Ištván Cicmor

Ištván Cicmor

Zverejnené 11.3.2019 21:45:18

 

Mor včelieho plodu
Žial je to tu opať. Dbajme prosím na opatrnosť a hygienu. Na základe oznámenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Trnava zo dňa 22. 2. 2019 oznamuje Mesto Hlohovec občanom, chovateľom včiel, že v katastrálnom území mesta Hlohovec sa vyskytlo ohnisko nákazy – mor včelieho plodu. RVaPS v Trnave vyhlasuje ochranné pásmo, ktoré tvorí katastrálne územie obcí Bojničky, Leopoldov, Hlohovec, vrátene miestnej časti Šulekovo. V ochrannom pásme je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie šírenia moru včelieho plodu: - vykonať prehliadku všetkých včelstiev v ochrannom pásme so zameraním na sledovanie ochorenia moru včelieho plodu, - u klinicky pozitívnych ako aj podozrivých včelstiev zaistiť materiál na laboratórne vyšetrenie, t.j. odobrať podozrivý plást. RVaPS Trnava vyhlasuje zákaz presunu včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma. Vysírenie včelstiev je potrebné vykonať ihneď spolu s asanačnými opatreniami. V Hlohovci 4. 3. 2019 Ing. Miroslav Kollár primátor mesta

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím