Sponzori

Sponzori

Zverejnené 7.11.2018 20:33:30

 

SURMA
This is MY INVOICE....THIS WILL BE MY INVOICE.... 3 840,00 EUR tréning manažerských zručností a analýzu manažérskych procesov na úseku prednostky MsÚ a odborov MsÚ, v dňoch 4-24.6.2016 3 200,00 EUR analýza manažérskych zručností a analýza manažérskych procesov na úseku primátora 400,00 EUR Fa za realizáciu assessment centra pre oddelenie prvého kontaktu v m.č. Šulekovo

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím