Obyvateľ mesta

Obyvateľ mesta

Zverejnené 20.12.2017 13:25:13

 

Žabo-myšie vojny?
Doporučujem si pozrieť decembrové MsZ bod č.7, čas 15,48 hod. Poslanec Bobák vo svojom vystúpení prezentuje pripravený písomný materiál, ktorý má rozdelený do viacerých častí posledná z nich má názov ,,Žabo-myšie vojny?“ Vo svojej prezentácii sa prihovára poslancom aj občanom a podľa obsahu jeho vyjadrovania človek nadobúda presvedčenie, že mu ide o mesto, ako celok. Svedčí o tom aj jeho výrok: ,,Osobne by som bol prvý poslanec, ktorý by zahlasoval za to, aby sme obvody zrušili.“ Zároveň si však protirečí, keď vo svojej prezentácii rozdeľuje mesto Hlohovec na jednotlivé volebné obvody a poukazuje na veľké finančné rozdiely investované vedením mesta ( teda aj Bobákom) do jednotlivých volebných obvodov. Jeho prezentácia v tejto časti má charakter štvavého vyvolávania závisti medzi občanmi jednotlivých volebných obvodov. Poslanec Bobák by si mal uvedomiť, že ak mu ten prezentovaný písomný materiál na diskusný príspevok pripravil Kollár, použil ho ako nástroj na štvanie. Totiž autor prezentovaného písomného materiálu si dal záležať aj na nadpise, ktorý svietil na prezentačnej tabuli veľkým červeným písmom. Predsa má poslúžiť na vyvolanie žabo-myšej vojny medzi občanmi, na vyvolanie závisti a nenávisti medzi občanmi navzájom, podľa toho kto, v ktorom mestskom volebnom obvode býva. Veď rozhádaní občania sa najlepšie manipulujú. Autorovi nevadí ani to, že štvanie občana proti občanovi naplánoval v čase predvianočnom, asi tým chcel naznačiť, akú úctu má voči obyčajnému občanovi. Okrem toho v prezentovanom písomnom materiály chýbajú dôležité výpočty koľko sa investuje peňazí z mestskej pokladne v priemere na osobu každého obyvateľa. Nech už výsledok priemeru bude akýkoľvek, poslanec Bobák na svoju osobu, na osobu svojho brata a na osobu poslanca Voltmanna bude musieť k tomu priemeru pripočítať aj sumu, ktorú z mestskej pokladne každý rok dostane firma Sporta HC. Keď zoberieme do úvahy, že firma Sporta HC za posledné tri roky dostala z mestskej pokladne cca 300 000 Eur, nie sú to nejaké drobné. Potom si aj Kollár bude musieť k svojmu priemeru pripočítať dotáciu, ktorú za posledné tri roky dostala z mestskej pokladne firma Kollárovej manželky HTC media consulting, s.r.o. Tento výpočet občanom Hlohovca ukáže, že z mestskej pokladne z peňazí daňových poplatníkov sa najviac investuje do štyroch občanov.

Hodnotenie (+57%): Nesúhlasím Súhlasím