Analytik

Analytik

Zverejnené 18.6.2019 9:01:40

 

Keď anarchia kvitne v meste ruží.
Čítam si materiály k Mestskému zastupiteľstvu a ostávam v nemom úžase SPORTAcademy Hlohovec žiada už o tretiu dotáciu v kompetencii Mestského zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku. Prvú dotáciu dostala 50.000,-€, druhú dotáciu dostala 70.200,-€ a teraz žiada o 30.000,-€. Zaujímavé je že táto posledná žiadosť SPORTAcademy neprešla žiadnou komisiou a ide sa schvaľovať. Pýtam sa načo máme Všeobecne záväzné nariadenie č. 237/2019, keď ho primátor nedodržuje? Veď vo VZN je jasne stanovené, akým postupom sa schvaľujú dotácie a že žiadateľ o dotáciu v kompetencii Mestského zastupiteľstva, môže požiadať len raz v kalendárnom roku. Čo by sa stalo pán primátor, keby občania tohto mesta prestali dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenia a prestali by platiť dane?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím