ak s tým nesúhlasíme, napíšme na adresu ,,Mestský úrad v Hlohovci, Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania,“ – pripomienku. Žiadajme, aby ,,plocha Domu kultúry zostala funkčne využitá ako zariadenie kultúry“.

Hodnotenie (+23%): Nesúhlasím Súhlasím