Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

11. júl 2011

Hlohovec čaká platené parkovanie

O dodávateľovi služby rozhodne verejná súťaž.

Bezplatné parkovanie v centre Hlohovca môže byť čoskoro minulosťou. Návrh, aby službu zastrešovalo mesto, neprešiel. Prevádzku zabezpečí súkromná firma, ktorá vzíde z verejnej súťaže. Poslanci uznesenie schválili až na druhý pokus, keďže primátor sa postaral o chaotické hlasovanie.

Nekonečné krúženie ulicami, cesty lemované autami či vozidlá stojace kdekoľvek bez ohľadu na slušnosť a zákony. Aj to sú dôsledky nedostatku parkovacích miest v Hlohovci. Okrem večných kolón a kamiónov je to ďalší z problémov, ktorý znepríjemňuje život tunajším vodičom. Čiastočné riešenie situácie si mesto sľubuje od spoplatneného parkovania.

Radnica prišla s dvoma alternatívami. Prvá možnosť počítala s tým, že by službu zabezpečovalo mesto. Druhý návrh spočíval v prenájme určených parkovacích plôch súkromnej firme. Spoločnosť, ktorá by vzišla z verejnej súťaže by vybudovala dopravné značenie, dodala parkovaciu technológiu a spravovala prevádzku. Mestská kasa by mala zisk z prenájmu a dodávateľ by profitoval na parkovnom. Mestská rada podporila tento variant.

Voči návrhu vystúpil Jozef Behul: „Som zásadne proti tomu, aby sa vyberala iná organizácia. Jednoznačne by to mala byť mestská spoločnosť a príjmy z toho by mali ísť mestu.“ Rovnaké riešenie odporučila aj ekonomická komisia, ako aj komisia podnikania, obchodu a služieb. Za Behulov názor sa postavil aj Milan Domaracký. Ako príklad poslanec uviedol Trnavu, ktorá zabezpečuje službu vo vlastnej réžii. 

Primátor Peter Dvoran hájil stanovisko mestskej rady. Argumentoval tým, že v prípade súkromnej firmy by s tým mesto nemalo žiadne problémy a získalo by na nájomnom: „Napríklad Vranov nad Topľou, ktorý je porovnateľný s Hlohovcom, dostáva 20-tisíc eur za ročný prenájom týchto plôch.“ Podľa prednostky Evy Lukáčovej by si prevádzkovanie mestom vyžiadalo vstupné náklady pohybujúce sa nad 230-tisíc eur. Parkovné by preto muselo byť drahé, aby sa dosiahla návratnosť. 

Behul nakoniec presadil hlasovanie o vypracovaní štúdie výnosov za parkovanie v prípade, že by ho zabezpečovala mestská organizácia. Ak by sa ukázalo, že dokáže ponúknuť lepšie podmienky ako súkromná firma, mohlo by službu zastrešovať mesto. Návrh neuspel. Vzápätí sa začalo hlasovať o prenájme, určení parkovacích plôch a stanovení podmienok verejnej súťaže. Keďže návrh nepodporila nadpolovičná väčšina, ani táto alternatíva neprešla. Ukázalo sa však, že niektorí poslanci hlasovanie nezaregistrovali. Zmätok spôsobil primátor, ktorý rokovanie viedol. V parlamente tak nastal chaos, nakoľko plénum neinformoval o predchádzajúcom výsledku.

Pravdou je, že zmätočné hlasovanie je za terajšieho primátora skôr pravidlom ako výnimkou. Dvoran často uzatvára schvaľovanie už vo fáze, keď za príslušný návrh zdvihne ruku väčšina poslancov. V lepšom prípade volí opačné poradie, pri ktorom sa najprv hlasuje za, potom vyzve členov, ktorí sa zdržali až nakoniec sa hlasuje proti. Primátorove prešľapy spôsobujú problémy aj zapisovateľke, keďže stráca prehľad o rokovaní. V spomínanej situácii zlyhala aj volebná komisia. Hlasovanie sa muselo opakovať a poslanci tak návrh odklepli až na druhý pokus.

Na základe auditu statickej dopravy sa bude parkovné pravdepodobne vyberať na Námestí sv. Michala, na Starom rínku a na uliciach M.R. Štefánika, Pribinovej, Tolstého, Podzámskej a Pod Beranom. Konkrétne miesta, ako aj podmienky verejnej súťaže, predloží radnica na septembrové rokovanie zastupiteľstva. 

Podobné témy
Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Obyvateľom a návštevníkom priľahlých bytových domov vzniklo v priebehu dvoch mesiacov 24 nových parkovacích miest.

Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Nové parkovacie plochy na Podzámskej ulici sú po kolaudácii od 1. júla k dispozícii občanom.

Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici
Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici
Miesto pre výstavbu nového parkoviska sa nachádza v zelených plochách a na jestvujúcej spevnenej betónovej dopravnej ploche.

Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miesta
Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miesta
V priestore medzi VI. základnou školou a existujúcimi garážami pribudne do dvoch mesiacov 34 nových parkovacích miest.

Parkovné sa neujalo. Námestie zíva prázdnotou
Parkovné sa neujalo. Námestie zíva prázdnotou
Platené parkovanie prinieslo viac problémov ako osohu. Autá zahltili priľahlé ulice, obchodníci prišli o zákazníkov.