Pozorovateľ

Pozorovateľ

Zverejnené 16.2.2019 9:03:51

 

Apel na primátora Kollára
Ani mne sa celkom nepáčilo vystúpenie nových poslancov a nie so všetkým súhlasím, aj keď niektoré veci mysleli dobre, ale nevedeli to správne odprezentovať. Ale nebudem preto niekoho sprosto urážať a ešte naviac verejne pred kamerou mestskej televízie. Bolo to nemiestne, účelové /Hauliš sa otázkou ubezpečoval, či to bude televízia vysielať/ a Fraštačania tak opakovane robia zo zastupiteľstva vulgárnu divadelnú frašku. Ale najviac ma mrzí, že v tejto situácii nezasiahol primátor. Dobrého primátora nerobia články kamarátov a ani naaranžované fotky a statusy na sociálnych sieťach. Bez mihnutia oka sa prizeral na to, ako jeho kolega zo združenia Fraštačania sprosto a vulgárne nadáva poslancom. Vyjadrujem hlboké sklamanie nad správaním primátora Kollára, ktorý nesie veľkú časť zodpovednosti za atmosféru na zastupiteľstvách a v celom meste. Veľmi často na zasadnutí zosmiešňuje vybranú skupinu poslancov, neustále používa rôzne dvojzmysly, narážky a tým ponižuje každého, kto má iný názor. Zosmiešňuje ich napríklad tým ako ironicky zdôrazňuje, že im musí x krát niečo opakovať a vysvetľovať. Aj keby to mal robiť stokrát, je tam práve na to. Poslanci majú aj inú prácu a primátor spolu so zamestnancami na zastupiteľstvách majú povinnosť našim zástupcom vysvetľovať ich návrhy. Nemusia sa im páčiť reakcie, ale to nie je ich úloha a hlavne nemajú právo urážať, alebo ironizovať návrhy a otázky poslancov. Kollár si mýli svoje kompetencie. Poslanci nie sú jeho zamestnanci, ktorých môže kádrovať. Nemôže ich ani úkolovať, ako to rád robí, keď ich chce pred verejnosťou ponížiť. Zastupiteľstvo je pri schvaľovaní predkladaných návrhov nadriadený orgán a poslancov môže akurát presviedčať o správnosti rozhodnutia. Iróniou, zosmiešňovaním, ponižovaním a zdieľaním verejných vyhrážok kamarátov ale robí pravý opak. Čoraz viac ľudí mu preto nedôveruje. Viackrát dokázal, že jeho vyjadrenia sú silne manipulatívne. Z každej situácie si vyberá iba tie fakty, ktoré sa mu práve hodia na presadenie svojich záujmov, pričom ohýba skutočnosť až takým spôsobom, že to klamstvo vidí aj úplný laik. Na poslednom zastupiteľstve obhajoval správnosť spolupráce s externou právničkou. Používal na to prezentáciu s množstvom čísiel a ekonomických zdôvodnení. Externú právničku si vybral sám a na zabezpečenie tejto služby nerobil žiadne transparentné obstarávanie. Vybral si svoju kamarátku. V tomto prípade mu neprekáža službu outsourcovať, dokonca to obhajuje množstvom výhod pre mesto. Ale v prípade obstarania služby sociálneho taxíka zvolil úplne opačný spôsob zabezpečenia služby vlastným technickým zabezpečením a zamestnancami, pričom je to úplný ekonomický nezmysel, ktorý tu už bol viackrát vysvetlený. Aby obhájil absolútne neekonomické riešenie, tak manipuluje správami v médiách, v ktorých zverejňuje iba pozitívne čísla a reálne náklady zamlčí. To nie je transparentnosť, to je manipulácia. Taktiež je úplne zarážajúce, ako obhajuje výber obstarania niektorých služieb. Ich zabezpečenie svojimi kamarátmi volí vraj preto, lebo ich pozná a má s nimi dobrú skúsenosť. To je absurdné! Toto si môže dovoliť v súkromnej firme, kde rozhoduje o nakladaní so svojimi peniazmi a majetkom. Pri nakladaní s verejnými peniazmi a majetkom musí byť všetko transparentné a spravodlivé. To znamená, že keď má byť externá právnička platená zo zdrojov, na ktoré sme sa všetci poskladali, tak obsadenie tejto pozície musí byť tiež otvorené pre každého. Nie iba pre vyvoleného kamaráta, suseda, alebo sponzora volebnej kampane. Alebo sa dajú jeho slová vysvetliť tak, že pri verejných obstarávaniach a konkurzoch cez komisie už takú dôveru nemá? Absurdita. Zase selektívne vyberanie faktov, ktoré sa mu práve v danej situácii hodia. Preto pri verejnej správe platia iné zákony a pravidlá, ako pri súkromnom podnikaní. Súkromník nemusí zverejňovať svoje faktúry, nemusí zverejňovať svoj plat a ani svoju odmenu. V tejto súvislosti považujem za vrcholnú nehoráznosť, ak primátor na sociálnej sieti, a po poslednom zastupiteľstve aj priamo tam, zosmiešňuje žiadateľa o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Kollár sa nesmierne rád chváli transparentnosťou. Ale už sa veľmi nechváli tým, ako zastrašuje verejným zosmiešňovaním každého, kto sa bude pýtať nepríjemné otázky. Urobil to už viackrát a považujem to za absolútne neprípustné a potláčajúce základné princípy transparentnosti a verejnej kontroly rozhodnutí samosprávy. Ďalším exemplárnym príkladom manipulácie a rozhodovania podľa vlastných pravidiel je športová hala. Aj keď to noví poslanci na zastupiteľstve nedokázali správne odprezentovať, dôvod ich výhrad je každému jasný. Ak Kollár implementuje do rozhodovania o meste pravidlá manažovania súkromných firiem, ako som uviedol v prípade zabezpečovania služieb cez kamarátov so skúsenosťami, tak pri spolupráci s firmami, ktorých konateľom je sponzor jeho volebnej kampane, má úplne rozdielny pohľad na vec ako každý polopríčetný podnikateľ. Všetky zásady a pravidlá idú bokom. Nepoznám jedného jediného podnikateľa, ktorý by udržoval spoluprácu so špekulantom, odsúdeným podvodníkom za ekonomickú činnosť v podmienke, viacnásobným dlžníkom, ktorý má naviac zákaz zúčastňovať sa štátnych ako aj verejných zákaziek EÚ. V akejkoľvek forme a nech je súčasťou akéhokoľvek subjektu. Primátor Kollár nemôže očakávať, že bude mať prirodzenú autoritu a dôveru, ak jeho rozhodnutia a výroky budú rozdielne podľa toho, či sa týkajú blízkych osôb, sponzorov, kamarátov, cudzích ľudí, alebo kritikov. Prirodzená autorita a všeobecná dôstojnosť sa nedosahuje krikom, nátlakom, vyhrážaním a ani zosmiešňovaním druhých. Naopak, veľkorysosťou, pochopením a pokorou. Apelujem na primátora Kollára, aby sa zamyslel nad svojím verejným vystupovaním a rozhodnutiami. Aj keď je možno svojím najbližším okolím presviedčaný, že všetky jeho rozhodnutia a chovanie sú v poriadku, nie je tomu tak. Verejné prejavy primátora sú plné arogancie, manipulácie a zastrašovania, ktoré už dokonca preberajú aj zamestnanci úradu. Primátor má byť vzorom pre ostatných a ja by som takéto správanie ako vzor do učebnice určite nedával.

Hodnotenie (+67%): Nesúhlasím Súhlasím