Obyvateľ mesta

Obyvateľ mesta

Zverejnené 8.8.2018 17:07:25

 

Devastácia Domu kultúry
Presun 201 033 € bude zajtra schvaľovať MsZ z ,, Rekonštrukcie Domu kultúry „ na ,,Rekonštrukciu kina Úsmev“. Cielene je táto astronomická suma zakomponovaná v zajtrajšom programe MsZ v bode ,,Návrh na úpravu rozpočtu“. V tomto bode sa má totižto tiež schvaľovať i úprava rozpočtu na ,,Mestskú polikliniku Hlohovec s.r.o.“, okolo ktorej aktuálne diskutuje celé mesto. Opäť manipulatívny ťah, veď keď je pozornosť zameraná na ,,Polikliniku“, ,,Dom kultúry“ si nik nevšimne. Spočítali si poslanci a spočítali sme si tiež my, vážení spoluobčania, koľko tisíc Eur je celkovo pripravených na rekonštrukciu kina Úsmev? Uvedomili sme si my všetci, že Kollárovi sme dovolili zdevastovať Dom kultúry ?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím