Zaba

Zaba

Zverejnené 1.12.2017 9:47:21

 

Sneh
Zaujímalo keď si odhrnuli pred domom sneh a odhrnač ho nahrnie naspäť a niečo sa stane kto je zodpovedný keď vyhlasujú že si máme upratať pred domom aj chodníky

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím