Hlohovec - Sila spolupráce

Hlohovec - Sila spolupráce

Zverejnené 10.2.2019 19:22:08

 

Odmeny na Mestskom úrade v roku 2018
Vážení Hlohovčania, svojho času bolo štandardom zverejňovať odmeny vedúcich pracovníkov na Mestskom úrade v Hlohovci. Chceme v tom opäť pokračovať. Vzhľadom k tomu, že sú platení z verejných zdrojov, je aj na mieste verejná kontrola. Sme si vedomí toho, že mnohí pracovníci MÚ pracujú viac ako sa od nich očakáva, aby dokázali uspokojiť požiadavky obyvateľov Hlohovca, ale aj vedenia mesta. Preto vieme, že si odmeny zaslúžili. Veríme, že aj na základe týchto odmien budú pracovať pre mesto a jeho obyvateľov s ešte väčším zápalom a energiou. Celkové suma vyplatená na odmenách v roku 2018 na Mestskom úrade v Hlohovci - 130 525€ Odmeny poskytnuté vedúcim jednotlivých odborov v roku 2018: Vedúci Kancelária primátora - 3300€, Vedúca Odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania - 2300€, Vedúca Odboru výstavby - 3300€, Vedúca Odboru životného prostredia - 3050€, Vedúca Odboru majetku mesta - 3250€, Vedúca Odboru spoločenských služieb - 3800€, Vedúca Odboru školstva - 3200€, Vedúca Odboru ekonomického - 2950€, Vedúca Odboru právnych a klientských služieb - 3500€, Vedúci Odboru organizačný a informatiky - 1450€, Prednostka MsÚ - 5900€, Viceprimátor mesta Hlohovec - 7909,52€. Prajeme príjemný deň Informácie zverejnené podľa §9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Hodnotenie (+57%): Nesúhlasím Súhlasím