Michal Š.

Michal Š.

Zverejnené 11.11.2017 17:09:11

 

Žiadosť o stanovisko
Zaslané primátorovi ([email protected]) 11. novembra 2017, 12:28. Vážený pán primátor. Na zastupiteľstve konaného 9.11.2017 ste neboli prítomný. Z toho dôvodu Vás ako štatutára mesta, si dovoľujem osloviť touto formou a predpokladám, že mi osobne zodpoviete na moje otázky. Nebol by som rád, keby ste úlohou odpovedať poverili kohosi zo zamestnancov úradu. Predpokladám, že toľko pozornosti od Vás ako primátora si zaslúžim. Mojím úmyslom nikdy nebolo zviditeľnenie sa , ale pokiaľ len trochu je možné, navrhnúť, resp. donútiť zodpovedných na vyriešenie problémov, ktoré trápia občanov mesta, teda občanov - voličov, ktorí pred troma rokmi vkladali do Vás nádej a preto Vás "posadili" na primátorskú stoličku. 1. Vážený pán primátor, pred viac ako mesiacom som Vám poskytol fotografie popolníkov, ktoré sú rozmiestnené v Bratislave 3 a podľa tvrdenia kolegu, ktorý v tej časti býva, ich umiestnenie viditeľne prispelo k tomu, že cigaretové ohorky sa už nepovaľujú po zemi. Pôvod týchto popolníkov je z Viedne, kde Váš "kolega" starosta Bratislavy 3 Mgr. Rudolf KUSÝ ich tam videl a cez sponzora ich nakúpil. A viete čo mi odpísali Vaši "podriadení" ? Problematikou sa zaoberajú, spracovali koncepciu odpadových košov na území mesta a t.ď. / odpoveď listom pod číslom 45093/2017 zo dňa 18.10.2017/ . Teda ani slovo o tom, či som sa svojim návrhom " trafil" do ich koncepcie a to najpodstatnejšie, kedy tie koše budú konečne na svojom mieste a mesto, hlavne námestie nebude vyzerať ako krčma tej najposlednejšej skupiny. A perlička na záver, ktorá si zaslúži cenu / neviem akú/. Citujem: Tie popolníky v tváre cigarety, navodzujú dojem reklamy na cigarety a preto nie sú vhodné pre mesto. Tak ako som spomínal na zastupiteľstve. Neviem či vo Viedni, alebo v Bratislave 3, bola inštaláciou týchto popolníkov zvýšená spotreba cigariet a či náhodou starostovia Viedne, resp. Bratislavy 3, nie sú finančne zainteresovaní tabakovým priemyslom. 2. Keď si pozriete zo záznamu jednanie mestského zastupiteľstva v iných mestách, napr. Piešťany, Stupava a iné, neuvidíte, aby počas rokovania primátor, viceprimátor, prednosta/tka/, poslanci alebo pracovníci úradu sa občerstvovali s takým apetítom, že človek má dojem, že akoby dovtedy držali hladovku. Podľa mňa je vrcholne neslušné, keď Vy ako primátor hovoríte k prítomným poslancom/ vo väčšine prípadoch viacerých neprítomných/ tak tí prítomní sa veselo občerstvujú, ale samozrejme to platí aj opačne. Ak zoberieme do úvahy fakt , že jedna z obyvateliek, ktorá tlačí pred sebou zdravotnú pomôcku na kolieskach, ide si kúpiť obed, aby na obed zjedla hlavný chod a polievku si nechala na večeru preto, že jej to po odpočítaní poplatku za lieky iné ani neostáva, príde si vyliať srdce na zrušené doplatky na stravu a vidí ako "verchúška" sa kŕmi , čo si má o tom všetkom pomyslieť. Podotýkam, že na toto občerstvenie obyvatelia mesta musia ročne prispieť čiastkou 1800,- € !!! Veď jej to musí byť do plaču.A nielen jej ! 3. Na záver. Pán primátor, nepamätám si, ktorý z Vašich predchodcov dal umiestniť dopravnú značku pod budovou MsÚ, ktorou je rezervovaných 8 miest pre MsÚ. Otázka znie : Pre ktorých pracovníkov ? Z akého dôvodu ? To tí vyvolení sú odkázaní na bezplatné parkovanie ? Veď cca 50 krokov je platené parkovisko. To nemajú na celoročnú parkovaciu kartu ? Viete čo si už obyvatelia o Vás hovoria ? Nechcite to počuť. To najmenšie čo môžete v tomto prípade urobiť, dajte príkaz, aby technické služby ihneď túto značku odstránili. Pred voľbami ste sľúbili, že jednou z Vašich priorít, bude prilákať ľudí späť a aby sa tu cítili dobré. Ste presvedčený, že tá priorita sa napĺňa ?

Hodnotenie (+54%): Nesúhlasím Súhlasím