Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

3. máj 2007

Veterný park II.

Úskalia odvážneho projektu v našom meste.

Nie je to tak dávno (16. 3. 2007), čo sme sa v našom Magazíne venovali téme veterný park, v súvislosti so zámerom realizácie takéhoto projektu v našej lokalite. Okrem všeobecných informácií o tomto alternatívnom zdroji energie, sme sa zmienili aj o prípadných obavách ako aj o pozitívach, ktoré so sebou výstavba veterných elektrární prináša. Vzhľadom na aktuálny vývoj celej situácie, sme sa rozhodli k tejto problematike opäť vrátiť.

S návrhom realizácie veterného parku v katastrálnom území nášho mesta prišli aj spoločnosti Solar Plus Slovakia, s.r.o. a OMPRO SK, s.r.o. Leopoldov. Svoj postoj k zámeru výstavby Veterného parku Hlohovec - Juh a predovšetkým k otázkam jej vplyvu na životné prostredie, mohli na verejnom prerokovaní v Dome kultúry (20. 3. 2007) vyjadriť aj samotní občania mesta Hlohovec. Od 31. januára do 3. marca tohto roku bola na Mestskom úrade k dispozícii aj podrobná environmentálna štúdia vypracovaná v súvislosti s navrhovaným projektom. Na otázky zhruba 20 zúčastnených občanov odpovedal autor projektu Dušan Kuruc. Prítomných občanov zaujímali predovšetkým informácie týkajúce sa hlučnosti a bezpečnosti v blízkosti samotných veterných turbín. Diskusia sa taktiež zoberala územným plánovaním mesta, vzťahom veternosti na výkon rotorov, ich vplyvom na vtáctvo a televízny signál, či výkupom vyrobenej energie. Preberala sa aj životnosť turbín, návratnosť investície, ako aj prípadné finančné výhody vyplývajúce pre samotného občana. Odpovede investora vychádzali nielen z podrobne vypracovaných teoretických štúdií, parametrov a investičných plánov. Dôkazom overených faktov boli aj úspešne realizované projekty veterných elektrární iných spoločností v Českej republike, alebo v neďalekom Rakúsku.

15.3.2007 sa konalo neverejné zasadnutie Mestskej rady a Komisie územného plánovania a životného prostredia, ktoré vyjadrili neodporúčajúce stanovisko k zámeru výstavby ďalších 10 veterných turbín na území mesta Hlohovec (Veterný park Hlohovec – Sever). K všeobecnému umiestneniu turbín na území nášho mesta táto komisia nezaujala žiadny postoj. Na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (12.4. 2007) sa zúčastnil aj autor spomínaného projektu. Poslanci nakoniec predložený zámer výstavby veterných elektrární  s väčšinovým počtom 14 hlasov neschválili. Za realizáciu projektu bolo 5 hlasov a 4 z poslancov sa zdržali hlasovania. Zaujali nás najmä niektoré argumenty, ktoré zazneli z lavíc mestských poslancov. Jedným z nich bolo napríklad tvrdenie, že čo je dobré v Holandsku ešte nemusí byť dobré na Slovensku. Objavili sa obavy  z toho, čo sa stane, keď nebude fúkať žiadny vietor. Druhým extrémom bol naopak strach pred silnou víchricou, ktorá môže spôsobiť nielen poškodenie turbíny, ale aj okolitého majetku. V súvislosti s tradíciami, ktorých by sme sa mali držať, boli vyzdvihnuté rokmi osvedčené iné energetické zdroje, akými sú napríklad vodné elektrárne. Ďalší z argumentov proti veternému parku bola príliš veľká koncentrácia energetických zdrojov na pomerne úzkom priestore. Poukázalo sa aj na zmenený ráz krajiny, ohrozenú bezpečnosť a neblahý vplyv na operencov poletujúcich v blízkosti turbín. Jeden z menšinových hlasov sympatizujúcich s týmto projektom naopak vyzdvihol veterné elektrárne ako nový, alternatívny energetický zdroj a zároveň privítal myšlienku finančnej dotácie mesta, ku ktorej sa v prípade realizácie projektu zaviazal investor.

Napriek tomu, že by sme si mali ctiť a rešpektovať každý názor, treba konštatovať, že vo väčšine vyslovených tvrdení proti výstavbe veterných elektrární sa jednalo o neopodstatnené obavy. Vzhľadom na to, že odborné štúdie a realitou podložené fakty, ktorými sa priamo na mestskom zastupiteľstve snažil argumentovať investor, sa ukázali ako nepostačujúce, bola poslancom navrhnutá aj možnosť zájazdu ku konkrétnemu veternému parku. Nikto z prítomných však neprejavil záujem a celá záležitosť sa tak uzavrela.

Obdobnú exkurziu navrhovateľ projektu nedávno zorganizoval aj pre občanov obce Bojničky. K tejto iniciatíve pristúpil práve na základe živej diskusie, ktorá sa rozpútala na verejnom prerokovaní (23.3.2007) v súvislosti s projektom Veterný park Hlohovec – Juh. 13 záujemcov absolvovalo výlet do Pavlova pri Jihlave, kde sa momentálne nachádzajú 2 veterné turbíny rovnakých parametrov, s akými sa počíta aj v našej lokalite a ďalšie dve menšie. Tunajší občania po roku prevádzky veterného parku nemajú s jeho existenciou žiadne problémy. Nesťažujú si na hlučnosť, ohrozenú bezpečnosť, ani na to, že by sa týmto miestam vyhýbala zver. To, že realizácia takéhoto projektu nepriniesla so sebou žiadne negatíva, potvrdil účastníkom zájazdu aj samotný starosta obce. Dôkazom spokojnosti je aj schválenie ďalších 10 turbín v katastri Pavlova pri Jihlave.

Pravdou ostáva, že realizácie projektov veterných elektrární na Slovensku je stále kontroverznou záležitosťou, ktorá si len veľmi pomaly hľadá svoje miesto na poli iných energetických zdrojov. Dôkazom toho je aj rozhodnutie poslancov nášho mestského zastupiteľstva o zamietnutí zámeru výstavby 10 veterných turbín v lokalite Hlohovec – Sever/Blanáre. Mesto tak zároveň prišlo aj o pravidelnú dotáciu na rozvoj kultúry a športu, ktorá by podľa  investora mohla predstavovať až 4,5 – 5 mil. korún ročne. Turbíny majú garantovanú životnosť minimálne 20 rokov, čo by predstavovalo za toto obdobie 100 mil. korún do mestskej pokladnice.

Je zvláštne, že to čo vo svete považujú za bežnú a pokrokovú záležitosť, u nás vzbudzuje obavy a strach. Medzi otázkami občanov totiž zazneli aj pochybnosti, či veterné turbíny nerozháňajú mraky, alebo či ich existencia nemôže ovplyvniť úrodu jabĺčok na stromoch. Asi to ešte nejaký čas potrvá, kým skutočne dáme zelenej energii zelenú.             


Vývoj projektu Veterný park Hlohovec z pohľadu investora:
 
Rok 2005
Solar Plus Slovakia, s.r.o.  - Veterný park Hlohovec - JUH  3 x 2-2,3 MW

Mesto spoločnosti Solar Plus Slovakia, s.r.o. dalo predbežný súhlas  na  výstavbu 3 x 2,3 MW / pôvodne to bol väčší výkon/

RE-PLAST - Košolná - Veterný park Hlohovec - SEVER  - 6 x 2-2,3 MW

Spoločnosť mala ústny prísľub súhlasu - písomný doklad sa nenašiel - o tomto projekte vedeli všetci na úrade a verejne sa o ňom rozprávalo.

3/2006 Mestské zastupiteľstvo rokovalo o veterných elektrárňach, kde projektmanažer vystúpil a oboznámil zastupiteľstvo so zámerom vybudovať oba parky. Mestské zastupiteľstvo tento fakt zobralo iba na vedomie s tým, že treba viac zmedializovať tento zámer a potom sa rozhodne na základe reakcie občanov.

ROK 2007
Od ZSE  dostali investori zadávacie a pripojovacie podmienky do verejnej siete  so súhlasom na  3 + 6 turbín po 2 MW

Veterný park JUH – prebiehala environmentálna štúdia - EIA, verejné prerokovanie s občanmi Hlohovca a Bojničiek.
Zástupcovia obcí poslali zápisy z tohto prerokovania na MŽPSR a bol im pridelený posudzovateľ. Na základe posudku a záverečného stanoviska ministerstva životného prostredia  dostane navrhovateľ/ investor/stavebné povolenie na výstavbu.

RE-PLAST sa projektu Veterný park Hlohovec - SEVER vzdáva z osobných a zdravotných dôvodov majiteľa a vzhľadom na  veľkú rozpracovanosť tento projekt aj so záväzkami prevzala OMPRO SK, spol. s r.o Leopoldov, ktorá sa zaoberá environmentálnymi projektmi v oblasti spaľovacej techniky.

Pri preberaní dokumentácie sa zistilo, že chýba dokument - súhlas mesta. Medzitým si  spoločnosť OMPRO dala vypracovať podrobnejšiu štúdiu využiteľnosti územia na výstavbu a z tejto štúdie vyplynulo, že turbíny by bolo vhodné inak rozmiestniť a tým by sa počet turbín mohol zvýšiť na 10 ks.

Žiadosť nového investora na povolenie výstavby "na tom istom území - v katastri mesta Hlohovec" rozpútal vášnivú debatu na túto tému. Táto stavba bola teoreticky odsúhlasená - verejne už v r. 2006 spoločne s Veterným parkom Hlohovec - JUH. 

4/2007 Zasadanie Mestského zastupiteľstva Hlohovec. Na tomto verejnom zasadnutí zaznel aj prísľub na dotáciu mesta v oblasti kultúry a športu z úst zástupcu investora OMPRO SK.

Mestské zastupiteľstvo o projekte Veterný park Hlohovec - SEVER s novým investorom na základe novej žiadosti nakoniec rozhodlo v neprospech navrhovateľa.

Investor očakáva od obyvateľov mesta aby zaujali svoj postoj k tomuto projektu Veterný park Hlohovec – SEVER a písali na adresu [email protected]. Neskôr budú tieto pripomienky  predložené pánom poslancom.

Galéria k článku
Diskusia k článku (48)Diskusia k článku (48 komentárov) »

48 komentárov


 1. gravatar
  td

  Na www.orsr.sk si pozrite firmy s IČO: 36 272 698 a 31 420 052. Majú spoločný základ obchodného mena,...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Neviem, co je na veternej energii kontroverzne. Podla mna vobec nic. Mam taky dojem, ze cely problem spociva v tom, ze niekto ma dobry napad a preto mu ho musime zabranit realizovat.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  td, mate pravdu OMPRO SK kupilo 50% podiel fy. OMPRO a obe tieto firmy sidlia na tej istej adrese , co je na tom zvlaštne ? su to 2 samostatné subjekty - OMPRO 31 420 052 nema s veternymi turbinami nič spoločne.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar
  Hej

  Pozeral som OR, ale skutocne neviem, aky to ma suvis s projektom. Snad by citatel TD mohol vysvetlit svoje myslienkove pochody...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Toto mesto je v kulture a sporte na takej urovni, ze asi ziadny prispevok nepotrebuje ;-) Je smutne, ze o takomto projekte moze rozhodnut hrstka ludi, ktori sa tomu vobec nerozumeju a spochybnuju vedecke studie. Firma by sa mala prihlasit do projektu Moje zviditelnenie mesta ...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar
  mm

  niečo sa dá sľúbiť a niečo zasa splniť ( pre tých, ktorí vidia milióny v mestskej kase) . akú formu mal tento prísľub miliónov korún? či taký fraštacký ' šak dáme!'. už sme tu raz mali modrú krv čo dostala zámok za korunu a sľúbila 'šak bude!' mám taký dojem, že je to to isté.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Až na malý rozdiel. Zámok patril mestu a to ho predávalo (alebo lepšie - darovalo za prísľub). Teraz mesto nič nepredáva, tak čo môže stratiť? Ktorý podnikateľ, keď s niečim začína v Hlohovci, sľúbi príspevok mestu? Mám pocit, že toto bola vlastná iniciatíva firmy. Neviem, ale nemyslím si, žeby mesto podmieňovalo súhlas poskytnutím príspevku na kultúru a šport. Ak áno, formu by mali určiť právnici na úrade. Skôr sa mi zdá, že je to fraštacké - ' šak prečo by sme dopriali '

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  pre mm, predstavte si že aj vtedy ked sa robila rekonštrukcia kaplnky na zámku , tato fy. OMPRO z Leopoldova 'zadarmo' urobila komplet elektriku pre tuto kaplnku v hodnote cca 60.000 Sk a vtedy boli konatelia pozvani ako čestni hostia na slavnostne otvorenie - ak si pamätate vtedy p. Kleštinec , rodak z Hlohovca zijuci v zahraničí daroval na tuto kaplnku 1 mil. Sk . Bol vyhlásený za četného občana mesta Hlohovec. Keby videl ako ta kaplnka dopadla za niekolko rokov tak by sa v hrobe obratil. mam dojem ,že je už mrtvy. Fy. OMPRO SK sa vobec nebrani tento prislub dať aj na 'papier' , pri verejnom prerokovani EIA sa p. poslankyňa pýtala či je to verejný príslub a toto jej bolo potvrdené.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Ja by som sa skor cudovala, keby v Hlohovci nieco podobne preslo... Sice ma to rozhodnutie nepotesilo, ale po vlastnych skusenostiach s presadzovanim niecoho noveho v Hlohovci vobec neprekvapilo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  .... Jedným z nich bolo napríklad tvrdenie, že čo je dobré v Holandsku ešte nemusí byť dobré na Slovensku .... pripomina mi to texty z povinnej literatury nasich klasikov .... teraz neviem ci :-) alebo :-(

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Za tento článok bolo dobre zaplatené.Veď o tom je podnikanie aj tohto webu. A v článku spomínané firmy, si len treba dobre prelustrovať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Jezek nič nevieš pokiaľ ja viem tak tá firma nič nechcela ani od mesta ani od štátu chcela len súhlas na výstavbu všetko by zaplatila sama..... kúpila pozemky ...ktoré sú jej teraz na nič dala postaviť elektrárne zasa za svoje.... a nakoniec by zamestnala pár ľudí ktorý by sa o park starali..... celkovo ide o to že poslanci nedostanú pre seba ich mesto netrápi nejakých 5m korún do rozpočtu.... kebyže ich dá im dovačku ver tomu ze to chvalia

   Príspevok je reakciou na "jezek"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Kludne si prelustrujte spominané firmy, nepodnikaju prvý rok, zamestnavaju ludi, ktorým davaju pravidelnu slušnú mzdu a odvadzaju za nich pravidelne odvody do poisťovní, neprevadzkuju žiadne krčmy, neperu špinavé peniaze a nepredavaju drogy. A aby ste vedel ' p.jezek' za tento članok firma nedala nikomu ani korunu , iba sa podielala na jeho napísani z dovodu objasnenia vecí, lebo si ludia mýlili veterny park JUH s parkom SEVER, ktorý sa ešte len pripravoval. Neviem ci mate také skusenosti s uplacanim na vsetky strany. Ale za tento článok by podla mna ani nebol dovod niečo platit. Tu sa jedná iba o informovanosť a o nazor ludí z Hlohovca a o to či by prijali nejaku podporu na kulturu a šport. Putiky a pajzle si ludia podporuju samy tým, že tam chodia. Týmto článkom nikto nie je schopný ovlyvniť rozhodnutie zastupcov mesta. Alebo ano ? To by tu muselo byt vela kladných ohlasov a to by mohol byť argument pre poslancov. Tu sa prejavila Slovenská vlastnosť - zavisť - no tak si prelustrujte.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Myslim, ze som odhalil velke sprisahanie :-) Za nazor od Mr. Jezek bolo velmi dobre zaplatene :-) Treba si ho prelustrovat :-) O tom su jeho nazory :-)))

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  a pomimo na mestskom zasadnuti tam nezaznela otazka 'ze co z toho budeme mat my' ? (rozumej do vlastnych vrecak) ja som zastancom myslienky tychto elektrarni

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Dobrý deň! chcel by som Vás poprosiť či by sa nedala zavesiť na net mapa s naznačeným miestom stavby neviem si totiž dobre predstaviť kde sa majú nachádzať ... Ďakujem a oceňujem prístup pána Kuruca.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Jurajovi, pozrite si prosim fotogaleriu k članku je tam z Googlu družicovy snimok so zakreslenim umiestnenia navrhovanych elektrárni - vidíte že to je za mestom a nikomu by to neprekážalo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  K uvedenej problematike odporúčam pozrieť si stránku Občianského združenia: Krajina bez vrtúľ: www.krajinabezvrtul.tym.sk.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Zaujmavý článok tak radšej budeme páliť fosilné palivá a namiesto radarov postavíme si krásnu jadrovú elektráreň podľa mňa je lepšie mať 100 veterných elektrárni ako jednu atómovú veterná či fotovoltaika nikomu neubližuje neničí prostredie ale o atómovej alebo na fosilné palivá sa to povedať nedá...

   Príspevok je reakciou na "Roland"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  Preto takíto podnikatelia chcú stavať v blízkosti obydlí, aby male nízke investičné náklady. O hodnote prrírody a na iných aspektoch životného prostredia im nezáleží. Oni predsa bývajú inde. Ak si nepostavia dom pod vrtulou a v ňom budú bývať - tak sa nemáme o čom baviť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  hovoríme o stavbe SEVER, zacina od sýpky 1km za Hlohovcom smerom na Klačany - je to blízko ? ked si pozrieš mapu, tak obce su pomerne husto pri sebe. Vysvetli mi prosim cím sa znižia investičné naklady, tým že bude stavba bližšie alebo dalej ?? Veterne turbiny sa stavaju z toho aspektu aby sa znižovala tvorba sklenikovych plynov vznikajucich pri vyrobe el. elektriny z tepelnych elektrarní. O com to vlastne hovoriš. Nikto tu nestavia žiadnu spalovnu odpadov alebo niečo čo ničí prírodu. Studie a skusenosti dokazuju, že s tými vtačikmi to nie je take zle ako niektorí vykrikujú. Na dialniciach a cestách ich zahynie 100x viac. Nehovorím o malých zvieratkách prejdených kolesami aut ... Tak isto zo svojich penazi ponuka investor rocnu dotaciu 5 mil. Sk mestu ani to nie je prínos - stále budete 'kydat' na podnikatelov aj keby robili prospešnu vec, lebo vidite,že by nahodou mohol mat z toho aj nejaký finančný prospech. Je to len o zavisti - typycka slovenska vlastnost.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Suhlasím s dodkom pre nás ako mesto by to bolo len prínosom a napíšem ešte niečo videl som na vlastné oči ako si bocian postavil hniezdo na veternej elektrárni hniezdo síce bola menšia ...a vychoval tam mladé a vôbec mu nevadil ani hluk a ani to že sa točí..... zhrniem to asi tak kebyže postaví tie elektrárne každému poslancovi dá jednu tak to ma chválene.... a tých 5 m korún kebyže povie že každému občanovi vyplatí ročne 30 eur tak verte že by už dávno stali a nik by nebol proti ale tu či v HC alebo na SK je keď nemám ja prečo by mal mať niekto iný............

   Príspevok je reakciou na "dodko"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar
  iv

  Vrtule tiež potrebujú priviesť elektrinu a tú vyrobenú odovzdať cez transformátor, vrátane. A to nie sú drobné peniaze. Z Tvojho vyjadrenia je zrejmé, že celú problematiku si kompexne nezvážil.Čo som uviedol, je len jeden z ďalších aspektov, napr.aj voda a kanalizácia je potrebná,....Pre každú stavbu, vrátane takejto elektrárne platia predpisy

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  Pre stavbu ktora neprodukuje odpad a nepotrebuje vodu naco by musela byt kanalizacia a vodovodna pripojka ? - nikde to nie je prikazané. Pripojenie parku 1 km stoji cca 1 mil Sk - pri investicii 1mld. Sk je to zanedbatelna ciastka nejakých 5 mil. Sk = 5 km a to si už v Klačanoch. Pripojka by bola nad Kauflandom do 110kV rozvodne.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar
  ...

  Hygienické predpisy Ti nič nehovoria?Zamestnanci budú používať latrínu? Tvoje počty nie sú správne.Sám si potvrdil, že chcú využívať súčasné siete a preto sa tlačia k obydliam.Nechcú ani korunu investovať a na inom im nezáleží.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Uz chapem, preco u vas neschvalili veterny park. Ak ludia maju taketo nazory - ze pri veternej turbine musi byt latrina :-) (to asi pre tych panacikov, co budu slapat na takych bicykloch, ked nebude fukat vietor, ze?) A to si vedel, ze pri kazdom vysielaci mobilneho operatora je taka unimobunka, kde panicky so sluchadlami na usiach prehadzuju kabliky na paneli a hovoria si spojovatelky? A ked Ti niekedy vypadne signal - to si prave jedna odskocila na latrinu :-)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  máš určite prehlad ako taka technologia funguje - turbíny sú plnoautomatické, kontrolované cez satelit a velín je dole v meste a tam WC sú aj voda. pri turbíne bude akurat trafostanica a ta sa občas kontroluje personalom - v rozvodni nebývaju WC. A o akých súčasných sieťach to hovoríš, že sa budú využívať vieš si predstaviť aký kábel ide z toho parku ?? 20 MW výkonu = 2 mil. kW žiadna súčasná sieť sa nedá využiť a treba skutočne natiahnuť nové vedenie až do rozvodne , tak ešte raz opakujem že sa nikto netahá k obydliam a zober si mapu alebo sa pozri na prílohu tohto članku tam máš presne umiestnenie parku - kam sa má posunúť? ktorým smerom? aby bol dalej od obydlí. Je presne tam kam je navhodnejší a nie kvôli kablom ale kvoli vzdialenosti od obývaných častí.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  opravujem výkon parku - je to 20.000 kW je to cca 300A fazu pozn. 20. mil Wattov a nie 2. mil.kW

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  No ked som si precital, ze padli otazky ohladom toho, ci tie turbiny nerorztrhavaju mraky a neposkodzuju jablka, tak ma skoro prekotilo. Jasne, ze ked tam taki debili o tom rozhodovali a vyjadrovali svoje nazory, ze to nepreslo. No dovi dopo... to sme teda dopadli.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar

  No som sa tu poriadne nasmial, ze turbina musi mat wc a vodovodnu pripojku. Zrejme si to pomylil s vodnym mlynom, treba mu ukazat obrazky, aky je rozdiel medzi veternou turbinou a vodnym mlynom :D A ked takito ludia vyjadrovali svoj nazor ohladom toho ci s tym suhlasia, tak sa prekotim na stolicke, ked tu mame takych debilnych ludi. A co tak postavit tam jadrovu elektraren? Ved urcite ti tupci typu 'treba tam postavit zachod', 'neroztrhavaju turbiny oblaky?' a ini volili Ficka a ten je zastancom jadrovej energie. Tak postavme Cernobyl hned za mestom...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 28. gravatar
  ...

  Prečítaj si článok a všetky vyjadrenia diskutujúcich - ale to je asi pod tvoju úroveň. Táraš nezmysly...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 29. gravatar
  vic

  Nie je to naopak, že len Lolko a Dodko sú d....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 30. gravatar

  nepochopis som prečo naražaš na mňa - hadam som napisal nejaky nezmysel alebo nepravdu ? - cital som vsetky clanky aj tie prve aj tie teraz a 90% je serioznych , ale ak trvaš na tom WC zoženieme tam TOI-TOI pre robotnikov zo stavby. a tak isto nejaku cisternu s vodou . Bude to vyhovovat hygiene ?? Tá totiž nemala k zameru ani projektu pre uzemne rozhodnutie žiadne vyhrady.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 31. gravatar

  Ti ludia, ktori tu nadavaju ostatnim diskutujucim do d.... su asi d.... Vy, ano vy, urcite ste ti, ktori hadzu odpadky na ulicu namiesto do kosov. Gratulujem

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 32. gravatar

  no ako tak pozerám na mapu zatiaľ je to najlepšia oblasť akú som videl pre projekt na veterné elektrárne vie mi tu niekto rozumne povedať ako si predstavuje vhodnejšiu oblasť?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 33. gravatar

  nikto ti nic nepovie, lebo sa na to vobec nikto nepozrel ale pre istotu bol proti

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 34. gravatar
  ja

  To máme rečí o alternatývnych zdrojoch energií, ale keď príde niekto a s takýmto projektom a žiadny príspevok od mesta nepožaduje, ale naopak ponúka, avšak len mestu a nie tým správnym ľuďom tak neuspeje. Možno keby zobral poslancov na exkurziu do Holandska a nie do Jihlavy aj vyjadrenie, že čo je dobré v Holandsku nemusí byť dobré by u nás by na zasadaní MZ by neodznelo.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   skôr by som povedal že nie ani tak výlet ale skôr kebyže ponukne elektráreň poslancom do osobného vlastníctva potom by ste videli tie schvalovačky :) Nikomu nezáleží na tom že to neznečisťuje prostredie ide to to ze to nieje toho človeka čo je proti..... kebyže je to jeho a on by mal z toho prospech verte že by to bolo naj na svete

   Príspevok je reakciou na "ja"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 35. gravatar
  M.

  Je to naozaj polutovania hodné,keď sa môže konečne niečo nové a myslim si,že aj prospešné vytvoriť v tomto meste a ísť konečne o krôčik v pred,ale par ľudí sa rozhodlo,že je nam takto dobre,tak načo začinať niečo nové.Kvôli veterným parkom netreba ísť až tak daľeko,stačí sa previesť k susedom do Rakúska,tam je ich plno,žijú mi tam aj priatelia a nemaju na mlyny žiadne sťažnosti - vždy lepšie ako atómová elektráreň...No a čo sa týka toho rozvoju športu a kultúri,tak to už vôbec nekomentujem,tá tu rozkvitá iba v nových krčmách a baroch a nikde inde...Už by sme sa Hlohovčania mohli trochu zobudiť a spraviť niečo pre svoje mesto.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 36. gravatar

  Každý podnikateľ, ktorí chce nieco od Hlohovca ako mesta to robí iba z nezistnych pricin a so snahou pomôcť mestu. To ste fakt takí naivní, Hlohovčania?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Peter napíš mi prosím co chcelo ompro od mesta ??? nechcelo nijakú dotáciu ... mesto by to nestálo ani cent... Pokiaľ viem a ver že viem viac ako ty chcelo len súhlas na výstavbu ..... lebo ak si pozorne čítal tak len mesto nedalo súhlas životne a ostatné inštitúcie dali ..........

   Príspevok je reakciou na "Peter"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 37. gravatar

  Mam tiez kamosa v rakusku, byva 3km od vrtule. Zabil by setkych tych magorov co ludom natlkli do hlav ze je to tiche. Od kedy to postavili, este sa koli hluku nevyspal. A este im tam starosta sprevadza navstevy zo slovenska a zahra im tam, za male vsimne, pekne divadielko. Dovedie aj plateny komparz spokojnych obyvatelov. Kamos je z toho strasne znechuteny, ale rakusania su uz raz taky divny. Atomku nechcu, ale z ciech si dovezu energie z atomky, kolko len treba. Tie ich vrtule im totiz vyrobia len zopar percent spotreby. Zvysok ide z vodnych elektrarni, alebo z dovozu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 38. gravatar

  Dobrý večer, rada by som sem pridala dnešnú skúsenosť z jedného podniku v centre Hlohovca.Známy koktailový bar v mestskom parčíku som navštívila so svojimi známymi prvýkrát.Chceli sme klasicky trochu posedieť pri drinku a porozprávať sa.Prvé prekvapenie-abstinenciu vešiaka ,sme prešli bez komentára.Po objednávke,sme zistili,že jeden nápoj bol vymenený a nealko chýbalo úplne.Tak sme si to chýbajúce nealko vypýtali a ten vymenený nápoj,sme 'neriešili'.Zhodli sme sa,že raz stačilo a známa išla k baru platiť.Dostala vyrátanú útratu na zdrape papiera,keď si pýtala blok z pokladne ,tak obsluha jej povedala,že pokladňu NEMAJÚ!Tak to už bolo príliš 'veľké 'sústo a známa si pýtala číslo na majiteľa.Obsluha jej ho dala,ale keď sme odchádzali,videli sme ,že zúrivo telefonuje(komu asi).Majiteľovi sme zavolali,aj sa ospravedlnil,vraj momentálne tam robí 'čašníčkina kamarátka,ktorej sa v kase zasekol papier' a na otázku ,čo by urobil ,keby známa vytiahla preukaz ŠOI,tak bol zrazu 'hrdina',vraj by sme mu nič nedokázali!Super postoj,p.podnikateľa nás utvrdil v tom,že tento podnik sme navštívili iba dvakrát-prvý a posledný raz!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.