Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. január 2008

Činnosť komisie ukončená

Komisia na spracovanie programu podpory participácie mladých ľudí na živote mesta Hlohovec nebude pokračovať vo svojich aktivitách.

Dňa 26. júna minulého roku bola primátorom mesta na základe uznesenia menovaná Komisia na spracovanie programu podpory participácie mladých ľudí na živote mesta Hlohovec v roku 2007. Predseda komisie a zároveň delegát Centra voľného času Dúha MVDr. Oliver Pestún inicioval dve stretnutia študentov s predstaviteľmi mesta, na ktorých mladí predniesli nielen svoje pripomienky, ale aj niekoľko návrhov na skvalitnenie ich života v našom meste. Vznik komisie podnietila aj reálna možnosť čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom programu Adam 2. Študentom by pri spracovávaní a predkladaní projektov boli nápomocní kompetentní pracovníci CVČ Dúha a práve menovaná komisia sa mala stať akýmsi koordinátorom a hlavne pomocnou rukou pri realizácii jednotlivých návrhov.

Zmienené stretnutia zároveň otvorili aj nový zaujímavý priestor na dialóg medzi mladými ľuďmi so zástupcami mesta. Členovia komisie ako aj zúčastnení študenti sa zhodli na užitočnosti a perspektíve rozbiehajúcej sa aktivity. Ako sa vyjadril sám jej predseda Oliver Pestún: „ Dá sa povedať, že sme urobili prvé kroky a tie ďalšie by sa mali uskutočniť v nasledujúcich rokoch.“ Vzhľadom na to, že komisia bola menovaná len na rok 2007, podal jej predseda 10. decembra na zasadnutí MsZ návrh na uznesenie, zriadiť Komisiu pre podporu participácie mladých ľudí na živote mesta Hlohovec na rok 2008 – 2010. Primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček však otvorene vyjadril svoj nesúhlas k zriadeniu komisie na ďalšie obdobie s argumentom, že sám podnikol kroky v tejto oblasti a založil poradný orgán primátora pre mladých vo veku do 30 rokov nielen z Hlohovca, ale aj z celého regiónu.

Študentom, ktorí sa zúčastnili stretnutí spomínanej komisie bola v prípade záujmu odporučená zmienená primátorova aktivita. Primátor mesta zároveň vyjadril svoj nesúhlas s angažovanosťou CVČ Dúha v celej záležitosti najmä vzhľadom na vekovú ohraničenosť cieľovej skupiny tejto organizácie, ktorá sa podľa jeho slov zameriava iba na deti a mládež do stredoškolského veku. Takéto tvrdenie však nie je v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/1994 Z. z., ktorá špecifikuje  Centrá voľného času ako organizácie zabezpečujúce činnosť pre deti od predškolského veku až do 26 rokov.

Aj v prípade, keby došlo k hlasovaniu navrhovaného uznesenia, Ján Dlhopolček informoval prítomných o tom, že z pozície primátora mesta nemusí s rozhodnutím poslancov súhlasiť. Hlasovanie sa z tohto dôvodu neuskutočnilo a pokračovanie akýchkoľvek aktivít Komisie na spracovanie podpory participácie mladých ľudí na živote mesta Hlohovec tak bolo ukončené.

Paradoxom je, že v rovnaký deň sa v Trnave konalo stretnutie zástupcov študentov stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja, ktorí za účasti predstaviteľov TTSK - predsedu Ing. Tibora Mikuša, podpredsedov Ing. Ľudovíta Dauča a Bc. Zdenka Čambala založili Stredoškolský parlament mladých pri Trnavskom samosprávnom kraji ako reprezentatívny orgán študentov stredných škôl TTSK. Podpora myšlienky vytvorenia študentského parlamentu, ktorý by hájil záujmy mladých v našom meste bola taktiež jedným z dôležitých bodov dnes už neexistujúcej komisie. Podľa vyjadrenia vedúcej sekretariátu – hovorcu MsÚ – Evy Uhrákovej: „Mesto Hlohovec nedisponuje oficiálnym materiálom o možnosti vzniku študentského parlamentu.“ A práve jeho existencia by mohla, v úzkej spolupráci s novozriadeným Stredoškolským parlamentom mladých pri Trnavskom samosprávnom kraji, skvalitniť život mládeže v našom meste. Existencia takéhoto parlamentu priamo v Hlohovci by mohla byť iba prínosom, nakoľko zastúpenie z radov tunajšej mládeže by bolo širšie a aktivity adresnejšie. Zároveň by sa tak pre mladých otvorili aj ďalšie možnosti získavania prostriedkov z TTSK.

Zamietnutie komisie, ktorej snahou bolo podnietiť vzájomný dialóg mládeže s predstaviteľmi mesta a podporiť ich aktivity s možnosťou získania dotácie zo štátneho rozpočtu, bolo prinajmenšom prekvapením. Prekvapení ostanú aj mladí, ktorí mali záujem prostredníctvom tejto komisie spolupracovať. Je celkom možné, že v budúcnosti radšej prehodnotia svoju dôveru voči rozhodnutiam našich verejných činiteľov.
Diskusia k článku (39)Diskusia k článku (39 komentárov) »

39 komentárov


 1. gravatar

  Hneď mi bolo čudné, že v tomto meste sa ide robiť niečo pre mladých... Ako vidím, vôbec nič sa nezmenilo, pán primátor naďalej podporuje svojich voličov a mladí ľudia a nedajbože deti v tomto meste sú mu úplne ukradnutí. Blahoželám k ďalšiemu 'skvelému' rozhodnutiu, skutočne hodné tých odmien, ktoré mu boli udelené za činnosť v prospech občanov Hlohovca v minulom roku...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Mladí ľudia buď nie sú ešte voliči, alebo ich voličská disciplína je mizerná. Je jednoduchšie zamerať sa o pár desaťročí vyššie, kde je úspech zaručený. Títo voliči sú z minulého režimu naučení, že k urnám sa jednoducho musí a vlastne nič iné im ani nezostáva. Nechápem, prečo keď sa niečo začne, zabrzdí sa to skôr, ako sa to rozbehne. Načo sa potom schvaľovala táto komisia pre rok 2007?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar
  NN

  Tak pán primátor,toto sa vám podarilo...hodiť mladých cez palubu.Dúfam,že vám to pri voľbách riadne spočítajú.To ste už terajší papaláši viac nafúkaní ako tí,pred rokom 89.Vraj demokrati...Skúste napísať báseň,ako mladí ľudia prichádzajú v tzv.demokracii o ilúzie...A ako bude z Hlohovca namiesto Mesta ruží, MESTO DUCHOV!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar
  mm

  skúste si to prečítať ešte raz..... veď som tam čítal, že niečo s mladými je vytvorené..... hmm?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Vážená redakcia, v článku: 'Priestor pre mladých' ste koncom roku 2007 napísali: 'Po zverejnení článku, v ktorom sme vás informovali o tejto iniciatíve, sa zdvihla vlna nevôle. Okrem niekoľkých optimistických postojov prevládali v diskusii názory, ktoré vnímali celú záležitosť len ako prázdne sľuby, táranie a riešenie problému po funuse. Určite nie je jednoduché zrazu zmeniť a rozhýbať niečo, čo tu dlhý čas stagnovalo a možno práve preto by sa mali takéto aktivity vítať a podporiť. Dôležité je, že sa vôbec začalo niečo diať a že je tu pár ľudí, ktorí majú záujem situáciu zmeniť. Aj medzi nami žijú mladí, ktorí majú snahu nielen pre seba, ale aj pre svojich rovesníkov niečo prospešné urobiť'. Ako hodnotíte dnes svoje pomerne kritické vyjadrenie voči občanom - realistom? Vyslovili iba svoj názor a zdá sa, že mali pravdu. Tak prečo tá prehnaná kritika z Vašej strany?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  V článku nezaznela kritika voči občanom, ale zhodnotenie reakcií diskutujúcich na aktivity zmienenej komisie (bolo spomenuté, že zazneli aj optimistické postoje), ktorej snaha mohla byť prospešná. To, že komisia bola zrušená je prekvapením aj pre niektorých jej členov, o študentoch ani nehovoriac.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Dá sa to aj tak povedať. Na Vašom prehnanom a ničím nepodloženom optimizme v uvedenom článku to však nič nemení.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Ničím nepodložený optimizmus...? Zdroje: Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže (Adam 2) pod hlavičkou MŠ SR, komisia bola menovaná primátorom na základe uznesenia MsZ, vyškolení pracovníci CVČ ako pomoc pri spracovaní projektov. Nielen my sme asi boli optimistickí...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Rozdiel medzi Hlohovcom a Trnavou, resp. medzi primátorom Mesta Hlohovec a predstaviteľmi TTSK je jasný každému. Možno tu niekde začína rozdiel medzi mestami a práve preto je Hlohovec tam, kde je.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar
  mm

  otázka: bez komisie sa nedá pracovať na projektoch Adam 2? ešte raz prosím o čo tu vlastne ide? v článku čítam aj o nejakej ponuke pre mladých,ale nejak sa to tu stále obchádza. dôležité je čo sa zrušilo a nie čo pokračuje v tom istom duchu, len niektorí jednotlivci asi stratili bez 'komisie' zmyslel svojho života? nehnevajte sa naozaj teraz nerozumiem. prajem príjemný deň.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Ja nerozumiem tomu, načo vlastne takúto komisiu schvaľovali, keď ju potom zase tí istí po roku zrušili. Asi je ten primátorov poradný 'ehm' výkonnejší ako celá komisia ;-) Budem parafrázovať jednu známu českú komédiu: -Pani doktorko, věříte v Boha? -Ne! Vždyť nejsou dúkazy. Nikdo ho nikdy neviděl...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar
  Jl

  Skúste si vyhľadať význam slova -poradný-, a tým je povedané všetko. Potom porovnajte na web stránkach činnosť primátora Holíča a primátora Hlohovca. Nepovažujem za potrebné po tomto porovnaní ďalej pokračovať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar
  JI

  Teraz už máte dostatok argumentov, že konanie predstaviteľov mesta(vrátane poslancov - česť ojedinelým výnimkám) je ako ' Proti všem'. Neprehodnotíte aj postoj redakcie k výberovým konaniam? Nielen personálnym, ale a pri investičných akciách mesta?....a veľa ďalším...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Áno. Aj v tomto smere už zbierame konkrétne informácie. Ak máte námet, môžete ho zaslať do redakcie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  komisia ma nieco riesit nie tarat pre ziakov zo zakladych skôl odporucam ralaciu luskanie a pre ziakov strednych skôl su otvorene dvere ku novej komisii kde su ludia ktory aj rozumeju problematike mesta Hlohovec a chcu pomoct a budu radi ked ich niekto zo sikovnych stredoskolakov oslovi...ja len ktomu kto zaujem ma tak nieco preto spravy nie?aj ked viem ze by niekto z projektu Adam 2 nieco mal ale verte ze clovek na zakladnej a strednej skole ma ine zaujmy...cest vynimkam ktore maju zaujem a ked chcu tak nech sa informuju na mestkom urade budu urcite radi!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Pozdravujem v mene všetkých, ktorí sa tu kedy niečo snažili presadiť v prospech niektorej skupiny občanov a ktorí logicky išli v prvom rade cez Mestský úrad. Vy ste to asi ešte neskúšali, inak by ste takúto radu nedávali. Mladí, skúste sa informovať, na mestskom úrade budú určite 'radi', to mi verte (keď sa Vás zbavia)...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Prosím autora J.K.o vysvetlenie ako môžu vedúci zamestnanci MsÚ v HC rozumieť problematike - keď stavebné veci riadi elektrikár, dopravu riadi absolvent životného prostredia, riaditeľ Bytového hospodárstva - poľnohospodár, Technické služby,vodárenstvo,kanalizácia-právnik, nehovoriac o ďalších funkciách - šéf spoločného úradu, hovorkyňa ,EÚ-projekty,mestská televízia, mestská kultúra.....atď. Domnievam sa, že Vašu odpoveď očakáva veľa občanov mesta. Tým nechcem povedať, že sú z reakcie vylúčení aj zainteresovaní, resp. zodpovední funkcionári, vrátane pánov poslancov, ktorí hlasovali pri ich výbere do funkcií.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  a tento štát riadi právnik, riadil ho železničiar, parlament riadi podnikateľ, prezident je učiteľ-právnik...... no Vy ste pravdepodobne študovali VŠ- hociakú- odbor 'primátor a starosta' alebo ste niečo veľmi podobné adnému z najlepších kamošov Ferda mravca..... chrobák Truhlík je tá postavička.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar
  ic

  Predchádzajúci príspevok nerieši vedúceho funkcionára mesta, ale hovorí o spôsobe výberových konaní na konkrétne činnosti, ktoré by mal riadiť odborník. 'Jomla' by mal ministrovi školstva dať návrh aby presadil iba jednu všeobecnú špecializáciu, a to nielen na Slovensku, ale na celej zemeguli. Potom dám návrh, aby 'Jomlovi' dali Nobelovu cenu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  ak sa Ti to podarí máš odo mňa 10% z odmeny za 'nobelovku'. ale nie ste s jinochom v príbuzenskom vzťahu niečo kolo toho mraveniska..alebo nebodaj nejaký neúspešný kandidát na nejakú funkciu v'meste'......... niekedy mi to tu tak pripadá, akoby si tu neúspešní liečili 'mindráky' ešte tu nepadol nijaký rozumný návrh ako veci posunúť.... len sa tu od zlosti červenáme, že nám 'zobrali' komisiu, ktorej reálne výsledky práce sú kde prosím prezentované? neviem o nich ak existujú tak sem s nimi. redakcia však podhodila tému, ktorá je podľa mňa úplne bezvýznamná teda pre ľudí žijúcich v tomto meste, ale veľmi významná pre 'neúspešných' ako forma liečby.... myslím. no a teraz ma trochu pourážajte. tak ako sa to tu robí. ale aj tak Vám 'všetkým' ( všetkým trom???, štyrom?))) prajem príjemný deň. :-)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  ...aj piatim,lebo tu keď chce niekto niečo presadiť a požiada o spoluprácu predstaviteľov mesta a nie je na správnom poste, tak väčšinou skončí ako neúspešný... Prosím Vás, teraz bez ohľadu na to, či sú tu miesta obsadené odborníkmi, aká je tá 'pravá' kvalifikácia na premiéra, prezidenta, predsedu parlamentu?Neviem o tom, že by sa niečo také študovalo, pri ministroch je to viac-menej jasné, mali by byť vzdelaní v odbore, ktorého rezort riadia.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar
  ic

  Rozprávať sa mladými o ďalšej perspektíve a zlepšení situácie je len pre takýchto expertov ako jomla bezvýznamné. Každý si urobí svoj názor na jeho vyjadrenie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Chceš výsledky práce komisie, ktorá sa dvakrát stretla a zrušili ju skôr ako mohla niečo dokázať? Namiesto nej vraj existuje nejaký orgán, ktorý nikto nikdy nevidel (ako tu trefne zaznelo). Nevšimla som si, že by ťa niekto urážal. jedine ak chápeš za urážku to, že má niekto iný názor ako ty. Prepáč, že sa vôbec niekto o niečo snaží. Čo keby si nám všetkým napísal, čo si ty urobil všeobecne prospešné. Alebo aspoň snahu, ktorú si vyniesol niekde ďalej ako z obývačky.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Vyjadrenie nejakého jomla a najmä, že si dovolil tykať neznámemu občanovi svedčí o jeho charaktere a IQ. Nepripúšťa iný názor - len ten svoj.Tento jav je typický pre členov lenonovej strany.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  tak som sa nezmýlil.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  A naco je studentom MsU. Nemozu si organizovat zivot a zabavu bez uradu? Nieco im v tom brani?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar

  To je od narodenia?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 28. gravatar

  No to vieš mladý si vedia organizovať život sami to máš pravdu. Doporučujem knihu ' Wiliam Golding: Boh múch' Mám pocit že mi, sme pevne zakotvený v istej civilizácii a naša snaha by mala byť 'civilizovať' aj deti - preto je činnosť ktorá im vytvára miesto na aktivizáciu a nenecháva ju len na ich snahe vítaná a vidím ako nehorázny krok (až arogantný – to je môj záver z článku), keď sa táto aktivita dehonestuje a to aj keby nepriniesla žiaden výsledný efekt... budúce voľby sú naše!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 29. gravatar

  neviem preco sem pletiete elektrikarov polnohospodarov atd. mate komplexi z dectva ja viem je to cudne ale vyskusajte si to vy spravte preto nieco?hmmm a vazne neverim ze ked daky clovek pride sa spitat na nieco kvoli tej komisii tak neverim ze ho vyzenu ,jasne nesmie sa spitat na matrike alebo u mestkej policie ale napr.sekretariat p. primatora alebo u hovorcu mesta hlohovec?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 30. gravatar

  Sekretariát primátora = hovorca Mesta Hlohovec = odpoveď 'Pán primátor teraz nemá čas, my sa Vám ozveme'. A keď sa Vám stále nikto neozýva, tak sa na to buď vykašlete alebo skúsite cez niekoho iného, no ani to Vám tu veľmi nepomôže. Česť výnimkám, aby som nehádzala všetkých do jedného vreca, ale naozaj je tu veľmi ťažké presadiť veci, ktoré tu nie sú dlhými rokmi overené, aj keď fungujú v mnohých iných mestách bez problémov a s podporou miest.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 31. gravatar

  Veľmi toho neviete, z Vášho príspevku to vyznieva. Prečo miesto zubára nechodíte zámočníkovi?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 32. gravatar

  Nevravím, že vedenie mesta a život v meste nemá nedostatky - má a niekedy veľké, ale články redakcie 'Hlohovecka' sú tendenčné a v istom zmysle účelové.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 33. gravatar

  Alebo pravdivé?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 34. gravatar

  Debatka trochu odchádza od pointy - ale budiš - vedenie mesta je riadiaci orgán a ako taký si vyžaduje manažérske vlohy a politický vplyv samozrejme - čo sa na tom dá riešiť neviem ani po prečítaní príspevkov. Skúste radšej zhodnotiť výsledky a vzhľadom k článku tento konkrétny. Môj postoj je jednoznačný - vyhodnocujem ho negatívne. Je prejavom nekoncepčného vnímania, scestného nazerania na problematiku a hrubým nepochopením zmyslu študentskej rady, v zásade myslenia - neprikladajme si nič navyše, čo by sme museli riešiť, nebodaj bude do toho niekto vidieť a hodnotiť to. Je to poplatné straníckej profilácii naše ho primátora .. a nevybočuje to z radu komunikačnej stratégie, ktorú si zvolilo toto mesto. Je najvyšší čas zmeniť ju smerom k modernej frendly stratégii a to sa od súčasných pánov hádam ani nečaká - na popularitu majú iné nástroje .. Na moje počudovanie to ale vyhovuje „nám“ voličom čo je paradox hodný obdivu ..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 35. gravatar

  Pardón na konci malo byť skôr údivu

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 36. gravatar

  Úplný súhlas, až na to, že nám voličom to nevyhovuje, teda, žiaľ, nie potrebnému množstvu voličov. Je tu časť, ktorej to vyhovuje, to sú skalní voliči pána primátora, potom menšia časť, ktorej to nevyhovuje a chodí voliť, aby to zmenila (zatiaľ bez úspechu) a nakoniec veľká časť, ktorej to možno nevyhovuje, ale je jej to jedno a voliť nejde a ak túto časť niekto neosloví tak, že sa rozhodne zmeniť postoj a ísť voliť, dovtedy si pán primátor môže byť istý svojou pozíciou.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 37. gravatar

  vďaka. Žiaľ absolútne trefné máš pravdu ... Dúfam že nečakáme na Godota ..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 38. gravatar

  ja sa uz v nasom meste nicomu necudujem................

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 39. gravatar

  aj tak mam pocit,ze celkovo pre obcanov je tu toho ozaj malo...pan primator by si zrejme zelal aby po 22hod.zalahlo cele mesto do postele...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.