výber

výber

Zverejnené 2.12.2018 6:19:56

 

Rozpočet 2019 - Zámok Hlohovec
Interiér Zámok (historický nábytok) 59 000 € Finančné prostriedky sú vyčlenené na výrobu historického nábytku, ktorý bude umiestnený na 3.NP zámku v zrekonštruovaných priestoroch. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná v roku 2018. Interiér Zámok 63 600 € Zabezpečenie výroby interiérového zariadenia bistra, ktoré sa bude nachádzať na 1.NP vľavo a bude slúžiť ako pokladňa, informačná kancelária s predajom darčekových, upomienkových a propagačných predmetov a bistro za účelom poskytnutia občerstvenia návštevníkom zámku. Rekonštrukcia Zámku (fasády) 295 000 € Rekonštrukcia vonkajších fasád zámku Nasvietenie Zámku realizácia II.etapa 138 000 € Finančné prostriedky vyčlenené na realizáciu II. etapy nasvietenia fasády zámku. PD Jazdiareň 14 300 € Spracovanie projektovej dokumentácie na využitie Jazdiarne. PD rekonštrukcia fontány – zámocká záhrada 1 000 € Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a sfunkčnenie prevádzky fontány v Zámockej záhrade na terasách. Rekonštrukcia fontány – zámocká záhrada 9 374 € Realizácia rekonštrukcie fontány v Zámockej záhrade na terasách.

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím