Platiteľ daní

Platiteľ daní

Zverejnené 16.11.2017 19:11:56

 

Hlúpy a hlúpejší
Na MsZ dňa 9.11.2017 v bode ,,Rôzne“ od 16,42 hod. poslanec čítal žiadosť občana, ktorú si občan podal na Mestský úrad ešte v mesiaci júl 2017, avšak Mestský úrad mu do 9.11.2017 na žiadosť neodpovedal. Prednostka Mestského úradu oponovala poslancovi, ktorý okrem žiadosti občana, čítal aj zákonnú lehotu , podľa ktorej malo byť občanovi odpovedané. Keď sa však poslanec prednostky spýtal, podľa akého právneho predpisu sa také žiadosti občanov vybavujú, čuduj sa svete Prednostka Mestského úradu poslancovi nevedela odpovedať. Následne v zábere kamery vidíme aj poslanca Woltmanna, ktorý gestikuluje na vedúcu právneho oddelenia, aby pomohla Prednostke Mestského úradu svojimi právnymi znalosťami upratať poslanca, ktorý obhajoval práva občana. Vedúca právneho oddelenia vystúpila a svojou odpoveďou mi vyrazila dych citujem: ,,Ak som teda správne pochopila ten podnet, tak je to v podstate obyčajné podanie, v ktorom bežný občan alebo žiadateľ žiada vybavenie nejakej záležitosti, avšak na tento prípad sa nevzťahujú žiadne osobitné právne predpisy, to znamená, že zákonnú lehotu tu danú nemáme“... Takýchto odborníkov platíme z našich daní. Žijeme vôbec v právnom meste? Kollár nám rozpráva o budovaní ,,Šťastného mesta“ a on buduje ,,Mesto šťastných mestských úradníkov“, ktorí na vybavovanie žiadostí bežného občana nemajú žiadnu zákonnú lehotu.

Hodnotenie (+75%): Nesúhlasím Súhlasím