Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

14. október 2008

Rekonštrukcia železničného priecestia

Aktuálne informácie súvisiace s uzávierkou cesty a rekonštrukčnými prácami.

V dňoch 20. októbra od 8:00 hod. do 31. októbra 18:00 hod. bude prebiehať uzávierka cesty II/507 (smer Hlohovec – Piešťany, Topoľčany) z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia. Bližšie informácie súvisiace s avizovanými stavebnými prácami nám poskytol  Marián Jamrich - koordinátor Strediska miestnej správy železničných tratí a stavieb v Nitre, ktoré sú objednávateľom stavby. Zodpovedným zhotoviteľom prác sú Železnice Slovenskej republiky, Stredisko miestnej údržby Topoľčany.

Zámerom stavby je komplexná rekonštrukcia železničného priecestia, ktorá bude pozostávať zo sanácie železničného spodku a výmeny štrkového lôžka. Upravovať sa bude najmä napojenie ciest, s čím súvisí výmena koľajového roštu, ktorý pozostáva z podvalov koľajníc a drobných upevňovacích spojov. Na priecestí bude použitá gumokovová konštrukcia typu STRAIL. Prečistením štrkového lôžka, ktoré bude prebiehať strojne, sa zníži nivelácia koľaje, súvisiaca so sklonom vozoviek. Suma za rekonštrukčné práce sa vyšplhá zhruba na päť miliónov slovenských korún.

Obchádzková trasa pre vodičov bude prebiehať v dvoch smeroch. Prvý povedie cez Pastuchov, Lukáčovce, Alekšince, Rišňovce, Kľačany a meria približne 34 km. Druhá obchádzková trasa povedie cez Koplotovce smerom do Piešťan a jej dĺžka predstavuje zhruba 46 km. „Práve zdĺhavosť obchádzkových trás bola aj hlavným dôvodom, prečo sme pôvodný termín konsolidácie stavby skrátili a uzávierka cesty sa presunula z  5. novembra na posledný deň v októbri. Všetko však záleží aj od počasia,“ hovorí Marián Jamrich.

Pre rýchlu zdravotnú pomoc, hasičov a naliehavé prípady polície bude zriadený v blízkosti železničného priecestia náhradný prejazd, ktorý budú obsluhovať zamestnanci ŽSR. Podjazd, ktorý sa nachádza v blízkosti, údajne plánuje mesto vyčistiť a v budúcnosti by mal slúžiť výhradne na bezpečný prechod pre chodcov. „Veríme, že rekonštrukcia železničného priecestia konečne definitívne vyrieši problémy, ktoré tento úsek už dlhé obdobie vodičom spôsoboval, “ dodáva na záver Marián Jamrich.

Tlačová správa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave

Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie v meste Hlohovec. Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie železničného priecestia a úpravy priľahlých ciest na ulici Zábrania a Hviezdoslavova bude od 20. 10. 2008 do 5.11. 2008 úplne uzatvorené železničné priecestie. Doprava bude presmerovaná pomocou prenosného dopravného značenia na obchádzkové trasy nasledovne:

 • príjazd do Hlohovca od Trnavy a od Serede na ceste II/513: obchádzka po ceste III/5132 pri obci Šulekovo smerom na Leopoldov – Červeník na cestu I/61, ďalej smerom do Piešťan a následne po ceste II/507 späť do Hlohovca,

 • príjazd do Hlohovca od Nitry na ceste II/513: obchádzka smerom na obec Alekšince po ceste III/51314, ďalej smerom cez obce Lukáčovce a Pastuchov na cestu II/514 a odtiaľ naspäť na cestu II/507 do Hlohovca.    

V čase uzávierky môžu chodci využiť lávku pre peších alebo prejsť cez podchod v blízkosti železničného priecestia. Autobusové linky budú odklonené, dočasné konečné zastávky sa budú nachádzať z oboch strán uzatvoreného železničného priecestia (bližšie informácie k obmedzeniam hromadnej dopravy poskytnú ich prevádzkovatelia).

Vodičov žiadame, aby rešpektovali osadené dopravné značenie a dodržiavali pravidlá cestnej premávky.  

Oznam SAD TRNAVA, a.s.

Z dôvodu uzávierky železničného priecestia v Hlohovci v dňoch od 20.10.2008 do 5.11.2008 nebudú obsluhované zastávky prímestskej dopravy na ul. Hlohová a železničná stanica na linkách:

Hlohovec-Šalgovce-Radošina
Hlohovec-Radošina-Piešťany
Hlohovec-Veľké Ripňany
Hlohovec-Pastuchov-Lukáčovce
Hlohovec-Sokolovce-Piešťany
Hlohovec-Veľké Ripňany-Topoľčany
 
Nástupná aj výstupná zastávka pre tieto linky bude na ul. M.Benku č.9. Odchody spojov z tejto zastávky budú podľa času odchodu zo zastávky Hlohovec, Peterská ul.

Z dôvodu uzávierky železničného priecestia v Hlohovci v dňoch od 20.10.2008 do 5.11.2008 bude MHD zabezpečená nasledovne:

V úseku Dolná Sihoť – železničná stanica bude MHD vykonávaná jedným autobusom, ktorý bude končiť aj začínať na prímestskej zastávke linky Hlohovec-Šulekovo-Leopoldov. Doprava v úseku železničná stanica–ul. Šoltésovej-Prefa bude zabezpečovaná druhým autobusom, pričom odchody spojov budú zo zastávky M.Benku č.9 časovo naväzovať na príchody spojov na železničnú stanicu. Možný posun odchodu spojov bude 5-10 minút z dôvodu čakania na cestujúcich, ktorí budú prechádzať cez žel. priecestie a budú pokračovať v cestovaní druhým autobusom.

Cestovný lístok zakúpený v jednom autobuse MHD na jednom spoji bude platiť aj v druhom autobuse MHD.

Harmonogram opravných prác na priecestí ŽST Hlohovec v km 23,358

20.10. 2008 – pondelok, výluka koľ. č. 1   8,00 - 13,40
- roznesenie dopravného značenia do 8,00 hod
- zarezanie, vybúranie a odvoz asfaltu s  UDS, T815  
- demontáž jestvujúcej priecestnej konštrukcie v  s UDS a T815
- montáž koľajových polí na inventárkach

21.10. 2008 – utorok, výluka koľ. č. 1   8,00 – 16,20 hod
- zníženie nivelety koľaje pomocou celoprofilovej čističky

22.10. 2008 – streda, výluka koľ. č. 1  8,00 – 16,20 hod
- odrezanie koľaje na dĺžku 20 m
- vytrhnutie KP s cestným žeriavom, položenie na plošinový vozeň, zvezenie na skládku
- odstránenie starého štrkového lôžka na dĺžku 12 m
- výkop pre sanáciu s UDS v dĺžke cca 12 m, bagrovanie do T815 odvoz na skládku
- pokládka a rozprestretie geotextílie 12 m, TENSAR SS30 12 m pod priecestie
- nasypanie podkladanej sanačnej vrstvy štrkodrvy 0-63  hr. 0,10m dl. 12 m z T815 a jej úprava
- zriadenie odvodnenia, trativod DN 160 Raudrill dl.12 m s obetónovaním, v priestoroch vedľa koľ.č. 1 spolu s vrcholovou šachtou DN 80  a vsakovacou jamou
- zriadenie podkladanej časti koľajového lôžka navozením T815 zo skládky spolu so zhutnením
- vloženie nového  KP v dl. 20 m S49/SB8 – inventár
- zaštrkovanie koľaje zo skládky
- úprava štrkového lôžka
- smerová a výšková úprava koľaje na rýchlosť 30 km/h s ASP

23.10. 2008 – štvrtok, výluka koľaje č. 1   8,00 - 13,40 hod
- výmena inventárnych koľajníc
- smerová a výšková úprava koľaje na rýchlosť 50 km/h s ASP
- zváranie koľaníc

24.10. 2008 – piatok,
- vybudovanie záverných múrikov priecestnej konštrukcie

29.10. 2008 – streda, (prípadne utorok 28.10.2008) výluka koľaje č.  1  8,00 – 13,40 hod
- smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť
-  montáž priecestnej konštrukcie

30 a 31.10. 2008 – štvrtok a piatok
- pokládka živičných vrstiev
- znesenie dopravného značenia

Toto je harmonogram prác vyplývajúci z posledného rokovania na MÚ Hlohovec dňa 25.IX.2008 a prejednaný s dodávateľom prác.

Zo strany infraštruktúry sa jedná o vynútený ústretový krok, pretože sa skracuje doba konsolidácie. To budeme musieť riešiť dôsledným  zhutňovaním – Dodávateľ bol vyzvaný na zabezpečenie príslušnej mechanizácie.    

Predpokladaná cestná obchádzka od 20.10. 2008 (8.00 hod.) – 31.10. 2008 (18.00 hod.), cez Piešťany. Čo sa týka cestnej obchádzkovej trasy, túto ŽSR neriešia a nemajú na ňu vplyv. Rieši to príslušné mesto, dopravný inšpektorát, prípadne VÚC.

Bude zriadený (označený) podchod pre peších a náhradný prejazd s osadenými závorami, strážený, pre HZZ, RZP a Políciu.

Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR

Galéria k článku
Diskusia k článku (154)Diskusia k článku (154 komentárov) »

154 komentárov


 1. gravatar

  na to že sa termím blíži, je veľmi slabá informovanosť...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  čo takto do piatku -tohto týždňa pán primátor prečistiť podjazd - s lopatou, čakanom a metlami? Pán riaditeľ-právnik techn.služieb spí?Keď bude pršať ani peší chodci tadiaľ neprejdú - už roky Vášho vládnutia je tam neporiadok

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  skor velmi slaba informanovanost a prichadza pomerne dost neskoro, necely tyzden pred uzavierkou cesty...ved sa to netyka len par obyvatelov ale 3 mestskych casti, v ktorych byva niekolko tisic ludi..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  A da sa cez podjazd teraz vobec prejst s autom?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Magduška, táto výčitka mala byť skôr adresovaná Mestu Hlohovec ako regionálnemu informačnému systému. Ja som tento oznam zaregistrovala síce aj na stránke hlohovec.sk, ale nedá sa spoliehať len na to, že si to každý prečíta na internete. Okrem toho tam nie sú také zaujímavé témy, ako tu, tak predpokladám, že ani ten oznam si tam až toľko ľudí neprečíta, lebo tam nechodia. Myslím, že mesto má dosť možností, ako informovať ľudí o takejto veľkej zmene v doprave, ale asi sa im to nezdá až také dôležité :-( ...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Zas sa ukáže jedna z najväčších slabín Hlohovca a tou je Hviezdoslavova ulica. Už sme raz niečo podobné zažili pri rekonštrukcii mosta keď bolo jednoduchšie obísť centrum cez Sereď. Keby sa vedenie spolu s oddelením regionálneho rozvoja toľko nesústredilo na dôchodcov a počúvalo ľudí, ktorí už niekoľko rokov upozorňujú že treba ešte jeden prejazd cez železnicu, nemuselo k tomuto vôbec dôjsť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  denne cestujeme autom za prácou do Bratislavy ale strata nášho času a financií (a nie som sama) zjavne nikoho nezaujíma. súhlasím, že informovanosť je veľmi slabá a hlavne sa malo určite hladať iné náhradné riešenie a nie obchádzka 34km / 46km a nezasahovať tak na dlhšiu dobu do životov občanov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Tak to zase bude dopravný chaos v tom našom aj tak už dost dopravou trapenom mestečku. Napada ma ešte jedna alternativa prejazdu aspon pre domacich obyvatelov. Dalo by sa prejst za štadionom popod železný most aspon s osobným auto aj ked je tam dost uboha tapolna cesta ale aspon niečo..........ked už kompetentný nič.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  To nemyslite vážne..... To za to že bývam za rampami mám do práce a z práce denne cestovat cez Piešťany? A to je nas tam minimálne 3000.... Akože skvely Hlohovec čo dodať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Táto téma sa už preberá v časti Fórum, to iste som navrhoval už minulý týždeň. Dopravný kolaps, zápchy, chaos netrápia len naše mesto. Bol som v piatok v Trenčíne okolo 16.00, totálne upchaté cesty, smer cez most do centra - katastrofa!! Od Zlatoviec k Sihoti som išiel takmer hodinu. Všetky väčšie mestá postavené na brehoch Váhu majú tento problém- hlavné ťahy vedú len cez jeden cestný most. To pre dnešnú dopravu nestačí a upchávajú sa centrá miest, ničia sa cesty, mosty a naše nervy. To isté Hlohovec - stačí oprava železničného priecestia a je problém. Prečo nemá mesto pripravené náhradné riešenia a havarijné plány???? To nie je len problém tých čo idú od Hviezdoslavovej do mesta, ale aj tých čo idú z mesta smer na Koplotovce, Tepličky, Pastuchov, Nová Švrť... Aspoň jedna pozitivna vec - konečne tam dajú gumokovové rohože, a nie tie hrozné podvaly. Podjazd pod mostíkom - to skutočne taký strašný problém objednať bager a prehlbiť tu cestu popod mostík aspoň o meter???aby tade prešlo osobné auto a dodávka. Aj tu bude problém, z ktorej strany by bola prednosť, lebo dve autá naraz neprejdú popri sebe.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Nevie niekto v akom stave je tá poľná cesta z Tupej (Pastuchov) do Kľačian?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  S tým mostíkom to je pekná myšlienka, ale nie je to také jednoduché a objednať bager a zopár chlapov s lopatami by asi nestačilo. Je to iba most, pod ktorým môže pretekať voda, alebo povievať vietor, prípadne preletieť škovránok. Tak bol vyprojektovaný a také ma parametre. Aby mohol slúžiť aj ako podjazd pre automobilovú dopravu, musel by sa výrazne upraviť. Technicky to riešiteľné je a táto myšlienka bola živá už v minulosti. Dokonca cca v roku 1993 bol vypracovaný projekt príjazdových ciest a vlastného podjazdu. Po rôznych peripetiách a siahodlhom pripomienkovom konaní zo strany železníc bol projekt cca v rokoch 1997 až 1998 dopracovaný podľa požiadaviek správcu železničnej trate a mostného telesa. Podľa projektu mal podjazd parametre pre prejazd osobných automobilov a dodávok, včítane vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Míňanie vozidiel v zúženom profile podjazdu bolo vyriešené obvyklým spôsobom – dopravnými značkami. Prečo sa stavba neuskutočnila, či už z dôvodov ekonomických, alebo iných, to neviem. Na MsÚ by to vedeli vysvetliť. Je to škoda, lebo dnes by ten podjazdík mestu a hlavne občanom veľmi pomohol. Prajem pekný deň.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Vyrastal som na Zábraní od 5-tich rokov a pamätám sa keď som vr.66-67 chodieval do odeváckej materskej škôlky popod tento mostík, najmenej 10-15 rokov bol podjazd funkčný, jazdili tade osobné autá i sanitky Š-1203, keď boli spustené rampy. Nato bol aj projektovaný.Žiaľ okolie sa stále zavážalo smetiami, skládkami, a po úprave križovatky - zbúraní domu a zahrady, ktorá bola tam kde je teraz výjazd zo Zábrania na križovatku pred prejazdom, sa tam nánosmi blata, smetí, znížila výška podjazdu tak, že je problém prejsť tade aj pešo. Starší Peterčania vedia o čom hovorím.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Rešpektujem Tvoj pohľad a viem, že tadiaľ chodili autá a podchodná výška bola ako-tak vyhovujúca. Legálne to však podjazd nebol - ani podľa vtedajších noriem a už vôbec nie podľa dnešných. A na dôvažok, postupne tam z oboch strán bolo od šesťdesiatich rokov po dnes umiestnených hodne nových inžinierskych sietí, čo sa na dnešnej situácii tiež podpísalo. Na záver len toľko, že okolie nezavážalo odpadom akési imaginárne 'SA', ale konkrétni ľudia. S najväčšou pravdepodobnosťou obyvatelia najbližšieho okolia - Zábranie, Hviezdoslavova, atď. Prajem pekný deň.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  OK, je pravda, že za všetkým sú ľudia. Snáď to nejako tých pár dní - týždňov vydržíme. Realita najbližších dní ukáže, ako sa s tou uzávierkou vyrovnajú vodiči, tí si nakoniec vždy nejaké riešenie nájdu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  ja som tu vycitku informovala aj mestu a nic sa tam nedialo,..tu mi aspon dal niekto za pravdu, ze infomacia prichadza velmi neskoro....a to co bolo na www.hlohovec.sk alebo v Zivote v Hlohovci bolo tiez velmi mizerne,..vsetko co sme sa dovzedali bolo stylom 'jedna babka povedala' a tak sa tie informacie aj rozchadzali....ale uz o ' tom' vieme aspon OFICIALNE ...hahaha

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Magduška, tak to verím, že na meste sa nič nedialo, aj keď ste im vyčítali slabú informovanosť :-) A je pravda, že tie info, ktoré aj zverejnili, neboli dostatočné, napr. o smere a dĺžke obchádzkových trás sme sa z nich nedozvedeli nič, až teraz tu... Ďalšia vec je, že toto je plánované a je aspoň nejaká informovanosť, ale myslím si, že tento problém bude musieť niekto riešiť komplexne, pretože stačí jedna väčšia havarka na priecestí alebo niekde na Hviezdoslavovej a celá Nová štvrť, Peter a Pánska Niva sú odstavené. Býva tam už kvantum ľudí a je tam jedna prístupová cesta, to je úplne nedomyslené.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  Tento primátor občanov obral o hodne miliónov, napr, z eurofondov - pre nevypracovanie príslušných projektov, osvetlenie, štadión, opravy škôl, cesty, pamiatky a pod.. Keď sa pozriete na pridelenie a čerpanie úveru VÚC na cesty - Hlohovec, je na samom konci. Mesto dáva zákazky len vybraným a 'osvedčeným' firmám - prečo to si každý sám domyslí, pričom tieto prostriedky je možné prevažne čerpať z eurofondov a podstatne viac urobiť v Hc aj z rozpočtu mesta.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  Tak nech tam daju semafor...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Pod mostíkom na železničnej trati sa niečo deje. Dnes bol už zo strany od Zábrania urobený výkop pre chodník (súdiac podľa šírky a hĺbky výkopu) a malé UNC-čko niečo hrabalo pod mostom. Tatra firmy Staveko stála pripravená pravdepodobne na odvoz výkopaného materiálu. Snáď to teda sprístupnia aspoň pre chodcov a cyklistov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  som počul že od pondelka bude na železničnom priecestí stáť žeriav a bude prekladať autá z jednej strany na druhú a budú tam stáť pracovníci mestského úradu a budú ľuďom požičiavať krídla aby mohli ponad 'stavbu storočia-rekonštrukciu priecestia v HC' preletieť z jednej strany na druhú. jednoznačne treba zavolať na túto megastavbu televíziu s celoslovenskou pôsobnosťou aby zdokumentovala ako naši mestskí zastupitelia a vedenie mesta zabezpečilo 'bezproblémový' presun vozidiel a ľudí na tomto životne dôležitom cestnom uzle HC počas rekonštrukcie.a o informovanosti o tomto diele ani nehovorím.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  ta cesta z Pastuchova (pre Laca - z Tupej) do Kľačian je celkom v pohode, da sa tadial prejst, skrati to obchadzku o 20 km

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  sa zase vyznamenalo. Keby za priecestím býval primátor, tak by to dopadlo inak. Ale keďže on si už svoje okolie dal doporiadku tak ho to netrápi. Súhlasím s NIJAKOU informovanosťou občanov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Ste veľmi optimistický - či na niečo má - jedine, že s Hc to ide dole Váhom

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  vyzývam tých predstaviteľov mesta ktorí chodia do klubov dôchodcov naháňať voličské hlasy,aby išli teraz za dôchodcami do Petra a Novú štvrť a objasnili im ako sa teraz majú počas rekonštrukcie starí a chorí občania bez problémov dostať na polikliniku,prípadne na úrady,do obchodov apod!ďalej vyzývam mestskú a štátnu políciu aby si dôsledne plnili počas rekonštrukcie svoje povinnosti a zabezpečili plynulý a bezpečný prejazd vozidiel cez mesto!a nesedeli len v kancloch na zadkoch.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  co je v tomto meste normalne!!! niekto tu vobec nerozmysla. vsade kam pozriem rozbita cesta, dopravna situacia kolabuje. Milionarska stvrt tak ako aj nova stvrt a kamenna hora odrezany od sveta od obchodov od lekarov. Nemam slov na to co sa tu robi asi zavolam Markizu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar
  Kat

  ...a dnes popoludní začali sťahovať vrchnú vrstvu asfaltu aj na Nitrianskej, takže aj tade museli chodiť autá spomalene a vyhýbať sa strojom. To asi náhodou keby sa podarilo od budúceho týždňa niekomu plynule prejsť cez most, aby sa až tak netešil. Chápem, že každá z komunikácií, ktorých sa prebiehajúce rekonštrukcie týkajú, patrí pod správu niekoho iného, ale predsa tieto úrady musia medzi sebou komunikovať a nejako tie práce skoordinovať, veď to teraz vyzerá tak, že na najbližšie 2 týždne by bolo najlepšie celý HC uzavrieť, a pre ľudí najvýhodnejšie pobrať si dovolenky, aby polovicu z každého dňa nestrávili v aute či autobuse na nejakej obchádzke či v kolóne...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 28. gravatar

  uznávam, že každú cestu, most alebo aj priecestie treba z času na čas opraviť, to mi je jasné. Ale naozaj nestojíme my - občania mesta - primátorovi za to, aby nás informoval včas, riešil situáciu v náš prospech ? Ako dlho vie o takejto rekonštrukcii? Ako dlho vie o Nitrianskej ? Už aspoň 2,3 mesiace mohol obiehať príslušné inštitúcie, aby sa nielen zladili, ale aby pomohol nám obyvateľom. Napríklad vojsko - nevie pomôcť nejakými rýchlo budovateľnými nadjazdami? Načo ich tu teda máme? Má pocit, že tomuto primátorovi sme úplne voľní. Asi nemá rád ľudí, čo jazdia autami - inak by sa snažil riešiť aj most a semafory pre peších cez mesto. Ale, čo čakať od človeka, ktorý z hlavného námestia spraví parkovisko?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 29. gravatar

  Chcem sa spýtať, lebo celkom tomu nerozumiem, kadiaľ budú chodiť obyvatelia Hlohovca z časti Nová štvrť do centra mesta? Cez Pieštany alebo ako prosím?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 30. gravatar

  Čo takto umožniť vjazd do mesta a späť cestou popri žel. trati popod železničný most a okolo futbalového štadiónu! Stačí umiestniť prenosné semafóy a zaviesť jamy, skúšala som to a je to možné. Treba sa nad týmto riešením zamyslieť , pretože obyvatelia Petra , Panskych Niv a Novej štvrte využívaju osobné motorové vozidlá nielen za povinnosťami ale aj na polikliniku a nákupom. V tejto časti Hlohovca nie je vybudovaný žiadny schopný odchod s potravinami. Pýtam sa ako mám riešiť 21.10.-2008 návštevu polikliniky s manželom, ktorý pri chôdzi používa barle? Dalej do práce jazdím autom čo teraz? Využiť bicykel? Je to super keď prší. Navrhujem aby poslanci mesta na čele s primátorom sadl na bicykel v športovom oblečení a takto vyjadrili solidaritu s občanmi vyššie uvedených mestských častí a chodili takto do práce. O plánovanej rekonštrukcii železničnej trate mesto určite vedelo včas, no vidím že sa nikto nad obyvatelmi nezamyslel, veď načo primátor tu nebýva? Možno je to aj škoda, lebo keby tu býval určite sa riešenie nájde. Ale milý spoluobčania čudujete sa, že mesto na nás kašle? Veď je to tak celý rok. Vidieť to na čistote a udržbe na stromoch a listoch na chodníkoch. Pred voľbami chodili poslanci, len nás voľte, no určite kašlem na nich nič pre nás nerobia.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 31. gravatar

  vážení poslanci mesta a pán primátor!už vás NIKDY nebudem voliť!absolútne na bežných ľudí mesta zvysoka seriete a ide vám len o vlastný prospech!vykašľali ste sa na nás,obyvateľov Hlohovca,tak ako pri rekonštrukcii mosta,tak aj teraz pri rekonštrukcii priecestia!mesto je špinavé,zapchaté autami,...ale vás to netrápi.tak mňa nebude ako voliča trápiť či tam budete sedieť po voľbách.dúfam že už nie!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 32. gravatar

  No nezávidím vám Hlohovčania. Občas prechádzam cez vaše mesto smerom na Nitru a naposledy som si to odstál v piatok. Celý prejazd mi trval približne trištvrte hodiny. Aj keď ani v Trnave to nie je ružové, na tak malé mesto akým je Hlohovec je to už celkom dosť. Neviem kedy a či vôbec má niekto plány riešiť situáciu, ale je to čím ďalej horšie. Neviem si predstaviť že by u nás odrezali časť mesta s obchádzkou 30-40 km. To by sme asi zbúrali radnicu :-) Držte sa!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 33. gravatar

  Takže podjazd, ktorý by sa pri troche snahy bol dal využiť aj na prejazd vozidiel sa po vybudovaní chodníka už nebude dať použiť. Jedinú možnosť využiť cestu popod železničný most vraj chcú zabarikádovať betonovými zábranami. Takže vodiči máme smolu, cez koľaje sa nedostaneme, len pešo. Aj ľudia z mestskej časti potrebujú jazdiť do Petra, na Novú štvrť, do Koplotoviec atď., nielen Peterčania do mesta... Darmo nadávate primátorovi a vyhrážate sa mu voľbami, on už kandidovať nechce, a ani nebude...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 34. gravatar

  Je mi veľmi ľúto, ale musím s Tebou súhlasiť. Človek, ktorý odignoruje štvrtinu mesta a nechá ju cestovať do centra 40 km obchádzkou nemôže rátať s ich podporou vo voľbách. A to ešte nehovorím o Šulekove. To, čo si napísal na koniec si myslím už dlhšie. Neustále výhovorky na druhých pri neriešení zásadných problémov naznačujú, že toto volebné obdobie už bude posledné.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 35. gravatar

  Neboj sa, ak to zabarikádujú, tak to behom hodiny bude odstránené. Veď v Petre bývajú 'hviezdy mafie' a tí si s tým poradia... :-)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 36. gravatar

  Takže barikády pri železničnom moste, nič múdrejšie naši prestavitelia mesta s titulmi nevymysleli. Hamba Vám!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 37. gravatar

  No, ak je pravda, že primátor už kandidovať nechce a nebude, tak je to v celom tomto článku a diskusii tuším jediná pozitívna správa... Len čo ešte spácha za tie dva zostávajúce roky, to si fakt nechcem ani predstaviť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 38. gravatar

  To je sila. potrebujem obcas ist z mesta autom do Petra alebo na Novu stvrt. To mam ako ist obchadzkou? Pani, nemohli ste na toto obdobie zabezpecit nahradnu trasu okolo Slovana popod Zeleznicny most a vyjst v Petre?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 39. gravatar

  Tak co? Uz niekto zavolal do Markizy alebo Joj, alebo TA3?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 40. gravatar

  -jednoduché riešenie ......dlabem na celé mesto a asi sa odsťahujem.....myslím, že nebudem jediný! -v tomto meste sa nikdy nedeje nič normálne čo by pobavilo mladých aj starých -nedá sa nikde isť jedine do zafajčených šenkov - som mladý ale už ma nebaví len vysedávať niekde v bare NUDA!!! -primátor a všetci papaláši sa strkajú starým babám do zadku a iné ich nezaujíma, keď aj náhodou tak je už pekne neskoro -myslím, že zatial nie sme až také zlé mesto ale ak to bude pokračovať takýmto smerom .... tak sme na prvom mieste najhoršieho mesta

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 41. gravatar

  Čo tak namiesto rybárskeho spravodaja informovať o oprave priecestia? Dávno niečo isto viete, veď skromné info vyšlo v Živote v Hlohovci v októbrovom čísle, ktoré má, ako tiráž uvádza uzávierku 12 (septembra).

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 42. gravatar

  Na jednej strane schvaľujem konečne prerobenie prejazdu cez rampy po gumovom prechode, iba mimochodom na južnom slovensku je gumový prechod na každej posra... dedine, na druhej strane vyčítam všetkým zainteresovaným, prečo sa rekonštrukcia nerobila cez letné prázdniny, všetci sú buď na dovolenkách, alebo majú salám. Akeď už pre nejaké dôvody nemohla byť rekonštrukcia v lete, tak sa prejazd osobných vozidiel dál realizovať veľmi jednoducho, autá idúce z jednej strany by chodili pod ten podchod co práve teraz tam narýchlo robia chodník, a druhá strana by chodila cez provizórny prejazd medzi predajnou lyží a kamenárstvom. A keď už je tam pod podchodom spravený chodník, pripadá mi to ako najust, stačí poza Georgiu Pacific s malým UNC trochu zrovnať existujúcu polnú cestu smerom k želežničnému mostu a okolo futbalového štadióna sa dá prejsť do mesta. Jasne kompetentný radšej urobia najust závory všade kde sa teoreticky dá prejsť, a občan / ovca/ ty len pekne plať mestu poplatky a keď budú volby do samosprávy potom ťa budeme na dva dni potrebovať aby si nám dal mandát na dalšie štyri roky, a bude salám ako doteraz. Vrchol vrcholov je ešte jedna vec. Poslanci za KDH napíšu na zastávku ze vybojovali pre občana skrátenie termínu rekonštrukcie, mali skorej použiť obyčajný sedliacky rozum a vymyslieť ako sa bude počas rekonštrukcie chodiť z jednej strany mesta osobákmi na druhú a nedovoliť ŽSR nenájsť spolu s mesto náhradné riešenie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 43. gravatar
  CM

  Som francuz a denne prechadzam cez zeleznicne priecestie. Na vsetko existuju EU smernice. Nakolko Slovensko patri do EU, musi tiez tieto smernice dodrziavat. Navrhnute obchadzky v dlzke 36 km tomu urcite nezodpovedaju. Obchadzky dlhsie ako 4 - 5 km nie su unosne. Uz len naklady kazdeho obcana 72 km denne a 2 hod. su pre kazdeho stratene. Kto prevezme tieto naklady? Ja nie. Vsetci, ktorych sa to dotyka, firmy, restauracie, predajne. Strata sa moze vysplhat do milionov Sk a to vsetko pre chybne planovanie zodpovednych. Dajme sa dokopy, stazujme sa, zozbierajme podpisy a napisme EU komisii. Najvacsim problemom je neinformovanost obcanov. Dnes vecer som prechadzal cez priecestie, ziadna tabula, ziadne info, jednoducho nic. To znamena, ze nemame ziadny cas na to, aby sme mohli na tuto situaciu reagovat. Takze zostava nam len sa stazovat.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 44. gravatar
  JH

  Je až neuveriteľné ako chcú niektorí využiť túto situáciu vo svoj prospech. Oznamy na zastávke, propaganda vo fóre. To všetko namiesto toho, aby sa skutočne urobilo niečo pre občanov. Ako dlho vedel mestský úrad o tom, že sa bude priecestie rekonštruovať? Rok? Je to neuveriteľná nehoráznosť, ktorú predviedlo vedenie mesta! Kto bude niesť zodpovednosť za vzniknuté škody a straty?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 45. gravatar
  A

  Teraz uz je neskoro sa stazovat, pretoze kym by to EU komisia vyriesila, davno to uz bude opravene. Mozno by mesto za tento kiks dostalo pokutu. Potom by kompetentny vykrikovali, ze museli zaplatit pokutu a oni chceli nieco v meste akoze vybudovat. Zase na to doplati obcan. Oni vedia preco neinformovali verejnost skor. Zajtra by tam mala ist natacat Markiza, len neviem ci niekto z kompetentnych z mestskeho uradu ci zeleznic im bude chciet poskytnut rozhovor. Asi budu vsetci ,, zaneprazdneny,,. Obcan v tomto meste musi len platit a drzat hubu. Objavili sme nove KOCURKOVO. VIVAT HLOHOVEC

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 46. gravatar
  ???

  Ked do Hc pojde natacat Markiza, moli by natocit aj to, co sa deje na moste. Tusim neexistuje nikde vacsi bordel ako v Hlohovci, Akoze nie ze ti ludia budu musiet obchadzat vyse 30 km aby sa dostali do centra, ale este si aj 30 min postoja na moste. To ste na tom mestskom urade chori na hlavu??? Co tento primator dokazal urobit s Hlohovcom,takto vsetko totalne dorvat...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 47. gravatar

  Dopravu v meste ma na starosti pán Ing.Hudec, ktorý 'akože' najlepšie uspel vo výberovom konaní. Občania - volajte mu a sťažujte sa - alebo najlepšie nech odstúpi aj s primátorom!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 48. gravatar
  Eva

  A keď tu už bude tá Markíza, mala by sa zastaviť u veľactenej a veľavravnej hovorkyni, aby vysvetlila, prečo to náš tak proobčiansky orientovaný pán primátor dovolil. Už sa teším ako sa budú vyhovárať na druhých, že koľajnice a rušne nie sú vo vlastníctve mesta a tak oni chudáčikovia s tým vlastne ani nemôžu nič urobiť. Všetci im len krivdíme.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 49. gravatar

  Je mi zle z tohto mesta a z tejto organizácie vedenia v meste Hlohovec.Zaujímalo by ma ako chodia funkcionári tohto mesta po týchto skvelých cestách a v zápchach????peši? určite na aute a nevidite ten chaos,ktorý vládne v tomto meste? Informativnosť o rekonštrukciach je 0bodov,preboha,kto je zato zodpovedný????? A hlavne nechápem hlohovčanov,prečo roky volia nechopných ľudi??? Už dávno ste tu mali mať vybudovanú cestu na Nitru.Pochodila som viaceré mestá pri rekonštrukciach ale toto som ešte nezažila.Ako v praveku........

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 50. gravatar
  ???

  No bohuzial v meste uz prevladaju dochodci ,a kedze demokracia je o vlade vacsiny tak to aj tak vyzera..a tym stacia nejake promenadne koncerty a mesiac starsich, im je ostatne sumafuk, ich osvieti az ked budu potrebovat sanitku a ta sa k nim nebude mat ako dostat..Tu nejde len o rekonstrukciu, ale kultura 0 bodov, doprava 0 bodov, byty 0 bodov, praca 0 bodov,male deti sa nemaju kde hrat, ved koho by take veci zaujimali, ze?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 51. gravatar

  Markizak majuci na starosti tento region R... je kamko s mestskou hovorkynou E... Hlohovecka televizia je mesky podnik. Nic nebude.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 52. gravatar

  Som z iného mesta a dochádzam iba kvoli praci,ale nebývala by som tu ani keby mi tu niekto postavil vilu.Tak ako hovorí ???,že v Hlohoveci je všetko 0bodov,tak to máš pravdu.Sú tu sami dochodci a všetka pozornosť sa venuje im. Malé deti ,mladež a dospelí sa nemajú kde realizovať a ked sa tu z času na čas niečo udeje,tak to zastaví premávku alebo skomplikuje život zase dôchodcom.Tam kde žijem,je cítiť život,lásku a porozumenie.Prídem do HC a malé diaťa pošle starého dedka do .....!Je to tu srašné... Niekto tu v Hlohovcu robí zlé meno a ten by sa už mal spamätať a odstúpiť.........Treba sa venovať všetkým vekovým kategoriam ......

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 53. gravatar

  Hlohovec je strašné mesto......fuj...ked cez HC prechádzam,tak mám zimomriavky a pôsobí na mňa chladno. A akí sú tu zákerní ľudia...... Nemáte dobrého primátora....To by ste mali ľudia riešiť v budúcich voľbách

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 54. gravatar

  Neviem, kto si. Neviem, odkiaľ si. Ale za všetkých slušných občanov Hlohovca si vyprosujem Tvoju zovšebecňujúcu poznámku o zákerných ľuďoch v Hlohovci. Ak si sa s takými stretla, tak buď taká smelá a vymenuj ich, nech to vieme aj my, ktorí tu žijeme. Ja tu žijem a viem, že tu žijú ľudia rôzni - dobrí aj nedobrí, slušní aj neslušní, ochotní aj neochotní. S veľa vecami som nespokojný, s veľa ľuďmi (včítane komunálnych politikov) nesúhlasím, ale tak hrubo, ako Ty by som sa o tomto meste, ani o žiadnom inom nevyjadril. Aj ja by som na základe Tvojich 2 riadkov mohol napísať, že si hlúpa. Verím však, že to nie je pravda a to Ti iba s horúcou hlavou utiekli príliš rýchlo prsty po klávesnici.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 55. gravatar

  Nechcela som sa mojím príspevkom nikoho dotknúť a vobec nie slušných hlohovčanov.Zle si to pochopil.Na mňa proste tak Hlohovec vplýva. Vieš mám tu zlé skusenosti,sú tu samé prechody a ľudia sa až hádžu pod auta,aby rýchlo prešli,,auta tu po sebe vytrubuju a šoféry si ukazujú rozne faky ,,a všetko to má za príčinu,že to tu niekto v HC zle riadi,alebo mu je to jedno. A čo sa týka zákerných ľudi.....mám tu zhruba 20 známich,ktorí mi nevedia ani povedať,čo je v HC pozitívne. Vlastne povedali:veľký výber barov....Vraj si tu ľudia strašne závidia a sú na seba zlí... Neviem aké sú v Hlohovci pomery a je mi to jedno,ja som iba napísala svoj názor a čo čítam prispevky,tak každý jeden Hlohovčan je nespokojní. Chvala Bohu som z iného mesta a som hrdá,že tam bývam a že máme primátora,ktorý sa stará o všetkých obyvateľov nášho mesta

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 56. gravatar

  Táto situácia je ukážkovým príkladom zlyhania manažmentu (primátor) a komunikácie (hovorkyňa). V hociktorom inom meste by si také niečo primátor voči svojim voličom nikdy nedovolil. Nezáleží na tom, či by ďalej chcel kandidovať alebo nie. Ide o to, či sa môže s kľudným svedomím prejsť po ulici a pozrieť ľuďom do očí.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 57. gravatar

  Je to tajne odkial si?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 58. gravatar
  HC

  Máš v podstate pravdu......ale mnohí ľudia z Hc si to nechceme priznať. Každý,kto prechádza Hlohovcom sa tu poriadne zdrží,ponadáva si a je nespokojní. Nikto tu nič nerieši a v tom je problém.Sme iba jednoduchí ľudia. Aj ja som už rozmýšla,že sa z HC odsťahujem,lebo mi tu ide všetko na nervy.....ale zataiľ sa to nedá.... A čo sa týka toho železničného priecestia - tak to sa dalo čakať,že to tak dopadne a že všetci budu nadávať.My v HC sme si už nato zvykli.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 59. gravatar
  ???

  Vieš odkial može byť? Z Piešťan,z Topoľčian alebo z Nitry,čo je potom pravda,že tam maju dobrých primátorov a pekne mesto.A nehovorím,že ked niečo v tých mestách opravujú,tak majú aj iné riešenia a cesty.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 60. gravatar

  Predpokladám, že si vychodniarka, žijúca v Ba a muža máš Hlohovčana. Nemám pravdu?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 61. gravatar

  V Piešťanoch budú mať takýto istý problém, ak budú opravovať most cez Váh a ľudia z Moravian, Ratnoviec atď. budú z toho tiež nervózny ako MY Hlohovčania...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 62. gravatar

  Ale Piešťany sa s Hlohovcom nedajú ani porovnať.......ani dopravou,ani ochotou ľudi a ani vedením mesta......

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 63. gravatar

  Predpokladaná cestná obchádzka pre potreby opravy priecestia: od 20.10.2008 (8.00 hod.) – 31.10.2008 (18.00 hod.), cez Piešťany. Bude zriadený (označený) podchod pre peších (starý podjazd) a náhradný prejazd s osadenými závorami, strážený, pre HZZ, RZP a Políciu. ŽSR Výluky: 20.10.2008 –pondelok, Hlohovec - Leopoldov 8,00-13,40 21.10.2008 – utorok, Hlohovec - Leopoldov 8,00 – 16,15 22.10. 2008 – Hlohovec - Leopoldov 8,00 – 16,15 hod 23.10.2008 – štvrtok, Hlohovec - Leopoldov 8,00-13,40 hod 24.10.2008 – piatok, bez výluky, práce mimo koľaje 29.10.2008 –streda Hlohovec - Leopoldov 30 a 31.10.2008 - práce mimo koľaje Prečo MÚ a PZ informuje o dĺžke obchádzky do 5.11.2008 neviem.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 64. gravatar

  Takže už je to aj na TA3: http://www.ta3.com/sk/reportaze/101392_uzavierka-priecestia-v-hlohovci-komplikuje-dopravu . Mesto sa od sťažností obyvateľov dištancuje. No krásne. Ja sa dištancujem od primátora a poslancov zastupiteľstva a v živote ich už voliť nebudem. Hanba!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 65. gravatar
  sis

  Najlepšie je problem spôsobiť a rýchlo sa od neho dištancovať ako ho riešiť a pozrieť sa ľudom,ktorí ma volili do oči.Tomu sa hovorí zodpovednosť???? Vy sa mi čudujete aké príspevky dávam,....ved mám pravdu.... Občania v Hlohovci majú proste smolu koho si zvolili a je to fakt hamba ako napísal ,,občan'Je to tu všetko zle riadeneé a preto tí čo HC prechádzaju alebo tu pracuju a nebyvajú tak len nadávaju...Ved toto už nemá obdobie....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 66. gravatar

  Už viem kade sa dá prejsť. Dnes kolegovci prechádzali za HC za Kauflandom smerom cez vinohrady, cez silo a potom pri druhej strane vyšli pri tehelni a Beakarte. Je tam panelová cesta, inak ked naprší, tam budú bačoriny, ale lepšie než nič. A potom druhá možnosť popri štadionu, tiež ked naprší, to bude o blate a kto mal čisté auto už ho mať nebude, ale lepšie než cez Piešťany alebo Pastuchov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 67. gravatar
  ---

  V Piešťanoch keď opravovali most, mesto zabezpečilo 'pontonový most' cez Váh. Síce prechod motorových vozidiel bolo počuť ďaleko, ale išlo to. Keď sa chce, riešenie sa najde.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 68. gravatar

  Moznosti na riesenie danej situacie je niekolko. Nebudem ich tu vypisovať. Už tu odzneli niekoľko krát. Lenze to by sa volakomu z mestskych panov muselo chciet. Cele vedenie mesta v tomto zlyhalo na plnej ciare. Obchadzky 34 resp. 45 km nema nikde na slovensku obdobu. Keby nás pán vsektoviem primátor býval za štrekou, tak by boli aj vrtulniky. Lenže ten má teraz starosti z dostavbou domu a takéto malichernosti týkajúce sa cca 2500 ludi predsa nestoji za námahu. Toto sa môže stať len v Hlohovci, vrátane mizernej informovanosti. Už sa teším ako bude v 'Zivot v Hlohovci' článok o tom aký fantastický žel. prechod budeme mať po tejto rekonštrukcii a s fotografiou primatora a v hlohoveckej televízii bude šot aj z cimbalkou. Nech mi nehovoria, že železnice ich k tomu donútili. Povolenie museli dosťať od mesta. Mesto mohlo dať iné podmienky. Asi by sme mali vsetci teraz parkovat pred primatorovym rozostavanym domom z obchadzkou cez Sulekovo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 69. gravatar

  Mozno keby boli volby a nedostal by sa zas do parlamentu, mozno by sa zacal viac venovat jeho 'bokovke' sefovaniu hlohovcu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 70. gravatar
  ???

  Mne sa na Hc páši ako sa tu zdržim cez zápchy... Je to krása... Ídem domov do TO aj 1,5 hod. Teraz je zatvorené prieceste a budem cestovať pomaly 2hod. Hlohovčania si už možno nato zvykli,ale takí ktorí nie,alebo iba cez HC prechádzajú tak im to poriadne skomplikuje plány. Je to najhoršie mesto čo sa týka dopravy a smutné je,že tu s tým nikto nič nerobí......hamba vedeniu mesta

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 71. gravatar

  Ziadam komunalnych politikov mesta Hlohovec, aby sa spamatali. Mame tu takmer 20 rokov kapitalizmu a vy pripustite riesenie ako za vojny - rozdelene mesto. Tymto ste, pevne verim, u obcanov Hlohovca, skoncili, takuto absurditu si zapamata kazdy. A nekecajte nieco o horucovode a nemoznosti vybudovat provizorny prejazd. Nabuduce zapojte aj ten orieok v hlave a hlavne myslite na to, ze Vas platim ja a vsetci ostatni obcania mesta.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 72. gravatar

  Udajne si s tym nevedia rady. Mne je jasne v com je problem: v tom ze potrebujeme druhy most cez vah a to okamzite!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 73. gravatar

  Daj peniaze a zajtra ti ho postavím.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 74. gravatar
  JA

  Práve som dostal pokutu za prechod cez koľaje. Fakt super. Je to špinavosť, že železničná polícia stráži nefunkčné koľajisko.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 75. gravatar

  Vyssie spominany prejazd cez vinohrady medzi kauflandom a drotovnou je vraj tiez strazeny. Policia je inac vsade. Stac len vyjst z domu a uz upozornuju ze sa na druhu stranu nedostanete. Uplne idealne by bolo zaviest zakaz vychadzania.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 76. gravatar

  píste kompetentnym. toto forum aj tak necitaju. [email protected]

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 77. gravatar

  Udajne prebieha peticia. Vie o tom niekto nieco? Kde sa da najst?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 78. gravatar

  Tak to sa velmi mylis. Toto forum niektorym z MsU lezi pekne v zaludku. Ked to napises primosovi na mail, tak sa Ti na to z vysoka v.......... Tu si to aspon kazdy precita. A neboj sa - aj ON.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 79. gravatar

  STRAŠNÉ, STRAŠNÉ, STRAŠNÉ... Kompetentní v horúcej kauze 'železničné priecestie', ale aj vychladnutej kauze 'most',ďalej nič vybudované pre malé deti, žiadne byty pre mladých, nijaká kultúra, nič, len zasmradené šenky.!!!!!!!!!!!!! ZOBUĎTE SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bolo by naozaj na čase vymeniť celé osadenstvo primitívnych ľudí sediacich v zastupiteľstve mesta Hlohovec, pretože toto už nie je normálne čo sa tu deje pod ich záštitou. Naozaj ako som si pečítala, toto mesto zaniká po všetkých stránkach a vidím iba jedinú možnosť ako sa z toho dostať a to -ODSŤAHOVAŤ SA a široko-ďaleko urobiť mestu najhoršiu reklamu. Vlastne ani nemusím, veď už sme aj v novinách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sme jediné mesto, ktoré nerozkvitá, ale odkvitá, a to veľmi rýchlo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 80. gravatar

  Tak ako vážení z Novej Štvrte, Panske Nivy, sv.Petra a z Hoštáka?Dobre ste docestovali?To je fajn, lebo zajtra a pozajtra a popozajtra a cele 2-3 týždne to bude tak isto ak nie ešte horšie. Je na čase s tým niečo robiť.Aj s priecestím, aj s primátorom a spol.Pokiaľ viem, pár ľudí zo spomínaných častí má dosah na mestské zastupiteľstvo, niektorí aj bývajú napr. na Novej Štvrti a že to im nevadí...to sa fakt divím.To iba sedeli na riti, keď sa o tom diskutovalo. Hlavne , že výplata chodí pravidelne...čo tam po občanoch.Hnus, celý trapný Hlohovec!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 81. gravatar

  Komu z kompetentných vôbec na Hlohovci a spokojnosti občanov vôbec záležíí??? Celková dopravná situácia v Hlohovci, parkovanie, teraz priecestie je aj pre mňa 'nočnou morou'. Denne dochádzam do práce do Trnavy a tie nekonečné kolóny pred Hlohovcom mi riadne otravujú život. Niekedy to bolo v piatok, dnes máme kolóny každý deň, a celý deň!!! Od rána do večera! Vážení zodpovední ZOBUĎTE SA!!! Dokedy budete skúšať našu trpezlivosť? Potom že pribúdajú dopravné nehody. Aj to sú následky Vašej nečinnosti. Prečo Trnava obchvat mesta rieši a u nás v Hlohovci 'zdochol pes'??? A o parkovaní určite všetci tiež viete... Dokedy budete nič nerobiť???

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 82. gravatar

  takze tento pristup je fakt premysleny...pekne vyriesena doprava(teda ziadna)...nikoho to netrapi a vazeny pan dlhopolcek to ma na haku pretoze on na novej stvrti nebyva...tak ako nemusi cakat kazdy bohovaty den na moste...jemu je to jedno pretoze na urad ma asi par krokov a co sa deje na novej stvrti nebodaj za tabulov hlohovca mu je jedno...to by som saa pozrel ako rychle by riesil tieto situacie keby mal kazdy den stat na moste alebo sa trepat obchadzkou cez piestany domov...v tejto rade mesta Hlohovec sedi sama banda farizejov co maju doma pekne a ostatni su im ukradnuti. A ked sa nieco robi tak tym trpia vzdy len obcania.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 83. gravatar

  Videli ste ako sa Uhráková v Markíze vyhovárala, že sa mesto dozvedelo o uzávierke 16. októbra? Pani hovorkyňa a v redakcii Života v Hlohovci, ktorý má uzávierku 12. v mesiaci a v októbrovom čísle už bol oznam sa to dozvedeli KEDY??? O mesiac skôr??? Prečo klamete???? Neschopné vedenie, ktoré ešte aj klame!!!! HANBA!!! Ste sa ukázali v pravom svetle.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 84. gravatar

  Vážený pán primátor Hlohovca, to čo ste dovolili na železničnom priecestí smerom k Novej štvrti je možné asi iba na Slovensku. Všade inde to riešia v ústrety občanom a nie aby ste 3000 obyvateľov odstavili od centra mesta, najmä od lekárskej pomoci. Ja som silný imobilný diabetik a teraz si ho môžem doma pichať do riti sám a nie na poliklinike, alebo, že by ste mi ho prišlo pichnúť vy osobne? Cez ten priechod pre sanitky? Ste obyčajné ****!!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 85. gravatar

  Hádam si nemyslíte, že keď ste nadávku na primátora vyhviezdičkovali, že sa nič nedeje. Tak napíšem to v cudzom jazyku ste obyčajný slivkový kompót- pokazený. Ostatní s IQ pochopia. Teraz som si na ukľudnenie dal ten inzulín sám a myslel som pritom na Vás, keď mi ta ihla vnikala do zadku.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 86. gravatar

  A čo takto Vaše vyjadrenie k týmto názorom, pán Dlhopolček??? Ale veď nie je pred voľbami, že by bolo treba zaujímať sa o život občanov mesta Hlohovec, že? Robíte z nás všetkých totálnych blbov a seriete na nás...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 87. gravatar

  Vsimol si to este niekto alebo som blby?! V harmonograme prac mi chybaju dni 25., 26., 27.,28. oktober?????? Cela tato situacia mi pripomina uholne prazdniny z mojho detstva, ked pre snehovu kalamitu ostalo mesto odrezane od sveta. Nase mestske zastupitelstvo prekonalo aj prirodu. Jeden vjazd do mesta v prdeli kvoli nefunkcnemu mostu, druhy odstavia rozbitym priecestim a ako bu toho nebolo dost tak treti pre istotu vyfrezuju a mozno budu aj asfaltovat.....Do prdele, keby vah tiekol cez trnavu, xodim do roboty asi na clne...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 88. gravatar

  pan primator (alebo primotak???) mohli by ste hned po ukonceni tohto zase zacat stavat nejaky debilak, pripadne kruhac skor nes ludia vychladnu...uz sa neviem dockat na vase vysmate ksichty ked to budete otvarat....potlapkajte sa po pleciach, pomojajte inziniera hudeca a pani uhrakovu, sak za mesiac to preboli....(hlavne, ze vysiel cinsky jarmek)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 89. gravatar

  Prosím správcu tohto fóra - nedali by sa príspevky zaraďovať od najaktuálnejších, aby som nemusel prechádzať všetky tie staré, než sa dostanem nakoniec k tým novým? Ďakujem. Teraz k veci - keď sa stavajú hypermarkety tak tam ľudia makajú od rána do večera, niekedy aj nočné, soboty, nedele. Ako vidím u železníc je harmonogram taký, že to rozkopali a teraz napriek všetkej urgentnosti tejto opravy a potreby sprejazdnenia čo najskôr, tak majú harmonogram... Podľa mňa by mali makať nepretržite aby sa oprava čo najviac skrátila v rámci technických možností. Mesto totálne zlyhalo, naivne sa vyhovára a schováva za rôzne uznesenia. O takejto akcii sa nerozhoduje zo dňa na deň, museli o tom vedieť, ale nikto nehľadal riešenia aspoň pre osobnú dopravu. Mohli navoziť trochu štrku a vyrovnať dve cesty pri Váhu od železničného mosta do Petra, včera tam bol riadny chaos, brodenie áut v blate, Zábranie upchaté zaparkovanými autami tak, že boli znemožnené výjazdy z rodinných domov, proste totálne zlyhanie mestskej správy!!!! Výhovorky sú naivné!!! Stačilo sadnúť do auta a obísť si mesto a vyskúšať náhradné riešenia, obetovať pár korún pre občanov, vyjsť im v ústrety a slúžiť im!!! To čo sa v meste deje je služba občanom???? Namiesto konštruktívnej snahy nastupuje represia, pokuty, polícia, buzerácie, zastrašovanie, klamanie do médií, som sklamaný z takéhoto prístupu mesta.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 90. gravatar

  Zdravím Vás...Včera na mňa pár hlohovečanov zaútočilo,že odsudzujem a nadávam na mesto Hlohovec. Ved sami Hlohovčania sú nespokojní a vidia,ako sa opäť niečo vedeniu mesta..PODARILO' Musite si zvoliť iného primátora,pretože takéto postupy a činy,začnú aj kvôli doprave odpudzovať zahraničných investorov.Pretože tu bude zachvíľu viac firiem a krčiem a nehovorím o tom,že ešte sa tu postaví jedna firma a cez Hlohovec neprejde už ani mucha. Ale ved z vedenie rozmýša v svoj prospech.....prečo do niečoho investovať....treba počkať na investora,nech sa mešec trasie...Nevadi,že sa to ľudom nepáči,hlavné je,že tí správní sa nabalia peniazmi

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 91. gravatar

  Môžte sa hambiť v metskom zastupiteľstve......ľudia v Hlohovci sa za Vás hambia !!!!!!!!!! A to klamstvo včera na Markíze.......fakt niekto nemá chrbtovú kosť.... je mi z toho zle.....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 92. gravatar
  lil

  To klamstvo v Markíze bolo fakt úbohé. Ale nie je sa čo čudovať, veď oni sú na to vycvičení. Kto klame od začiatku a od narodenia ten sa ani učiť nemusí a ani sa nezačervenie. Inak by nemohli robiť za také veľké platy. Hamba celému zastupiteľstvu na čele s primátorom. Bolo by vhodné odstúpiť a nie sa hrať na hrdinu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 93. gravatar

  Skúsme pochváliť našich zástupcov a zodpovedných pracovníkov aj na stránke Markízy http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/hlohovec-uzavrie-zeleznicne-priecestie.html veď sme na nich nesmierne hrdí

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 94. gravatar

  Fuj vedenie Hlohovca.... Robíte hambu mestu Hlohovec!!!!! Je mi zle z toho,že som Vás niekedy volil!!! Každý na naše mesto nadáva a neradi tadiaľto prechádzajú. Nič ste pre občanov tohto mesta neurobili. FUUUUUUUJ

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 95. gravatar

  Necital som predch. prislevky ale chcem vas len upozornit ze pod zeleznicnym mostom uz HOVADA davaju pokuty tym ktory sa tade snazia prejst autom do Petra, takze bacha!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 96. gravatar
  L.

  http://www.ta3.com/sk/reportaze/101392_uzavierka-priecestia-v-hlohovci-komplikuje-dopravu . Je to aj na TA3.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 97. gravatar

  Tak to je fakt sila, co sa tu uz deje... Najprv nam zavru priecestie... Potom si clovek sam najde cestu a co sa stane???? Zacnu na tom rizovat este aj chlpaty...... Hanba hanba hanba Hlohovec je len plny korupcie a kazdy si len hlada cesty ako na niekom zbohatnut a nabalit sa Ved co sa cudujeme je koniec roka a peniaze sa musia rychlo niekam utopit

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 98. gravatar

  To ako chápem správne že priecestie sa bude robiť denne cirka 8 hodín a s tých 3 týždňov 4 dni sa pracovať na ňom vôbec nebude? Dúfam že ma zrak klame. Pán primátor by si mal zbaliť pár švestiek a preč s kresla aj s jeho ´´pravdovravnou´´ hovorkyňou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 99. gravatar

  Bohuzial so vzniknutou dopravnou situaciou pri uprave zel. priecestia v Hlohovci si uz nepomozeme. Nebolo to vobec dostatocne premyslene a naplanovane. Hodnotim to ako pracu zaciatocnika, ktory nema ziadne skusenosti a nevie este robit svoju robotu. Kazdy sme raz zacinali, a vsak takato vazna vec sa mala prisudit kompetentnejsim. Dufam, ze ti, co su za tuto vzniknutu situaciu zodpovedni sa aspon trosku nad sebou zamyslia. Aspon trosku, aby sa v buducnosti tato situacia uz neopakovala. Zaujimala by ma vsak otazka nasledovneho vyuzitia maleho podchodu pre pesich, ako som sa docitala v clanku. Chcem Vas do buducnosti len upozornit, ze prejst cez cestu z jednej strany na druhu je omnoho vacsi problem pre pesich ako prejst cez zel. priecestie. Cize napad vyuzivat nadalej ten podchod s trapnym uzkym chodnickom pre pesich je zbytocna strata penazi a nic neriesi. Dufam, ze tam bude aspon svetlo, lebo vecer prechadzat tym neprijemnym podchodom nie je sranda. Inak zelam Vam vsetko dobre, nech prace prebiehaju bez problemov a nabuduce trosku viac PLANOVANIA.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 100. gravatar

  Vraj sa mesto dozvedelo o uplnej uzavierke priecestia az 16.10.2008. To je podla mna blbost. Ved mesto muselo vydavat stavebne povolenie, musela sa naplanovat nahradna trasa a zabezpecit mnozstvo dokumentacia a administrativnych ukonov. Toto vsetko muselo byt sucastou projektovej dokumentacie potrebnej na vydanie povolenia zo strany stavebneho uradu. Cize mesto o tom muselo vediet skor.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 101. gravatar
  ja

  Spoluobčania, zbytočne tu mi píšeme, rozčuľujeme sa. Tých pánov tam hore to vôbec netrápi. Mávnu rukou nad našími pripomienkami. Tak niečo urobme, nech mestu 'šéfuje' niekto , komu bude záležať na občanoch mesta a nie na vlatstnom prospechu... Neviem nejaká petícia, nech odstúpia... Najlepšie ich odtiaľ pohnať nejakou bakuľou...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 102. gravatar

  niečo je zhnité v tomto 'štáte Dánskom'. Ono to graduje. 1. Je len jeden cestný most 2. Je len jedna hlavná cesta 3. Je len jeden železničný most 4. Je len jedna koľajnica Riešenie? Urobiť konečne územný plán mesta a dať ho schváliť...Toto stačilo keď nás bolo 15 000 a auto mal každý piaty, zobudte sa staré štruktúry...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 103. gravatar
  m

  môže mi niekto vysvetliť, na základe čoho mi niekto môže dať pokutu, keď som neporušil žiadny zákaz, príkazaný smer, nič ... ???

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 104. gravatar

  Neviem ako akostany, ale myslim ze nikto s tuna pritomnych pana Dlhopolceka nevolil. Bol zvoleny vdaka ludom z mesta a myslim ze to cele vysvetluje sucastnu situaciu. Volicovi sa pchat do zadku a nevolicovi spravit zo zivota peklo (nech nabuduce vie aku stranu ma volit!)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 105. gravatar
  ja

  Veru ja som ho tiež nevolila... Už pri voľbách som vedela čoho je schopný, teda vlasne neschopný... S ním už nepohne vôbec nič, on si svoje peniažky pekne zhŕňa...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 106. gravatar

  volili ho predsa dochodci ktorym organizuje pravidelne eksns a ktori do roboty ani skoly chodit nemusia - takze im ani zavrete rampy nevadia:o( A ti ho budu volit znovu!!! a pridu vsetci do nohy, takze sa spamatajme a pridme aj my do jedneho dat hlas protikandidatovi!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 107. gravatar

  Nejako si neviem spomenut co pan Dlhopolcek za svoje 2 funkcne obdobia pre mesto urobil (co urobil v parlamente je dalsia kapitola). Kruhovy objazd aj pesia zona pod kinom su este zasluhy Brezovskeho. Skutocne netusim co za tych 6 rokov robil.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 108. gravatar
  ja

  Asi ma fakt šľahne, keď po rekonštrukcii priecestia sa pri jeho otváraní zase budú včetci priblblo vyškierať... A ĽUD zase nič nemôže urobiť... Bezmocnosť ma bolí...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 109. gravatar

  A prosím Ťa kde si dostal pokutu? Ešte aj policajti yarábajú na nešťastí druhých?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 110. gravatar

  Pardon malo tam byť zarábajú

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 111. gravatar

  Stále chodím na toto fórum a čítam si priebežne odkazy, ktoré, mám taký dojem smerujú len k jednej veci, a to k tej najhoršej. Mestu Hlohovec hrozí v najbližších dňoch asi puč. Úplne by som to schválilla aj by som sa samozrejme pridala. Tieto staré a neschopné štruktúry v mestskom zastupiteľstve by mali s okamžitou platnosťou odstúpiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O petícii náhodou nič neviete? Občania, treba niečo urobiť!Vždy je čo urobiť!A vôbec, ľudia z postihnutých častí mesta si nemôžu urobiť ani nákup, nehovoriac o sprístupnení lekárskej pomoci. Prečo mesto nepustilo investorov-určite by sa nejaký našli, vystavať nejaké nákupné centrum aj tam?Týmto chcem poukázať aj na záporné ohlasy ešte nevybudovaného športového areálu, ktoré nie sú opodstatnené. Bodaj by takýto ľudia stáli na poste primátora-mesto by určite prekvitalo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 112. gravatar

  Zabudla som: Mesto je predsa vizitkou primátora a jeho posluhovačov! Alebo naopak!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 113. gravatar

  Neviete kde sa da podpisat peticia? Dakujem.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 114. gravatar

  Šak a prečo je zvolený ten Váš primátor? Koľkí z vás neboli na voľbách? Ja som z Petržalky, cez Hlohovec chodím každý týždeň, občas aj nakupovať, ľudia poviem Vám - zlatá Petržalka, takú dieru ako Hlohovec som na Slovesku ešte nevidel. PEPE

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 115. gravatar

  Chcem sa poďakovať za upravenie diskusného fóra pridaním ikonky 'koniec', takže sa dá dostať k posledným aktuálnym príspevkom. Super reakcia, vďaka. Bohužiaľ o reakcii mestských zastupiteľov na kritizovanú situáciu sa to nedá povedať. Že ide o naozaj pálčivú tému svedčí i počet diskutujúcich. Snáď vedenie mesta ešte nájde nejaké riešenie, ktoré by ľuďom pomohlo...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 116. gravatar

  Podpisovanie petície: Ul. M.R. Štefánika 1, Hlohovec, 1. poschodie, č.dv. 6, -:)))

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 117. gravatar

  Zvolili nam ho ludia z mesta (to su ty ktorych sa tento problem netyka). Ja na volby chodim pravidelne.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 118. gravatar

  Hlohovčané, mám Vás rád len mi neskáčte pod auto! Načo petícia? V tejto veci opravy prejazdu už je neskoro. Lepšie by bolo takto: Manifestácia Demonštrácia Kastrácia Defenestrácia Reštavrácia a potom môže byť aj reštaurácia. PEPE

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 119. gravatar

  prosim vas kedy su dalsie volby??? myslim ze je vam jasne preco sa to pytam...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 120. gravatar

  Podla mna uz nejaka peticia nic nevyriesi. V casoch kedy bude zber podpisov ukonceny bude davno po. Peticia by mala pojednavat o odstupeni primatora!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 121. gravatar

  Občania teraz nad nami vyhral orimátor a konšeli 1:0. No v roku 2010 im to treba poriadne zrátať a nikoho z terajších poslancov nevoliť. Všetci sa na občanov Novej štvrte, Petra a Niv vykašlali. Treba si dobre odložiť zoznan poslancov tohoto volebného obdobia a všetkých ak budú opäť kandidovať nevoliť!!!!!! Za svoje zasadnutia berú pekné peniaze a nič nerobia. Nevoliť takýchto pohrdačov bezmocných občanov. Takto sa upraví aj skóre v prospech občana 1:2 pre občanov Hlohovca.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 122. gravatar
  ger

  Z diskuzných príspevkov vyplýva, že súčasného primátora občania nevolili, ako sa tam potom dostal? Niekto nemenovaný manipuloval s volebnými lístakmi, prečo sa k nim nedá dostať? Aj mestská volebná komisia na čele s riaditeľom MsKC jej predsedom má v tom prsty?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 123. gravatar
  ja

  No to sa ešte načakáme...Len aby sme nezabudli, koho voliť nemáme... To bude treba iná 'rekonštrukcia' ako je dnes nas železničnom priecestí. K nám chodí Hvezdárik pred voľbami. Tak rozmýľam, či ho nevystriedam... :-)))

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 124. gravatar

  Zdá sa, že železnice si uvedomili neschopnosť mesta. Dodržujú svoj 'harmonogram', rozbili cestu, chodník, uzavreli priecestie. Popoludní o pol piatej tam už nikto nepracuje, žiadny stavebný a pracovný ruch. Načo sa ponáhľať, veď vodiči si už našli obchádzky. A z mesta nikto nič. Na Nitrianskej to isté - už tri dni po zbrúsení rozbitého povrchu sa nič nedeje, ale načo aj, veď je to teraz rovnejšia cesta ako predtým a navyše so spomaľovacími 'retardérmi'.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 125. gravatar

  myslim, ze 'retarderi' sedia najma na mestskom urade. a v podstate su v pohode. je to aj cena za to, ze vsetci, ktori mali chut nieco spravit, po case rezignovali a sustredili sa na vlastne zivoty, odstahovali sa apod. takto nas to teraz dobehlo. a to je len pociatek.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 126. gravatar
  ja

  Čo myslíte, čítajú to aj tí o ktorých sa tu píše? Trápi ich to, alebo sa len usmievajú, spokojní so svojím teplým miestečkom a výplatou...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 127. gravatar

  A keď už toho Hvezdárika vystriedaš, nezabudni si kúpiť ďalekohľad, aby si mohol objaviť novú hviezdu, alebo kométu. A možno bude stačiť, ak sa pozrieš do zrkadla. -:))

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 128. gravatar

  Počul som,že keď sa dokončí oprava žel.priecestia,tak sa začne na tom úsekú stavať kruhový objazd..Potom sa zbláznime celkom.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 129. gravatar

  Tak toto ani ja nechapem. Na roznych stavbach vsetci robia skoro nonstop 24 hodin. Nechapem ako na takejto ceste robia len do pol piatej a cez vikend dokonca oddychuju. V Trakoviciach trvala spravit nova cesta (cca 3 km) tyzden. Tak v com to je....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 130. gravatar

  Nikto nic nemanipuloval. Jednoducho volicov v meste je viac ako na novej stvrti, petre a panskych nivach. Este ma tak napadlo: co robia zastupcovia nasich stvrti v mestkom zastupitelstve? suhlasili s tymto, alebo boli prehlasovany?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 131. gravatar
  ja

  ... nemohol, ale mohla. Ale hviezdna kariéra je možno predomňou... Veď nech je nám trochu veselo, keď máme z toho priecestia a mestského zastupiteľstva hlavu v smútku. A viete že včera večer išiel po tých koľajach vlak? Taký ten maly 'autobus' Som bola prekvapená ako som tak pešo prechádzala popod podchod.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 132. gravatar

  Hlohovčané a viete ako znie nadpis na stránke mesta Hlohovec k tejto veci? Presne takto: OZNÁMENIE REKONŠTRUKCIA ŽELEZNIČÉHO PRIECESTIA-UZÁVIERKA CESTY II/507. Pozrite si to. Je to tam už od 16. 10, a nikto to neopraví. Dobré nie? A podpísaný je akýsi Dlhopolček

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 133. gravatar

  Včera bola výluka od 8,00 – 16,20 hod, čiže vlak mohol po ukončení prác normálne prejsť .Včerajšie práce sa týkali iba úpravy nivelity koľaje. ;)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 134. gravatar
  K.

  Milý volič, neurážaj ;-), ani my sme Dlhopolčeka nevolili a to bývame v meste a nemysli si, že nás tá situácia neštve, veď aj my chodíme tým smerom, máme tam rodiny a starých rodičov (ktorí ho mimochodom tiež nevolili), o ktorých sa treba postarať, povoziť, kam treba, priviesť nákupy, takže aby ste vedeli, Vy za 'štrekou', že sme s Vami, tak ako by bol asi každý súdny človek, hoci by tu nebýval, stačí sa pozrieť na tú mapu obchádzok...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 135. gravatar

  Milí nastraní Hlohovčania, touto cestou Vás pozývam na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 30. októbra 2008, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ul. Myslím, že lepší spôsob ako hromadné osobné vyjadrenie sa občanov mesta k problematike priecestia, asi nenájdeme. Takže som zvedavý, koľkí tam prídeme, lebo tu na fóre sa zbytočne rozčulujete. Treba konať !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 136. gravatar

  ukončil si diskusiu :-) Nikto nepríde. Preto vyhrávajú dôchodci. Lebo tí chodia. Bola som svedkom ako si uchránili pamätník na námestí ešte za Brezovského. Prišli ako Zväz protifašistických bojovníkov a pochodili. Pomník stojí. .

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 137. gravatar

  no... príklad s dôchodcami a Zväzom protifašistických bojovníkov ... nepochopil som pointu... ale aj tak to, je o inom. Tu ide o všetkých, nie len dôchodcov (a už vôbec nie odbojárov). Takže ak milí naši Hlohovčania nemajú čas prísť sa vyjadriť priamo kompetentným a zodpovedným do očí, tak potom čo vlastne chcú ?! Čakajú že to za nich vyrieši nejaká televízia, alebo webová stránka, kde si trochu zanadávajú ? Ale toto je vlastne obraz celého Slovenska. To isté sa deje aj tam hore. Robia si s nami čo chcú, my trochu frfleme, ale inak 'ryjeme držkou zemi'...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 138. gravatar

  Pointa je v tom ze mame na namesti sovietskych partizanov

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 139. gravatar

  Meviem, ci len ja mam to 'stastie' ale vzdy ked idem okolo priecestia, tak vidim len POSTAVAJUCICH robotnikov, ktori 'pracuju' od 8:00 do 16:00, pricom si myslim, ze by mohli pracovat aj dlsie, ved uz o 7:00 je dostatocne svetlo a tma je az o takej cca 18:00 (casy plus minus, kedze sa dni skracuju)...cize by mohli pracovat aj dlhsie, ved v inych mestach ako sa uz spominalo sa pracuje aj cez noc, ale tu je to asi problem. A co sa tyka toho zastupitelstva , lepsi cas si uz ani zvolit nemohli. Ved vtedy sme my obcania v praci a nemozeme si dovolit odtial odist. Ale tu z tych PAPALASOV to asi nikoho nezaujima, tak ako sa nezaujimali o nas doteraz. HROZNE!!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 140. gravatar

  tí 'postávajúci robotníci' sú robotníci žsr a keď si prečítaš harmonogram prác, dozvieš sa, že dlhšie by tam aj tak nemali čo robiť a už vôbec nie v noci za plnej vlakovej dopravy -oni sú tam len počas koľajovej výluky-čo sa týka koľajovej stránky je všetko hotové až na podbitie na plnú trať. rýchlosť a zmontovanie strailu, čo však môže byť až po uplynutí konsolidačnej doby (t.j aby priecestie bolo dostatočne unosné, aby nesadalo) a je záležitosťou 1 dňa.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 141. gravatar

  myslím si, že mesto v spolupráci s žsr mali už dávno vyriešiť obchádzku priecestia, veď posledná takáto rekonštrukcia sa robila cca pred 10 rokmi, takže času mali dostatok

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 142. gravatar

  Primator s kamaratkou sem mohli zavolat anglicku kralovnu...take kocurkovo este nevidela, by ta dama veru oci pucila co vsetko je mozne :o))

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 143. gravatar

  Ja som nadšená z rekonštrukcie Nitrianskaej ul. Autá chodia pomaly a my chudáci snažiaci sa prejsť križovatku z vedľajšej cesty máme konečne šancu!! Nech to trvá aspoň pár týždňov!! A tiež sa teším rekonštrkcii železničného priecestia.Za chorou matkou na Novej Štvrti chodím konečne peši , nákupy jej vláčim v rukách ,ale konečne robím niečo pre svoje zdravie a kondíciu,.Prejsť zo Svinej hory na Novú Štvrť to aj nejaký čas trvá, takže konečne neriešim problém, čo s voľným časom. VĎAKA, PÁN PRIMÁTOR!! A ešte pár slov pre Sisu z Neviemodkiaľ 1.Napriek všetkým nedodstatkom ja mám moje mesto rada a nepresťahovala by som sa inam. 2. Ak váš primátor je taký super, ku všetkým aktivitám by som doporučila ešte zorganizovať kurz pravidiel slovenského pravopisu.Mohla by si sa prihlásiť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 144. gravatar

  Ja drzim hlohovcu palce. Tiez by som sa neodstahoval. Zijem tu od narodenia a mam ho rad aj napriek tomu vsetkemu co sa tu deje.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 145. gravatar

  ....Vidno,že nie ste šoférka....inak by ste také blbosti nepísala....Je pekné,že sa konečne robí priecestie ale nie za takýchto podmienok.Na prechádzku môžte ísť hocikedy a hocikde ale nie sa v tom vyžívať v takýchto zápchach......

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 146. gravatar

  Povedala som si svoj názor a čitam tu stále iba negatívné príspevky.Ked máš názor aký maš,to je tvoj problém.S pravopisom nemám problém iba ked píšem rýchlo a o vzdelaní by som bola radšej ticho.Preberáme tu železničné priecestie a nie môj pravopis.Je zaujímavé,že až teraz si niektorí uvedomili,že sa dá chodiť aj peši a nie iba na aute...ako aj ty.....pekné poznanie.Ale niektoré príspevky ako od Pepeho atd sa mi páčia.Tí ktorí prechádzajú cez Hlohovec alebo tu robia a dochádzajú,všetci nadávajú........nie som sama Márka.....keby si bola šoférka(možno nie iba príležotostná)tak by si chápala niektoré príspevky a šoférov ktorí denne jazdia cez Hlohovec

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 147. gravatar

  Som tiež Hlohovčan ale ako môže niekto napísať,,Vdaka p.Primátor' tak to je na zamyslenie.Pani Vy asi chodíte kanálmi....... Ja mám rád Hlohovec a som si vedomí,že tí čo cez HC prechádazjú stále nadávaju....ale nie je sa čo čudovať....dopravu v Hlohovci nikto nerieši......

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 148. gravatar

  SRANDA....Niektorí si tu vyčitaju pravopis...ako p.marka ( prečitajte si svoj príspevok a potom hovorte na druhého) ale nás zaujíma doprava v Hlohovci a problémy,ktoré nikto niekoľko rokov nerieší:::::::

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 149. gravatar

  ako ja som citala hramonogram,..ale cez leto som sla cez jednu dedinku v blizkosti nr, robili tam presne toto iste a trvalo to tyzden a nie dva....a prepac ale ze som si este nevsimla ze by tam v noci niekto pri tej rampe stal a obsluhoval ju...a este k dokonceniu cesty, jj je to otazka jedneho dna, ale vzhladom na to ze sme v hc, tak to jeden den neni si myslim, tu vsetko trva podstatne dlhsie ako inde...tu sa vsetko natahuje na najdlhsi mozny cas ;-) dufam, ze sa rozumieme

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 150. gravatar

  Teda ja neviem, ako Vy, ale ja som ten Markin príspevok pochopila ako ironický voči primátorovi aj voči tým dopravným obmedzeniam, ktoré teraz v HC sú. Takže tie pohoršené reakcie mi nie sú úplne jasné.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 151. gravatar

  zo stránky hlohovec.sk: V zmysle § 12 Zákona o obecnom zriadení sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 30. októbra 2008, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ul. O 13.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov. Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ. Kto môže nech ide. Tam je asi jediná možnosť prejaviť nespokojnosť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 152. gravatar

  To je ako o 9.00hod. Prečo nie o 16.00 a pekne s priamym prenosom v HTV.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 153. gravatar

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec býva vždy o 13.00 h aby sa ho pracujúci mali problém zúčastniť. Mudrovať prečo je to tak je ako močiť proti vetru. Buď mám snahu niečo spraviť alebo nie. Vzhľadom na prejavený záujem a 'hojnú' účasť občanov na dnešnom MsZ môžete aj naďalej kritizovať rozhodnutia poslancov a fungovanie mesta na internetových diskusiách, prípadne si zanadávať v krčme. Podľa vašej účasti ste so súčasným stavom spokojní. Primátor popísal nadštandardné kroky, ktoré mesto spravilo počas rekonštrukcie v prospech občanov. Rozprával pekne a múdro až to bolo divné:-) Zabudol už len na odfrézovanie cesty na obchádzkovej trase na Alekšince trvajúce tretí týždeň. Navrhujem premenovať Hlohovec na Kocúrkovo a bude všetko ako má byť. P.S. Petícia občanov ohľadne rekonštrukcie železničného priecestia bola postúpená na príslušné miesta, rovnako ako petícia ohľadne rekonštrukcie Štúrovej ulice a rovnako má nulový vplyv na kroky mesta...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 154. gravatar

  Sídlo: 376 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malajzia Pobočka: Sr D. Alvaro Blanco Luna Ruiz, 10-2830 (MADRID) ŠPANIELSKO 19b Barrow Veľká Británia, 24 clinf blízko Abuja, Nigéria Tel: 447035943466 Tel: 60-162-958-102 Tel: 234-809-495-3763 Záruka úver SPOLOČNOSŤ E-mail: [email protected] ~ ~ V Dobrý deň, Som súkromné ​​peniaze veriteľovi, aj poskytujú celý rad úverov všetkých mojich vážených zákazníkov. Či už sú vaše potreby úveru sú veľké alebo malé, osobné alebo hypotéku, som pripravený s vami hovoriť o tom, ako môžem uspokojiť vaše potreby. Ponúkam ako dlhé a krátke nazval úvery na cenovo dostupné úroková sadzba a táto pôžička ponuka je výhradne pre poctivých ľudí, ktorí sú Boha báť a sú pripravení na splácanie úveru v dohodnutej lehote a nie je utiecť s mojimi peniazmi. Ak máte záujem o získanie úveru, všetko, čo potrebujete urobiť, je ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu na [email protected] nasledujúce informácie: Meno žiadateľa: Úplná adresa: vek: krajiny: povolanie: Telefónne číslo: Suma potrebná: Mesačný príjem: doba trvania: Upozornenie: Všetky odpovede by mali byť odovzdané spoločnosti E-mail: [email protected] ~ ~ V Táto pôžička PONUKA JE OTVORENÉ PRE KAŽDÉHO! ohľade je Mr.Blair David

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím