rozčarovaná

rozčarovaná

Zverejnené 6.6.2018 8:01:43

 

Umelé vytváranie neplatičov
Včera nám konečne prišla daň z nehnuteľnosti a za smeti. Keď som si čítala Rozhodnutie k smetiam, nestačila som sa diviť. Rozhodnutie bolo vystavené 19.04.2018, nám prišlo 05.06.2018, už to je celkom zaujímavé, ale budiš, vieme že na našom úrade čas beží inak (zrejme podľa vízií a štúdií). Skôr ma zarazil splátkový kalendár: - 1. splátka do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia - v našom prípade do 20.6.2018 - 2. splátka do 30.6.2018 .... Možno som vzťahovačná, ale myslím si, že je dosť veľa ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť 2 splátky za napríklad 3-4člennú rodinu naraz, len preto, že na úrade asi učili papier chodiť, alebo neviem kde sa rozhodnutie túlalo skoro 2mesiace. Príde to zvláštne len mne? Už sa toho popísalo veľa, že nezáleží kedy sa to zaplatí, dôležité je, aby to bolo zaplatené do konca kalendárneho roka. Tak na čo potom dávajú splátkový kalendár? Nech len uvedú, že je potrebné to zaplatiť do 31.12.2018. Ešte, keď som sa aj informovala ako je to s roznášaním, tak mi bolo podráždene povedané, že sa budú rozhodnutia roznášať do konca júna 2018 - čiže už automaticky nestihne zaplatiť prvé 2 splátky - figurujete v tom prípade už ako dlžník?...

Hodnotenie (+66%): Nesúhlasím Súhlasím