DokedyEste

DokedyEste

Zverejnené 23.4.2019 17:08:04

 

Dom kultúry v Hlohovci
V piatok 12.4.2019 sa uskutočnila v hoteli Jeleň verejná diskusia k tejto stavbe za účasti Ing. arch. Pavla Bakonyiho, hlavného projektatna a architekta, ktorý v rokoch 1990 - 1999 pôsobil v Hlohovci aj ako hlavný architekt mesta a Ing. arch. Petra Majchráka nezávislého autorizovaného architekta Slovenskej komory architektov, ktorý sa zúčastnil obhliadky súčasného stavu Domu kultúry s poslancami MsZ. Bolo skonštatované, že jeho zatvorenie v roku 2015 bez následného riešenia bolo unáhlené, neodôvodnené a obrovskou chybou, ktorá spôsobila a naďalej každým dňom spôsobuje výrazné navyšovanie nákladov na jeho súčasnú rekonštrukciu. Uzatvorenie bolo vedením mesta zdôvodňované výsledkami revíznej správy elektroinštalácie. Žiadna revízna správa z tohto obdobia nie je. Namiesto revíznej správy bol v roku 2015 vypracovaný posudok k elektroinštalácii a aj to len v kuchynskej prevádzke. Samotná revízna správa, ktorá skonštatovala nevyhovujúci stav elektroinštalácie v Dome kultúry bola vypracovaná až o dva roky neskôr, v roku 2017!

Hodnotenie (+81%): Nesúhlasím Súhlasím