Divák

Divák

Zverejnené 7.5.2019 8:46:57

 

Demokracia podľa Fraštačanov
Pozrel som si záznam z posledného zastupitelstva, ktoré sa určite hlboko zapíše do análov mesta. V bode "Interpelácie" zástupca primátora Drgoň snáď prvýkrát v histórii úkoluje iného poslanca, aby pripravil nejaké kritériá, podľa ktorých sa bude navrhovať navýšenie platu primátora. Ako je to teraz sa mu zdá nedôstojné a nepríjemné, aby sa týmto spôsobom rozoberali takéto citlivé údaje. Podľa neho je prirodzená ľudská vlastnosť závidieť inému, keď má troška viacej ako on sám. Toto doslovne povedal. Nečakal som od Drgoňa až takú dávku sebareflexie a verejného priznania vlastného charakteru. Podľa neho teda poslanci neschválili navýšenie platu Kollárovi preto, lebo mu závidia! Drgoň je dlhoročný poslanec, najskôr za KDH, potom akože nezávislý člen politického združenia Fraštačania. Zúčastnil sa schvaľovania zvýšenia platu viacerých primátorov už veľakrát. Nepamätám si, žeby sa niekedy voči tomu ohradil a niečo mu prekážalo. Ani nemohlo, lebo spôsob navyšovania pekného platu starostov a primátorov určuje zákon. Jediný kompetentný orgán na schvaľovanie je tak Zastupiteľstvo. Iba poslanci majú právo, kde hlasovaním MÔŽU primátorovi plat navýšiť podľa dnešných pravidiel až o 60%. Môžu, ale aj nemusia. Rozhoduje sa hlasovaním a poslanci hlasujú podľa svojho vedomia a svedomia. Drgoň si je vedomý, že jeho plat tiež závisí od platu primátora a preto mu je to nepríjemné. Mám pre vás novinku pán Drgoň. Ak je vám nepríjemné verejné prerokovanie použitia našich peňazí, tak choďte pracovať niekam inam, kde si o nich budete rozhodovať za zatvorenými dverami a nebudú vám nepríjemné pohľady tých, ktorí sa na to poskladali. Je v kompetencii každého poslanca predniesť návrh, odôvodniť ho a presvedčiť ostatných kolegov, aby za neho zahlasovali. Týka sa to aj návrhu na zvýšenie platu primátora. Väčšina poslancov sa s tým vaším nestotožnila, a tak váš návrh nebol schválený. Bodka. Primátor prezentuje svoju prácu na každom zastupiteľstve, na internete, v televízii aj v novinách. Poslanci majú dokonalý prehľad o jeho práci a výsledkoch. Majú tiež dostatočný čas na to, aby sa s návrhom na zvýšenie platu oboznámili. Ak vám je nepríjemné taký návrh pripravovať a chcete zodpovednosť hodiť na niekoho druhého, tak to nerobte. Nedávajte taký návrh. Ale vy chcete viac peňazí pre svojho kamaráta, aj pre seba a alibisticky sa chcete ešte aj zbaviť povinnosti svoj chtíč niekde verejne predniesť. Lebo vám je nepríjemné, aby sa k tomu vyjadrovala verejnosť. Že si robí Kollár a jeho kamaráti z mesta súkromnú firmu s vlastnými pravidlami sme si už tak nejako zvykli. Tam, kde to ide, kamaráti a sponzori dostávajú zákazky bez výberových konaní. Používa sa dvojaký meter na posudzovanie "našich ľudí" a tých ostatných. Pravidlá platia iba pre tých druhých. "Tí prví" svoju privilegovanosť s radosťou ukazujú na verejnosti. Ja som kamarát s Fraštačanmi, ja si to môžem dovoliť, mne sa nič nemôže stať. Starostovi v Hrnčiarovciach, ktorý tam bol tretie volebné obdobie, na ustanovujúcom zastupiteľstve poslanci znížili plat o 500 eur. Napriek tomu, že vyhral voľby, pochopil to ako vyslovenie nedôvery a odstupuje. U nás sa partička okolo Kollára nevie zmieriť s tým, že jej ľudia vo voľbách povedali "stačilo vás". Vulgárne nadávajú novým poslancom už nielen na internete, ale aj naživo na zastupiteľstve. Pýtam sa pán Drgoň, nezdá sa vám nedôstojné a nepríjemné, ak váš kamarát, člen politického združenia Fraštačania Hauliš, priamo na mestskom zastupiteľstve označuje nových poslancov cvičenými nesvojprávnymi opicami? Keď váš kolega Fraštačan Vladovič na zastupiteľstve používa výrazy, ako že sa z niekoho neposerie? Nemyslíte si, že je nedôstojné a nepríjemné, ak primátor a hlavný reprezentant mesta na internete zastrašuje a zosmiešňuje občanov, politikov a kritikov? Ako sa asi cítia títo ľudia, ktorí sú neustále pod tlakom a sú terčom útokov Fraštačanov a ich kamarátov? Ktorí neustále striehnu na každú ich vetu, aby ich mohli verejne zosmiešňovať a urážať ich názory a rozhodnutia? Môj odkaz pre vás je jednoduchý. Rešpektujte výsledky volieb a hlavne zákony. Nik vám nedal právo iným poslancom prikazovať úlohy a ekonomická komisia nemá nič spoločné s výlučnou právomocu poslancov rozhodovať o odmene primátorovi. Komisie majú iba odporúčaciu úlohu, ale je nemysliteľné, aby pri hlasovaní o odmene primátorovi niekto poslancom radil, ako majú hlasovať.

Hodnotenie (+88%): Nesúhlasím Súhlasím