Cyprian

Cyprian

Zverejnené 7.11.2018 14:49:42

 

Manipulácia ešte i s mestským rozhlasom
Od 1.10.2018 si máme možnosť vypočuť len tie správy, ktoré určí Kollár prostredníctvom Mestského kultúrneho centra. Vzhľadom na skutočnosť, že mestský rozhlas je zriadený a prevádzkovaný z našich daní, mala byť selekcia oznamov odsúhlasená Mestským zastupiteľstvom. Nebola. Dokonca v mestskej časti Šulekovo zatvoril kanceláriu Mestského úradu až do odvolania, aby pracovníčka tohto úradu, náhodou nevyhlásila oznam pre občanov, ktorý by neprešiel cenzúrou Kollára. Pýtam sa, prečo necháme so sebou takto manipulovať?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím