Daňový poplatník

Daňový poplatník

Zverejnené 30.3.2019 11:31:02

 

Apel na poslancov ohľadom rekonštrukcií
Vážení poslanci, vyzvite primátora, aby čo najskôr zverejnil všetky plánované rekonštrukcie, alebo výstavbu chodníkov, ciest a parkovísk v roku 2019 v štruktúre ulica, plánovaný začiatok, rozsah rekonštrukcie a plánovaný termín odovzdania do užívania. Ďakujem.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím