Obyvateľ mesta

Obyvateľ mesta

Zverejnené 17.6.2019 22:50:26

 

50 000, - €
SPORTA HLOHOVEC, s. r. o. dostala dotáciu 50 000,- € na úhradu energií v roku 2018. Touto dotáciou platila energie SPORTE arene, s. r. o., ktorá je nájomcom športovej haly Hlohovec na Zábraní. Konateľom SPORTA arena, s. r. o. je Marián Bobák právoplatne odsúdený pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona. V zmluve medzi Mestom Hlohovec (prenajímateľom) a SPORTOU arena, s. r. o. (nájomcom), sa nájomca zaväzuje uhrádzať cenu za dodávku elektriny, plynu, vody, tepla, prípadne iných energií. Napriek tomu sa nájomca, cez SPORTA HLOHOVEC, s. r. o., dostal k 50 000, - € na energie z rozpočtu mesta Hlohovec.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím