Vysporiadanie pozemkov

Slovensko - Ponúkam - 4.1.2019 12:13:51
Máte záujem o nájdenie neznámych vlastníkov na Vašich pozemkoch? Sú Vaši príbuzní zapísaní na liste vlastníctva ako neznámi vlastníci?Chcete vysporiadať pozemok? Chcete vedieť, kde sa nachádzajú Vaše pozemky v teréne? Ponúkam Vám svoje služby spolu s poradenstvom v oblasti katastra nehnuteľnosti.
0911878388

Cena: dohodou